ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


14.07.2013 | Чи спростили життя нові правила реєстрації місця проживання/перебування?
Після скасування інституту "прописки" питання реєстрації місця проживання не перестало бути в Україні актуальним. До недавнього часу процедура зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрації на новому забирала досить багато енергії, а тому багато жителів України, проживаючи в одному населеному пункті, залишалися зареєстрованими за своїм колишніми адресами.

Міністерство внутрішніх справ України своїм наказом від 22.11.2012 року №1077 затвердило Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні, а також зразки необхідних для цього документів (далі - Порядок). Новий порядок прийшов на зміну Інструкції з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби України, затвердженої не так давно - в квітні 2013 року.

Новий Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про свободу переміщення і вільний вибір місця проживання в Україні" та "Про загальний військовий обов`язок і військову службу".

Спочатку визначимо різницю між місцем проживання і місцем перебування відповідно до Закону України "Про свободу переміщення і вільний вибір місця проживання в Україні".
 • Місце проживання Закон визначає як "адміністративно-територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців".
 • Відповідно, місцем перебування є "адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше 6 місяців".

Функції з реєстрації місця проживання (перебування) особи покладені на відповідно підрозділи Державної міграційної служби України (далі - ДМС України). Під реєстрацією місця проживання (перебування) особи закон розуміє внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання (перебування) особи із зазначенням адреси, за якою з такою особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. Дані про місце проживання (перебування) особи вносяться до її паспорта (або документа, що його замінює).

Нагадаємо, що чинним законодавством, в тому числі і Порядком, встановлено, що громадянин України (іноземець, особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні) зобов'язаний протягом 10 днів після прибуття на нове місце проживання, зареєструвати його.

Реєстрація місця проживання особи

Отже, людина прибула на нове місце проживання. Протягом десяти днів, вона зобов'язана зареєструвати своє місце проживання. Що для цього потрібно? З'ясувати місцезнаходження територіального відділення ДМС України і подати визначений Порядком перелік документів, що включає:

 • письмову заяву про реєстрацію місця проживання (форма цієї заяви наведена в додатку 5 до Порядку);    
 • паспорт (або інший документ, до якого вносяться дані про місце проживання;    
 • квитанцію про оплату державного мита (розмір мита становить 85 копійок) або документ про звільнення від його оплати;    
 • талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах України). Звертаємо увагу на те, що талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;    
 • документи, що підтверджують право на проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи). У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника / співвласників житла, наймача та членів його сім'ї на реєстрацію місця проживання;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);    
 • свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку.

Одне з головних нововведень, що прийшли з новим порядком реєстрації, - можливість одночасного зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання (перебування) та реєстрації нового місця проживання (перебування), що знімає безліч проблем, пов'язаних з переїздами по країні за талонами про зняття з реєстрації, на що вже зверталася увага вище. Ще однією особливістю Порядку є те, що зміна реєстрації місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, міст Києва та Севастополя, АРК Крим) навіть не вимагає відправки за попереднім місцем реєстрації талона зняття з реєстрації, що значно прискорює процедуру зміни місця реєстрації . Тепер вся процедура може бути проведена в одному кабінеті в день подачі документів, для чого разом з іншим пакетом документів подається заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (форма заяви наведена в додатку 8 до Порядку).

Вимагати будь-які інші документи для реєстрації місця проживання особи Порядок забороняє.

Далі співробітник територіального підрозділи ДМС України перевіряє належність паспортного документа особі, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявність усіх необхідних документів; реєструє прийняте заяву у відповідному Журналі обліку, вносить дані про реєстрацію місця проживання в паспортний документ і картку реєстрації особи, проставляючи в них відповідні штампи і повертає паспортний документ та інші документи заявнику (дітям з 14 до 16 років видається довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) особи). При одночасному знятті з реєстрації та реєстрацією нового місця проживання в паспортний документ ставиться два штампи: спочатку про зняття з реєстрації, а потім про реєстрацію нового місця проживання.

Якщо мова йде про осіб призовного віку та військовозобов`язаних, то співробітник ДМС України вносить додатково дані про реєстрацію місця проживання в повідомлення про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування призовників і військовозобов`язаних. Дані, внесені у таке повідомлення, раз на місяць направляються до військкомату, тому розраховувати на те, що у військкоматі не дізнаються про зміну місця проживання призовника або військовозобов`язаного, не варто. У зв`язку з цим настійно рекомендуємо в 7-денний термін, як наказує Закон України "Про військовий обов`язок і військову службу", стати на військовий облік за місцем реєстрації нового місця проживання.

Особливості реєстрації місця проживання дітей

Дані про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом із заявою одного з батьків подається письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним.

Дані про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, і в адресну картку.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:    

 • документ, що засвідчує особу законного представника;    
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, якщо такими законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Зняття з реєстрації місця проживання особи    

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:    

 • заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яке подається самою особою або її законним представником;    
 • судового рішення, що вступило в законну силу, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісті відсутньою або оголошення її померлою;    
 • свідоцтва про смерть;    
 • інших документів, які свідчать про припинення, наприклад, підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення терміну дії договору оренди, найму, піднайму жилого приміщення, терміну навчання в навчальному закладі (якщо мала місце реєстрація місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та ін. документів).

У зазначених вище випадках (крім самостійного зняття з реєстрації місця проживання особи) зняття з реєстрації проводиться за заявою власника / наймача житла. Зняття з реєстрації проводиться в день звернення особи.

У разі реєстрації місця проживання батьків за однаковою адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною / дітьми до 14 років інший з батьків дає письмову згоду на зняття дитини / дітей з реєстрації місця проживання.

Крім заяви для зняття з реєстрації необхідно подати:    

 • паспорт (або інший документ, до якого вносяться дані про місце проживання). Дитина до 16 років подає свідоцтв про народження;
 • призовники та військовозобов`язані також подають приписне свідоцтво або військовий квиток відповідно.

Подана заява і додані до нього документи розглядає співробітник територіального підрозділи ДМС України: перевіряє належність паспортного документа особі, правильність заповнення заяви про зняття з реєстрації місця проживання та наявність необхідних для зняття з реєстрації документів, реєструє прийняту заяву в Журналі обліку, заповнює три екземпляри талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні, один з яких разом з паспортом повертається особі, що знімається з реєстрації місця проживання.

Процедура реєстрації місця перебування осіб аналогічна процедурі реєстрації місця проживання, а особливостями процедури зняття з реєстрації місця перебування особи є те, що повідомлення про зняття з реєстрації може бути надіслано поштою, а відмітка про зняття з реєстрації місця перебування в паспортний документ не вноситься.

Як бачимо, багато що в реєстрації місця проживання (перебування) значно спростилося. Однак, щоб уникнути непорозумінь - порадьтеся з юристом.

 

Джерело: УБР Прочитано - 3146 разКоментарі до новини:


Додати коментар


Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти