ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Робота в команді: ключові фактори успіху
Робота в команді: ключові фактори успіху
Командна робота відноситься до розряду особливих випадків делегування повноважень і відповідальності. В умовах традиційної структури завдання і пов`язані з нею повноваження покладаються на власника робочого місця. Об`єднана компетенція членом групи повинна забезпечувати вирішення завдань і досягнення цілей, які визначені діапазоном повноважень, покладених на команду.

Команда може складатися зі співробітників одного або різних рівнів і підрозділів компанії. У період роботи у складі команди всі її члени мають рівні права і виконують випливають з цілей і завдань команди обов`язки. Для роботи до команди не має значення, яку посаду займає співробітник на підприємстві. У рамках команди всі співробітники мають рівні позиції.

Права та обов`язки членів команди служать, з одного боку, основою організації роботи в рамках команди, а з іншого - базисом для оцінки здібностей учасників до такої форми роботи.

Обов`язки члена команди
Кожен учасник команди зобов`язаний направити свої сили, знання і можливості на досягнення поставлених перед командою цілей. При цьому він не повинен, слідувати егоїстичним міркуванням, приховувати ідеї і рішення, необхідні команді, для їх подальшого використання на основному місці роботи. 
Кожен член команди зобов`язаний вільно висловлювати свої думки з виниклих проблем без огляду на зобов`язання, які пов`язують його з керівником за основним місцем роботи.
Ніхто з учасників командної роботи не повинен ставити свою активність в залежність від ставлення групи до його рекомендацій. Більш того, кожен член команди повинен бути готовий підкоритися рішенню більшості, навіть якщо це рішення суперечить його власним ідеям.
Виключення складає той випадок, коли в команді, на думку одного з її членів, виникла особлива ситуація, за яку він не хоче нести відповідальність. У цьому випадку «особливу думку» має знайти відображення в протоколі.
Кожному члену команди слід бути лояльним по відношенню до колег. Він не повинен інформувати про зміст дискусій і рішеннях команди сторонніх осіб або використовувати ці рішення в особистих цілях. 
Кожен член команди зобов`язаний ставитися до інших її учасників як до рівноправних партнерів. Він повинен об`єктивно аналізувати їх ідеї і висловлювати по них свою точку зору. 
Толерантність і взаємна повага є найважливішими умовами успішної роботи в команді.
Кожен член команди зобов`язаний інформувати інших про все, що їм необхідно знати для виконання поставлених перед командою задач.

Жоден з членів команди не може перешкоджати співпраці її учасників по причині власних симпатій та антипатій. 
З метою підвищення ефективності співпраці кожен член команди повинен намагатися встановити хороші ділові відносини з іншими учасниками команди.

З перерахованих обов`язків випливають права члена команди.

Права члена команди

Вільно висловлювати свою думку і вимагати її перевірки. 

Вимагати встановлення конфіденційних, що не підлягають розголосу, довірчих відносин. Думки, які він висловив під час роботи в команді, не повинні стати відомі третім особам. Співробітник не може наражатися на небезпеку через ідеї, висловлених ним у процесі роботи в команді. 

Отримувати об`єктивну і повну інформацію від інших членів команди.
Вимагати, щоб висловлені ним думки використовувалися іншими членами команди на стороні тільки в тому випадку, якщо це не завдає шкоди виконанню поставлених перед командою задач або якщо на це було отримано спеціальний дозвіл.
Вимагати, щоб у процесі роботи в команді дотримувалися принципи коректної поведінки.

Відповідальність при роботі командою

Команда як єдине ціле несе відповідальність за все, що вона робить і не робить.

Команда домовляється про те, що спільну відповідальність несуть всі її члени, навіть якщо вони спочатку висловлювали сумнів. Вони не можуть дистанціюватися від прийнятого командою рішення, посилаючись на свої заперечення.

Якщо команді з певного питання не вдається досягти єдності, то рішення приймається більшістю голосів. У цьому випадку меншість може внести до протоколу «особливу думку». Надалі воно підкоряється більшості і працює на основі прийнятого рішення. У цьому випадку вказані особи, хоча і не відповідають за прийняте рішення, але несуть відповідальність за подальші загальні результати роботи, отримані на основі цього рішення. Незгода окремих членів із загальним рішенням не звільняє їх від відповідальності за можливі наслідки.

Якщо команда більшістю голосів приймає рішення, що окремі її члени вважають неприпустимою помилкою, за яку вони не хочуть відповідати, то вони повинні чітко заявити про це колективу команди. У цьому випадку інформується «начальник» команди, який приймає рішення про можливе виключення зі складу команди відповідної особи або про набір нової команди.

На практиці справа часто доходить до так званого «роздоріжжя» - ситуації, коли необхідно вирішувати, в якому з двох напрямків необхідно рухатися далі. Якщо сама команда не в змозі знайти вихід, то «начальник» повинен або вирішити, за яким із двох шляхів йти, або сформувати дві команди для роботи по кожному з напрямків.

Лідер команди відповідає за результати роботи і тією ж мірою, як і будь-який рядовий член команди. За правильну організацію роботи, якою він займається в рамках своєї діяльності в команді, він відповідає перед колективом. Подвійна відповідальність лідера перед командою і замовником суперечила б суті його положення всередині команди. 

Для вирішення завдань, що виходять за рамки звичайного процесу колегіального співробітництва в рамках існуючої організаційної структури, вищий керівник або керівництво фірми зобов`язані створити відповідну команду і оформити це документально. Таку команду, створену на постійній основі, слід розглядати як новий підрозділ. Воно не може бути сформований одним з керівників. Прийняття відповідного рішення входить до компетенції керівництва фірми або підпорядкованого йому органу.

Спеціально створена команда розпускається, як тільки вона виконає поставлені завдання. Якщо при цьому мова йде про команду, яка була організована керівництвом фірми або іншим компетентним органом, то вони і повинні її розформовувати.

Переваги командної роботи


Команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній людині.
Створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення будуть враховуватися інтереси всіх сторін.
В результаті співпраці в команді фахівців з декількох підрозділів стає неможливим односторонній вплив однієї з вищих інстанцій.
При роботі команди зменшується ризик прийняття помилкового рішення і небезпека того, що в полі зору не потраплять деякі важливі факти.
До роботи команди цілком застосовне відоме прислів`я: «Одна голова добре, а дві - краще». 

Команда допомагає боротися з «виробничою сліпотою». Те, що один працівник не помічає за звичкою, бачить інший, якому, в свою чергу, не впадають в очі певні проблеми на власній ділянці роботи. 
Робота в команді посилює готовність і спроможність керівних працівників усіх рівнів до співпраці.
У співробітника, який попрацював у команді, у майбутньому буде менше труднощів при взаємодії з колегами або іншими підрозділами компанії.

Команда робить позитивний вплив на розвиток якостей, які мають важливе значення для колегіальної співпраці. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнанням чужої думки і коректної дискусії, подолання егоїстичних поглядів. Ці фактори виходять за рамки роботи команди і позначаються на загальному успіху фірми.
Співробітник, що добре зарекомендував себе при роботі в складі команди, отримує додаткову кваліфікацію, цінну як для нього, так і для фірми.
Підприємство реалізує ідеї, які не виникли б у рамках звичайної організації праці. Це пояснюється тим, що в окремого співробітника відсутня можливість знайти на своєму робочому місці відправні точки у вирішенні проблеми, що виходить за рамки його безпосередньої діяльності.
Команда надає як окремому працівникові, так і цілого колективу можливість максимального розкриття творчого потенціалу і його практичної реалізації.
Великим фірмам команда дозволяє більш раціонально використовувати можливості своїх фахівців, які працюють над вирішенням завдань, що виходять за рамки їх посадових обов`язків.
Для середніх і малих компаній командна робота дозволяє всебічно використовувати здібності, знання та навички співробітників. Команда може замінити роботу спеціалістів, яких фірма не може запросити на роботу з фінансових причин.

Недоліки командної роботи

Поряд з позитивними рисами робота командою має і негативні сторони.
Робота командою, на відміну від звичайної роботи, може зажадати додаткових витрат часу. Початковий період, коли члени команди притираються один до одного, може бути досить тривалим. Певний час потрібно також для пошуку відповідної форми спільної роботи.
Робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно при великій чисельності команди і під час роботи в команді за сумісництвом. Труднощі, з якими доводиться стикатися при зборі членів команди в призначений час, негативно позначаються на ході роботи.
Дискусії, що виникають при роботі в складі команди, забирають багато часу, особливо якщо окремі співробітники не володіють технікою їх ведення. Можливі серйозні розбіжності.
Робота командою може призвести до затримки прийняття рішення, тому що різні погляди учасників узагальнюються тільки після тривалих дискусій.
Анонімність результатів праці окремих членів команди може негативно позначитися на бажанні працювати. Будь-який член команди, який показав недостатню результативність, може «сховатися» за активного учасника командної роботи. При роботі командою відсутній стимул до почуття честолюбства, оскільки окремий працівник не отримує персонального заохочення за результати.
Якщо працівник виконує роботу в складі команди як додаткову до основної діяльності, то вона може бути для нього занадто великим навантаженням. Тому необхідно в кожному конкретному випадку враховувати, посильна чи це навантаження, від яких завдань і в якому обсязі слід відмовитися на час роботи в команді.
Відомо вираз: «Верблюд - це кінь, намальований командою». Втім, стверджувати, що робота командою призводить до неефективної витрати часу, так само неправомірно, як і вимагати колективного прийняття всіх рішенні.

Основні фактори успіху для ефективної командної роботи
  • чітка постановка цілей та завдань; 
  • правильний підбір складу команди;
  • наявність котрі три членів команди продуманої системи;
  • здатність учасників команди до колегіальної роботі.

 Прочитано - 16467 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти