ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Аналіз ресурсів організації
Аналіз ресурсів організації
Можливості організації для здійснення намічених планів, як відомо, визначаються станом її зовнішнього і внутрішнього середовища. Якщо зовнішнє середовище характеризується відносинами з постачальниками, замовниками і конкурентами, тобто зрештою можливостями і погрозами, то внутрішнє середовище — сильними і слабкими сторонами організації. Визначення цих сильних і слабких сторін є завданням аналізу організаційних ресурсів або внутрішнього аналізу.

1. Компоненти внутрішнього аналізу

Внутрішній аналіз включає розгляд великої кількості взаємозв`язаних змінних, які можуть бути об`єднані в декілька груп, де найважливішими будуть наступні: ресурси і організація корпорації; ринки і збут; фінансування; виробництво, операції і технічні аспекти; персонал. Розглянемо послідовно компоненти або чинники кожної групи.

1.1. Ресурси і організація корпорації:
образ і престиж корпорації;
розміри корпорації;
гнучкі структури, що підстроюються;
ефективні дослідження і розробки;
ефективні системи управлінської інформації;
рівень підготовки вищого керівництва;
стандартні процедури діяльності;
система контролю і планування.

1.2. Ринки і збут:
образ і престиж фірми;
зусилля, що додаються для успішного продажу, і після продажне обслуговування;
знання потреб покупця;
широта асортименту продукції компанії;
якість і репутація продукції;
якість обслуговування покупців;
ефективний розподіл і розміщення;
потенціал стимулювання попиту;
патентний захист.

1.3 Фінансування:
гнучкість структури капіталу;
загальний фінансовий потенціал;
структура зростання;
фінансові масштаби;
відношення ціни до прибутку на акцію;
об`єми власних засобів;
дивідендна політика.

1.4. Виробництво, операції і технічні аспекти:
наявність матеріалів і матеріальні витрати;
витрати на виробництво і обробку;
вплив кривої зростання продуктивності;
гнучкість виробничого процесу;
переробка побічних продуктів і відходів;
використання переваг вертикальної інтеграції;
характеристики технологій виробництва;
зусилля по розробці продукції.

1.5. Персонал:
навики і досвід керівників;
навики і досвід робочої сили;
витрати на робочу силу і їх динаміка;
відносини з профспілками;
кількість службовців і його зміна;
прихильність службовців інтересам корпорації (організаційний клімат);
вид контракту із службовцями;
рівень оволодіння декількома професіями.

Перераховані вище чинники не повністю вичерпують тему, проте представляють ключові проблеми, які потрібно брати до уваги при проведенні внутрішнього аналізу. Далі ми розглянемо ці проблеми докладніше.

Значення внутрішнього аналізу важко переоцінити. Стратегічний аналіз не тільки забезпечує основу процесу стратегічного управління, але і дає організації ідеї майбутньої стратегії, пристосовувавши її переваги до сприятливих можливостей навколишнього середовища в майбутньому. Він також дозволяє компанії враховувати і впливати на її слабкі сторони.

2. Стратегічна значущість ключових елементів організації

Для отримання об`єктивної картини при проведенні внутрішнього аналізу необхідно розглянути всі найбільш значущі сторони життя організації. Зручно було б прийняти до уваги наступну схему ключових елементів організації:
Цілі (завдання);
Структура організації;
Фінансові ресурси;
Збут;
Виробнича діяльність;
Дослідження і розробки;
Трудові ресурси;
Системи і процедури.

2.1. Цілі (завдання). Цілі або завдання організації є свого роду ідеальним станом, до якого прагне організація. Тому розривши між реальним положенням справ і тим еталоном, який поміщений в цілях, може служити підставою для оцінки розвитку корпорації. Причому в реальності завжди існує ієрархія цілей, коли конкретні, приватні цілі можуть розглядатися як засіб для досягнення більш загальних, глобальних цілей. Наприклад, загальна мета, що відображає сенс існування організації, досяжна через реалізацію приватних цілей, пов`язаних з конкретними проблемами виробництва, збуту, організації діяльності.

2.2. Структура організації. Процес внутрішнього аналізу повинен бути зосереджений на питанні, чи підходить структура організації для реалізації вибраної стратегії? Для з`ясування, якою мірою структура відповідає цілям організації, доцільно отримати відповіді на питання, подібні наступним.
Який об`єм продукції проводять окремі підприємства або цехи компанії?
Чи справляються існуючі структури з цим об`ємом?
На основі яких принципів виділяються підрозділи компанії?
Чи відповідають результати діяльності цих підрозділів показникам ефективності і прибутку, що отримуються компанією в цілому?
Чи здатна існуюча структура зібрати і узагальнити цю інформацію?

2.3. Фінанси. Як і структура, фінанси є центром стратегії корпорації. У контексті стратегії робота фінансових служб складається в першу чергу з дій, пов`язаних з фінансуванням компанії, а по-друге, з дій, які включають відстеження порядку використання цих засобів. Внутрішня оцінка фінансової діяльності зосереджується на наступних питаннях:
Які види рішень по фінансуванню і інвестуванню виконуються фінансовими службами?
Який склад капіталу і які дії це матиме на майбутні виплати і дивіденди?
Збір якої інформації здійснюється фінансовими службами і як вони забезпечують стратегічний процес?
Як часто інформація надається фінансовими службами?

2.4. Збут. В процесі стратегічного управління відділ маркетингу грає важливу роль, і вона визначається наступними його функціями:
це діяльність, яка присвячена потребам покупця і допомагає організації їх задовольняти;
вона відповідає за позиціонування товару або послуги на ринку;
робота відділу маркетингу є джерелом важливої інформації для процесу стратегічного вибору;
відділ несе відповідальність за формулювання маркетингової стратегії організації, за функціонування всього маркетингового комплексу. Цей комплекс (товар, ціна, місце і стимулювання) є унікальним для кожної організації;
використання в своїй діяльності маркетингового комплексу дозволяє організації добитися конкурентної переваги.

2.5. Виробнича діяльність. Виробництво є основною функцією будь-якої організації і є перетворенням початкових матеріалів на товари і послуги, які можна реалізувати на ринку. Стратегічний аналіз виробничого процесу зосереджується на наступних аспектах:
ефективність підприємства і устаткування;
структура виробничих витрат;
проблема виробничих потужностей;
місцеположення підприємства;
продуктивність і ефективність обслуговування, контролю якості, запасів і планування виробництва;
кваліфікація виробничого персоналу.

2.6. Дослідження і розробки. Найбільш успішні організації постійно вводять нововведення у всі області діяльності. Дослідження і розробки є одним з шляхів до цього. Щоб вижити, організація повинна уміти вилучати ресурси з вчорашніх продуктів і програм і вкладати їх в завтрашніх, а це означає, що крупна компанія завжди вкладає гроші і «мізки» в розробку нових продуктів, напрямів, новаторських стратегій в областях ціноутворення, розповсюдження продуктів і послуг, реклами, обслуговування клієнтів. Ключове стратегічне рішення припускає відповідь на питання, скільки витрачати на дослідження і розробки і куди вкладати ці ресурси.

2.7. Персонал і людські ресурси (ЧР). Найважливіше завдання діяльності в області ЧР полягає в забезпеченні того, щоб організація мала в своєму розпорядженні необхідну кількість персоналу необхідного рівня і щоб персонал в потрібний час міг відповідати потребам стратегії. У контексті реалізації стратегії організації необхідні працівники, які володіють наступними якостями, здібностями і навиками:
прихильні цілям організації;
компетентні;
забезпечують економію витрат;
вірять в цінності організації;
можуть забезпечити стратегічну зміну;
володіють навиками, які дають організації джерело конкурентної переваги.

Оцінка працівників повинна зосереджуватися на таких аспектах, як прогули, мораль, текучість кадрів, відносини на виробництві, рівень роботи у складі групи, освоєння інших спеціальностей і відношення до змін.

2.8. Системи і процедури. Ця область в організації часто не береться до уваги, але вона є важливою частиною будь-якої внутрішньої оцінки. Перш за все необхідно виділити і оцінити наступні найбільш важливі системи. (1) інформаційні системи, (2) системи комунікацій, (3) системи складання кошторису. Представимо проблеми, які необхідно вирішити для того, щоб оцінити стратегічне значення основних організаційних систем.

2.8.1. Інформаційні системи. На сьогоднішньому світі той, хто володіє інформацією, володіє реальною владою. Цей закон діє і в бізнесі. При розробці стратегії необхідно враховувати, чи відповідають наявні інформаційні системи стратегічним потребам організації, чи в правильній формі надається інформація, чи доступна інформація там і тоді, коли вона необхідна, і так далі Інформаційна система організації повинна бути достатньо гнучкою для того, щоб справитися з новими даними, що поступають, і обробити їх.

2.8.2. Системи комунікацій. У будь-якій організації є система комунікацій, що склалася, — чи спілкуються співробітники між собою за допомогою електронних листів або доповідних записок, чи дізнаються новини з повідомлень по радіо або в «курилці», чи має право кожен співробітник представити свої міркування з приводу діяльності організації безпосередньо керівникові або в даній компанії прийнято діяти тільки через свого безпосереднього начальника і так далі При аналізі ресурсів організації необхідно враховувати, наскільки дієво і ефективно працюють ці системи комунікацій, чи немає яких-небудь структурних перешкод для ефективної комунікації. Врешті-решт, треба зрозуміти: чи відповідає система комунікацій, що склалася, стратегічним потребам організації?

2.8.3. Системи складання кошторису. Оцінюючи цей аспект діяльності організації в світлі прийдешніх стратегічних змін, важливо отримати відповіді на такі питання:
Чи дозволяє система, що склалася, встановлювати розумні ціни на нову продукцію?
Чи дозволяє вона оцінити вплив рішень про рівень обслуговування з погляду витрат?
Чи дозволяє вона визначити дію рішень про капіталовкладення на прибуток і збитки?
Чи дає вона адекватні, точні і своєчасні прогнози?

Метою внутрішнього аналізу повинне бути встановлення факту відсутності розбіжностей між системними і стратегічними завданнями організації.

3. Етапи процесу оцінки переваг і недоліків

До теперішнього часу ми зосереджувалися на аспектах, які необхідно брати до уваги при проведенні внутрішнього аналізу. Спробуємо узагальнити послідовність кроків, використовуючи методику, запропоновану Г. Стівенсоном (1989). Згідно цій методиці виділяється п`ять етапів.

Етап 1. На цьому етапі визначається, які характеристики організації можуть бути визначені. Список таких характеристик може бути вельми значним, і його розміри визначаються як виділеними для стратегічного аналізу завданнями дослідження внутрішнього і зовнішнього організаційного оточення, так і наявністю можливостей для проведення складного і дорогого дослідження.

Етап 2. З якою організаційною одиницею ми маємо справу? Частіше всього згадуються три організаційні рівні: відділи (цехи), ділянки і окремі службовці.

Етап 3. Які типи вимірювань можуть проводитися? Мова йде про встановлення наявності або відсутності тієї або іншої характеристики в житті організації (наприклад, чи є відпрацьована процедура заміни одного працівника іншим?) і наскільки добре працює дана процедура.

Етап 4. Які критерії використовуються для оцінки сильних або слабких сторін? Можуть використовуватися наступні критерії:
історичний досвід компанії;
пряма конкуренція;
конкуренція усередині організації;
думка консультантів;
думка директорів;
оцінки, засновані на літературі по стратегії;
специфічні завдання, такі як кошторис.

Етап 5. Яким чином організація може отримати інформацію для того, щоб зробити таку оцінку? Можливо використання широкого спектру джерел, проте основними є наступні:
Контакти з покупцями
Особисте спостереження
Досвід
Системи контролю
Нарада
Офіційні економічні показники
Службовці
Вище керівництво
Консультанти
Збори ради


Цікаво :


1. Луцький Бізнес Портал
2. Як знайти роботу?
3. Форум лучан
4. Гороскоп Лев
 Прочитано - 3242 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти