ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Нормування оборотних коштів
Нормування оборотних коштів
Вихідним моментом нормування є встановлення загальної величини оборотних коштів, необхідної для безперервного функціонування підприємства. Для цього необхідно виходити з ряду умов:
  • По-перше, величина оборотних коштів має бути оптимальною. Іншими словами, з одного боку, вона має бути достатньою для закупівлі в потрібній кількості і певної якості сировини і матеріалів, палива, необхідних для забезпечення випуску продукції в асортименті, кількості і в терміни постачань відповідно до вимог ринку, а з іншої - забезпечити безперервність виробничого процесу.
  • По-друге, при визначенні даної величини слід враховувати час, необхідне на відвернення засобів, оформлення замовлень, оплату рахунків, зберігання матеріальних цінностей, що забезпечують безперервність виробництва, на зберігання готової продукції, формування партій для її відправки споживачам, проведення реклами і витрати по реалізації продукції.

Норма оборотних коштів визначає величину запасу і поділу в днях і розробляється на ряд років. Іншими словами, вона відображає кількість днів, протягом яких оборотні кошти (гроші) «зв`язані» в матеріальних запасах, - починаючи з оплати рахунків за матеріали і передачі у виробництво і кінчаючи передачею готової продукції на склад для реалізації.

Норма оборотних коштів розраховується по кожному запасу: виробничому, незавершеному виробництву і готової продукції. Найбільша частина (85-90%) оборотних коштів доводиться на створення виробничих запасів.

Норми оборотних коштів відображають лише час (тривалість) відвернення засобів (грошей), їх «зв`язаність» в матеріальних запасах. Але вони нічого не говорять про величину даних засобів. Це встановлюється за допомогою нормативів, що є мінімальною сумою грошових коштів, необхідною будь-якій виробничій структурі для здійснення безперервної господарської діяльності.

Норматив розраховується на основі норми запасу оборотних коштів (у днях), помноженої на одноденну витрату товарно-матеріальних цінностей по відповідних видах оборотних коштів.

Якщо норма запасу оборотних коштів встановлюється на декілька років (це пов`язано з відносною незмінністю технології переробки сировини, сталими зв`язками з постачальниками сировини і матеріалів і так далі), то нормативи оборотних коштів уточнюються щорік. Це обумовлюється необхідністю обліку змін, що відбуваються, в цінах на ринку сировини і матеріалів, а також змінами в обсязі виробництва продукції, її асортименті.

Таким чином, знаючи норму оборотних коштів в днях і одноденну витрату товарно-матеріальних цінностей, можна розрахувати норматив оборотних коштів в запасах і в окремих його видах. Покажемо це на умовних прикладах.

1. Визначення нормативу оборотних коштів поточного запасу.

Витрата сировини і матеріалів на квартал, тис. руб. - 10 900

Кількість днів - 90

Одноденна витрата сировини і матеріалів, тис. руб. - 146

Норма запасу, дні - 26

Норматив (потреба) в оборотних коштах по сировині і матеріалам склав: 146 * 26 = 3800 тис. руб.

2. Потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву встановлюється шляхом множення одноденного випуску продукції на норму незавершеного виробництва (у днях).

Випуск продукції за собівартістю на квартал, тис. руб. - 14 900

Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис. руб. - 178,68

Норма незавершеного виробництва, дні - 3

Потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву, тис. руб.: 178,68 * 3 = 536,04

3. Потреба в оборотних коштах по готовій продукції визначається шляхом множення одноденного випуску продукції за собівартістю на норму оборотних коштів по готовій продукції (2 дні):

178,68 * 2 = 357,36 тис. руб.

4. Потреба в оборотних коштах по запасах товарів визначається множенням одноденного обігу цих товарів за купувальними цінами на норму їх запасів (у днях).

Обіг товарів за купувальними цінами на квартал, тис. крб. - 2 890

Одноденний зворот, тис. руб. - 32,1

Норма запасу товарів, дні - 2

Потреба в оборотних коштах по запасах товарів склала: 32,1 * 2 = 64,2 тис. руб.

5. Потреба в грошових коштах в касі і на переклади в дорозі визначається множенням товарообігу за підкупними цінами (роздрібним) на норму запасу грошових коштів (у днях).

Товарообіг в квартал, тис. крб. - 3 700

Одноденний товарообіг, тис. крб. - 41,1

Норма запасу грошових коштів, дні - 1

Потреба в грошових коштах составила:41,1 * 1 = 41,1 тис. руб.

6. Потреба в оборотних коштах по інших матеріальних цінностях визначається методом прямого рахунку або розрахунково-аналітичним методом (вартість тари 100 тис. крб.).

7. Сукупний норматив оборотних коштів дорівнює сумі нормативів по всіх їх елементах і визначає загальну потребу підприємства в оборотних коштах:

По = Покпз + Пнв + Пзт + Пгп + Ппр + Пк

де По - загальна потреба в оборотних коштах, тис. руб.; Покпз - потреба в оборотних коштах для створення поточних запасів, тис. руб.; Пнв - потреба в засобах незавершеного виробництва, тис. руб.; Пт - потреба в засобах по запасах товарів, тис. руб.;Пгп - потреба в засобах для запасу готової продукції, тис. руб.; Ппр - потреба в засобах по быстроизнашивающимся предметах, в тарі, тис. руб.; Пк - потреба в засобах по касі, тис. крб.

По = 3800 + 536,03 + 357,4 + 64,2 + 41,1 + 100 = 4898,7 тис. крб.

В той же час визначення суми загальної потреби оборотних коштів ще не означає, що ця сума повинна витрачатися негайно. Тут поважно добиватися такого положення, при якому ця «зв`язаність» засобів в сировині і матеріалах, тобто їх відвернення, з одного боку, не носило б тривалий характер, а з іншої - не вимагало б великих одноразових вкладень в покупку сировини і матеріалів. Крім того, само зберігання товарно-матеріальних цінностей також зв`язане з великими витратами. Досить відзначити, що щорічна сума цих витрат, як свідчить статистика, зазвичай перевищує четверту частину вартості самих запасів.

В цілому проблема створення запасів і зберігання матеріальних цінностей складна, її рішення залежить від багатьох обставин, у тому числі від прискорення оборотності оборотних коштів, вживання ресурсозберігаючих технологій, характеру замовлень (крупні партії сировини, що замовляється, і матеріалів, частота вступу замовлень). Крім того, рішення цієї задачі передбачає організацію відповідної системи управління запасами.

 Прочитано - 10146 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти