ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Практичні можливості використання трансфертних цін
Практичні можливості використання трансфертних цін
Трансферти - це операції, в ході яких підрозділи компанії передають один одному товари і надають послуги. Встановлені усередині компанії трансфертні ціни - це витрати для приймаючого підрозділу і вступу - для поставляючого підрозділу. Це означає, що встановлення ціни впливає на рентабельність кожного підрозділу.

Ми розглянемо різні підходи до встановлення трансфертних цін, вживаних при взаємодії підрозділів. Трансфертні ціни - це ціни, вживані усередині фірми при реалізації продукції між підрозділами компанії, а також різних, але таких, що входять в одне об`єднання компаній. Під трансфертними маються на увазі ціни, по яких здійснюється купівля-продаж сировини, комплектуючих і інших ресурсів родинними компаніями.

Загальна мета трансфертного ціноутворення - впливати на показники роботи кожного підрозділу, зайнятого виготовленням продукції, сприяти збільшенню прибутку підрозділів фірми, що повинне в цілому вести до збільшення прибутку фірми. Досягнення цієї загальної мети повинне забезпечуватися через цілу систему часткових цілей, досягнення яких часто представляє великі труднощі.

Назвемо ці цілі:
 • Система трансфертного ціноутворення повинна представляти інформацію для прийняття менеджерами підрозділів економічно обгрунтованих рішень. Це станеться тоді, коли управлінські рішення на рівні підрозділів, націлені на зростання їх прибутку, також збільшуватимуть показники прибутку компанії в цілому.
 • Система трансфертного ціноутворення повинна представляти інформацію для оцінки роботи менеджерів і економічних показників діяльності підрозділів. Необгрунтована трансфертна ціна, що спотворює реальні витрати і доходи приймаючого і поставляючого підрозділів, приведе до неправильної оцінки прибутку підрозділів і роботи менеджера. Це може привести до негативних наслідків відносно мотивації їх роботи.
 • Трансфертні ціни повинні сприяти цілеспрямованому переміщенню частини прибутку між підрозділами на користь компанії в цілому.
  Система трансфертного ціноутворення повинна гарантувати, що автономність діяльності підрозділів не порушується, тобто їх витрати компенсуються.


 • Практика вживання трансфертних цін

  Як правило, дані про трансфертні ціни обмежені, вони складають комерційну таємницю, а їх рівень і співвідношення значно відрізняються від цін при постачаннях продукції як запчастин. Останні можуть бути в кілька разів вище при продажі на риноку.

  Трансфертна ціна може встановлюватися як на готові вироби, напівфабрикати, сировину, так і на послуги (роботи), у тому числі управлінські. Використання трансфертних цін здатне істотно впливати на конкурентоспроможність фірми. Так, шляхом заниження цін на сировину і матеріали, що поставляються дочірніми підприємствами, можна помітно підвищити свою конкурентоспроможність.

  Головна мета введення трансфертних цін на практиці - це мінімізація оподаткування внутрішньокорпоративних розрахунків і митних платежів, а також акумуляція прибутку в збутових структурах, зареєстрованих в зонах з пільговим оподаткуванням.

  Схема працює просто: виробничі компанії поставляють продукцію за трансфертною ціною, яка набагато нижче ринкової, родинними збутовими компаніями, зареєстрованими в офшорній зоні (іноземною або внутрішньою). Збувальники реалізують товар за ринковою ціною, отримуючи надприбуток, з яким не платяться податки. За даними журналу The Economist, на базі трансфертних цін сьогодні здійснюється 30-50% світового експорту товарів і послуг. Використовуючи механізм трансфертних цін, транснаціональні корпорації добиваються зниження податкового навантаження в середньому на 10-15%.

  Проте трансфертне ціноутворення - це не лише податкові схеми. Якщо розглядати групу компаній як єдиний бізнес, об`єднаний загальною стратегією, то усередині неї (цієї групи), як правило, існують економічні інтереси основного власника і міноритарних акціонерів окремих підприємств. Якщо усередині групи активи переходять з однієї компанії в іншу, то у основного власника вони, образно кажучи, перетікають з однієї кишені в іншу, а акціонери окремих компаній можуть потерпіти збиток або отримати дохід за рахунок того, що активи були оцінені значно вищим або нижче за їх ринкову вартість.

  Господарською одиницею в російському бізнесі часто виступає не окрема фірма, а так званий бізнес, тобто сукупність декількох фірм, об`єднаних наявністю єдиного кінцевого власника або групи власників. Звичайна структура виробничого бізнесу включає виробниче підприємство, в якому кінцевий власник прямо або опосередковано володіє контрольним пакетом акцій, і постачальницько-збутові фірми, все 100% акцій яких контролюються власником. Основою схеми такого бізнесу зазвичай стає трансфертне ціноутворення.

  Пояснимо механізм використання трансфертних цін. Реалізація права власника на здобуття доходу від власності на акції підприємства відбувається за допомогою трансфертних цін, що встановлюються або на продукцію, або на використовуваних сировина і матеріали. При цьому продукція реалізується, а сировина і матеріали купуються через вхідні в бізнес постачальницько-збутові фірми. Тоді трансфертні ціни усередині бізнесу встановлюються так, щоб не залишати на основному підприємстві нічого понад необхідний для покриття виробничих витрат мінімуму засобів. Таким чином, загальний прибуток бізнесу акумулюється на рахівницях постачальницько-збутових фірм, що виконують роль центрів прибутку. З метою економії на податках центри прибутку частенько розташовуються в офшорних зонах як усередині Росії, так і за кордоном. Використання подібної схеми дозволяє домінуючому власникові, по-перше, економити на податках, а по-друге, привласнювати прибуток підприємства, включаючи ту її частину, яка припадає на частку дрібних акціонерів. У цих умовах виплата дивідендів стає для домінуючого власника нічим не виправданою витратою засобів. В результаті рівень дивідендів залишається дуже низьким.

  Один з істотних негативних наслідків практики використання трансфертних цін - невигідність зовнішніх інвестицій і кредитування таких підприємств, які не показують свій прибуток.

  Отже, вживання трансфертних цін має багато негативних для економіки в цілому і навіть протиправних аспектів, які повинні переслідуватися державою. Воно також може негативно позначатися на залученні інвестицій і на конкурентоспроможності продукції, особливо в порівнянні з продукцією зарубіжних компаній. Проте самі по собі трансфертні ціни як внутрішні розрахункові ціни компаній не стоять поза законом. Більш того, вони дозволяють оптимізувати витрати і внутрішні фінансові потоки компаній. Тому форми встановлення і використання трансфертних цін заслуговують на увагу і повинні вивчатися фінансовими менеджерами компаній.

  Методи розрахунку трансфертних цін

  У світовій економічній практиці застосовуються чотири основні методи розрахунку трансфертного ціноутворення:
  На основі поточної ринкової ціни товару. Використовується у тому випадку, коли цю ціну можна розглядати як верхня межа ціни (ціну попиту) на такий же напівфабрикат, що випускається компанією. В цьому випадку при передачі напівфабрикату від одного центру відповідальності до іншого враховується реальний вклад підрозділу-постачальника в загальний дохід підприємства. При цьому ринкові ціни, які беруться в розрахунок, знижуються на величину витрат, пов`язаних з продажем аналогічного товару на ринку. Переваги цього методу пов`язані з об`єктивним характером ринкових цін, які не залежать від кваліфікації менеджерів підрозділів компанії, що виробляють розрахунки витрат.
  Орієнтований на граничні витрати. Застосовується, якщо неможливо встановити трансфертні ціни на базі ринкових цін. При його використанні виникає ряд складнощів. Труднощі вживання даного методу полягають перш за все у відсутності надійних оцінок попиту на конкретних ринках. Крім того, оцінити граничні витрати з врахуванням умови рівності граничної виручки приймаючого підрозділу ( i+ 1) і граничних витрат підрозділу (i) на виробництво напівфабрикату (MR i+1 = МС i) також вельми непросто. Коли ринок для проміжного продукту недосконалий або його взагалі не існує, трансфертні ціни на основі маржинальных витрат можуть спонукати менеджерів підрозділів діяти на тому рівні випуску продукції, при якому прибуток компанії в цілому залишається максимальним. Дослідження англійських компаній показали, що менше 10% фірм встановлюють трансфертні ціни на рівні маржинальных витрат, оскільки вони не включають прибуток і не стимулюють інвестиції, оскільки не дають достатньої інформації для оцінки діяльності центрів прибутку.
  На основі витрат виробництва. Може використовуватися за відсутності ринкових цін. Його вживання грунтується на розрахунку:
  • повних витрат;
  • нормативних витрат;
  • змінних витрат.

  Переваги:
  • відносна простота обліку витрат;
  • спрощенні ведення обліку і звітності між підрозділами компанії;
  • можливість визначити вклад кожного підрозділу в збільшення прибутку кінцевого продукту компанії.

  Недоліки:
  • оскільки цей метод включає облік постійних витрат, не залежних безпосередньо від роботи того або іншого підрозділу, то він не дає досить об`єктивної основи для оцінки роботи цих підрозділів, що може привести до ухвалення неефективних рішень;
  • цей метод не може служити досить надійним орієнтиром для ухвалення рішень про розширення виробництва, бо включає постійні витрати, що мало-змінюються при збільшенні обсягу випуску. Це також може перешкодити ухваленню ефективних рішень в компанії;
  • «передавальний» центр відповідальності (підрозділ компанії) не зацікавлений в зниженні витрат, бо трансфертна ціна не лише покриває їх, але і приносить прибуток відповідно до закладеного в неї нормативу рентабельності;
  • «приймаючий» підрозділ може в цих умовах бути зацікавлено в зниженні обсягу випуску даної продукції нижче за оптимальний об`єм, необхідний для компанії в цілому.

  Орієнтований на договірні ціни. Трансфертна ціна розглядається як договірна і встановлюється в результаті угоди (договору, контракту) підрозділу-постачальника і приймаючого підрозділу. Як база для ведення таких переговорів сторони використовують інформацію про ринкові ціни, маржинальных або повних витратах. Трансфертні ціни, встановлені на основі переговорів, найбільш личать для ситуацій, в яких виявляється ринкова недосконалість відносно проміжних продуктів, зокрема коли є різні реалізаційні витрати для внутрішнього і зовнішнього ринків або коли існує декілька ринкових цін.

  Резюме
  Самі по собі трансфертні ціни як внутрішні розрахункові ціни компаній не стоять поза законом. Більш того, вони дозволяють оптимізувати витрати і внутрішні фінансові потоки компаній. Тому форми встановлення і використання трансфертних цін заслуговують на увагу і повинні вивчатися фінансовими менеджерами компаній.
  Як показують дослідження західних компаній, найчастіше трансфертні ціни встановлюються на основі методу витрат виробництва, а також на основі поточних ринкових цін.
  У світовій економічній практиці застосовуються чотири основні методи трансфертного ціноутворення: метод розрахунку на основі поточної ринкової ціни товару; метод розрахунку, орієнтований на граничні витрати; метод розрахунку на основі витрат виробництва; метод розрахунку, орієнтований на договірні ціни.
  Одним з часто недооцінюваних джерел недостатньої ефективності є спосіб ціноутворення, за допомогою якого незалежні компанії і фінансово незалежні підрозділи однієї і тієї ж компанії встановлюють трансфертні ціни на товари, які переміщаються між ними.

   Прочитано - 11477 раз
  Сервіси
    Афіша
    ТВ - програма
   

  Медіа
    Фотогалерея
    Відео - Луцьк
   

  ...

  Погода Луцьк
   


  Погода в інших містах

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

   

  Ми в Facebook
   
  © 2007 - 2016 Топ Луцьк


  Проект компанії:
  Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

  Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти