ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Фінансова структура компанії. З чого почати і як сформувати
Фінансова структура компанії. З чого почати і як сформувати
Все, що стосується управлінського обліку як інструменту здійснення фінансових розрахунків і прогнозів, легко реалізується за наявності навиків виробничого планерування, технологічного нормування і тому подібне У цьому сенсі процес розробки майстер-бюджету підприємства мало відрізняється від складання звичного техпромфінплана. Одна з відмінностей бюджетування як управлінській технології полягає в умінні бачити фінансове полягання підприємства або фірми в розрізі його окремих видів бізнесу.

Якщо для бухгалтерії і бухгалтерському обліку об`єктом діяльності виступає юридична особа (підприємство в цілому) або відособлений підрозділ, який вимушений прямо і безпосередньо спілкуватися з податковими органами, то для управлінського обліку об`єктом є саме бізнес. В рамках однієї юридичної особи або відособленого підрозділу таких бізнесів може бути багато, хороших і не дуже, взаємозв`язаних і не дуже. Ось чому проблема формування фінансової структури підприємства або фірми є одній з центральних при постановці бюджетування.

По суті справи, вибір фінансової структури - це вибір об`єкту бюджетування. Від нього в подальшому залежить:
 • які види бюджетів використовуватимуться;
 • які формати і технології бюджетування доцільно застосовувати;
 • якими мають бути порядок консолідації бюджетів структурних підрозділів і система бюджетування;
 • яким буде порядок підготовки (регламент) звітів про виконання бюджетів і їх подальшого коректування.
Фінансова структура фірми - це набір бізнесів і (або) інших сфер фінансової відповідальності (за доходи і витрати, лише за витрати, за певні фінансові показники і т. п.), розподілених між структурними підрозділами підприємства або фірми, промовців як об`єкти бюджетування і управлінського обліку.

Як правило, у фінансовій структурі прийнято виділяти різного роду центри обліку: центри прибутку, центри збитків, центри доходів і витрат, центри витрат, венчур-центри, центри інвестицій і так далі

При всьому різноманітті варіантів класифікації можна виділити три основні групи структурних підрозділів - об`єктів бюджетування, що розрізняються технологією і організацією бюджетного процесу (всі інші види структурних підрозділів кінець кінцем можна віднести до однієї з цих трьох груп):
 • центри фінансової відповідальності (ЦФВ);
 • центри фінансового обліку (ЦФО);
 • місця виникнення витрат (МВВ).
Окрім чисто технологічних відмінностей, що стосуються власне складання бюджетів для ЦФВ, ЦФО і МВВ, особливостей консолідації (складання звідних бюджетів), є ще один аспект. Як правило, виділення ЦФВ характерніший для компаній з дивизиональной організаційною структурою управління або холдингів, а ЦФО і МВВ властиві лінійно-функціональним організаційним структурам управління. Хоча жорсткого розділення тут немає і бути не може.

Критерії виділення структурних підрозділів в ЦФВ:
 • Регіональна і (або) продуктова і (або) сегментна ізольованість (завершеність) господарської діяльності структурних підрозділів (філія, що випускає цех, магазин і т. п.).
 • Обсяги виробництва (більше 1 млн. крб., 1 млн. дол., понад 1000 шт. виробів і т. п.)
 • Здатність або готовність структурного підрозділу самостійно працювати на ринку (забезпечити рух своєї продукції або послуг до кінцевого споживача).
 • Можливість нести повну відповідальність за доходи, витрати, за грошові потоки від реалізації своєї продукції і від надання послуг.

Передбачається, що ЦФВ несуть відповідальність за всі фінансові результати, і за прибутки (доходи), і за збитки (витрати). Вони зазвичай мають повну бюджетну схему, тобто складають всі види основних бюджетів, прийняті в організації. ЦФО можуть відповідати лише за деякі фінансові показники, за доходи і частину витрат (наприклад, служба збуту). МВВ відповідають лише за витрати (наприклад, бухгалтерія, яка, природно, нічого не заробляє, а лише витрачає), причому не просто за якусь їх частину, а за так звані регульовані витрати, економію яких керівництво МВВ може контролювати і забезпечувати (розробляти відповідні заходи).

Деякі приклади ЦФВ, ЦФО і МВВ

ЦФВ:
 • дочірні фірми холдингів;
 • відособлені підрозділи, представництва і філії крупних компаній;
 • великі випускаючі (складальні) цехи виробничих об`єднань;
 • виробничі відділення компаній з дивізіональной організаційною структурою управління;
 • допоміжні цехи виробничих об`єднань;
 • регіонально і (або) технологічно відособлені види діяльності (бізнеси) багатопрофільних компаній.
ЦФО:
 
 • основні виробництва (цехи), що беруть участь в єдиних технологічних ланцюжках (переділах), на підприємствах з послідовним або
 • безперервним технологічним циклом;
 • випускаючі (складальні) цехи;
 • збутові служби і підрозділи. МВЗ:
 • функціональні і штабні служби підприємств і фірм (бухгалтерія, планово-економічні служби, відділи кадрів, інші підрозділи
 • заводоуправлінь і центральних офісів фірм);
 • основні і допоміжні цехи.

 • При визначенні фінансової структури підприємства або фірми, як правило, спочатку складається перелік видів бізнесів, вивчається асортимент виробів, що реалізовуються, робіт і послуг, визначаються найбільш важливі і значимі з них, аналізується розподіл бізнесів по сегментах ринку збуту.

  Далі належить зіставити усередині груп продуктів, що реалізовуються, види виробів і послуг з основними групами їх споживачів.

  Як ЦФВ можуть бути виділені (залежно від специфіки організації) структурні підрозділи, чия діяльність є відособленою (у технологічному, виробничому і збутовому відношенні). Багатопрофільні комерційні структури, наприклад, часто є типовими холдингами і складаються з декількох юридичних осіб - підприємств різного профілю. До складу такої фірми зазвичай входять одна або декілька торгівельних компаній, туристичне агентство, будівельна фірма, інвестиційна компанія і тому подібне Тут як ЦФВ фігуруватиме кожна така компанія.

  На підприємстві або виробничому об`єднанні з дивізіональною організаційною структурою управління як ЦФВ, тобто об`єкту бюджетування, виділяються дивізіони, виробничі відділення. Декілька складніше йде справа в крупному виробничому об`єднанні, що має складні технологічні ланцюжки, наприклад на приладобудівному заводі. Тут як ЦФВ можуть бути виділені випускаючі (складальні) цехи, що відвантажують, наприклад, готову продукцію, а як ЦФО - допоміжні (механічні, заготівельні) цехи і виробництва.

  Ще одним критерієм може бути розмір структурного підрозділу. Тут йдеться швидше про те, що як ЦФВ або ЦФО виступає одне або декілька структурних підрозділів (один або декілька цехів або відділів).

  Порядок проведення аналізу фінансової структури компанії і виділення ЦФВ, ЦФО і МВВ

  Складання переліку бізнесів (видів господарської діяльності, основних видів виробів, що реалізовуються, робіт і послуг): 

  • аналіз правового статусу структурних підрозділів (дочірні компанії холдингу або квазіхолдингу, філії без права юридичної особи і т. п.);
  • перевірка міри технологічною, виробничою, збутовою, регіональною і іншій відособленості в діяльності структурних підрозділів.
     Визначення типа організаційної структури управління компанії: дивизиональная або лінійно-функціональна.
     Розподіл бізнесів по структурних підрозділах, визначення структурних підрозділів, що не займаються бізнесом (без джерел доходу).

  Розподіл доходів, витрат і витрат по структурних підрозділах, визначення регульованих і нерегульованих витрат.

  Виявлення структурних підрозділів, здатних відповідати за рух грошових коштів.

  Складання переліку ЦФВ, ЦФО і МВВ.

  У Росії важливим критерієм виділення структурного підрозділу підприємства або фірми в ЦФВ можна рахувати також його здатність самостійно працювати на ринку - здійснювати маркетинг своєї продукції і послуг, здатність доводити її до кінцевого споживача і контролювати збутову мережу.

  При ухваленні рішення про те, чи виділяти те або інший підрозділ в ЦФВ або в ЦФО, і перед тим, як скласти перелік ЦФВ і ЦФО для підприємства або фірми, необхідно розподілити по структурних підрозділах:
  • види бізнесів;
  • доходи, витрати і витрати.
  Якщо структурний підрозділ не може відповідати за доходи, а також за грошові надходження, але його функціонування необхідне для компанії в цілому і воно несе при цьому значні витрати, то це МВЗ (наприклад, служба головного технолога). Якщо структурний підрозділ відповідає за доходи (відділ збуту), але несе лише обмежені витрати і не може відповідати за всі витрати, то його слід віднести до ЦФО. Якщо в структурного підрозділу немає відповідальності і можливості впливати ні на доходи, ні на витрати, то його слід приєднати до якого-небудь іншому МВВ.

  Для виділення структурного підрозділу як ЦФВ необхідна відповідність як можна більшому числу критеріїв.

   Прочитано - 8209 раз
  Сервіси
    Афіша
    ТВ - програма
   

  Медіа
    Фотогалерея
    Відео - Луцьк
   

  ...

  Погода Луцьк
   


  Погода в інших містах

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

   

  Ми в Facebook
   
  © 2007 - 2016 Топ Луцьк


  Проект компанії:
  Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

  Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти