ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Як підвищити стійкість і надійність бізнес-процесів
Як підвищити стійкість і надійність бізнес-процесів
Найбільш складний етап в менеджменті підприємницьких ризиків - їх ідентифікація, яка, як правило, грунтується на суб`єктивному підході ризик-аналізу. З урахуванням непередбачених обставин, які можуть виникнути на самому підприємстві, в його внутрішньому середовищі, а також можливості утворення кумулятивного ефекту, очевидно, що управляти окремим процесом можна тільки з урахуванням загальної ситуації ризиків, тобто з урахуванням всіх ризиків, узятих в їх єдності і взаємодії.

Робота по збору інформації ризиків допомагає ідентифікувати більшість небезпек, але, як правило, через деякий час виявляються нові. Це може бути пов`язано з накопиченням досвіду і статистичних даних, а також з впровадженням нових технологій і використанням інших матеріалів. Тому важливою складеною діяльністю підприємства є створення спеціальної програми по контролю і виявленню нових ризиків.

Серед загальних методів визначення і вимірювання ризиків слід зазначити наступні.

1. Точці беззбитковості відповідає така виручка від реалізації, при якій виробник вже не має збитків, але ще не має прибутку, тобто результат від реалізації після відшкодування змінних витрат достатній для покриття постійних витрат, а прибуток рівний нулю. Будь-яка зміна виручки від реалізації викликає ще сильнішу зміну прибутку. Це явище, як відомо, отримало назву ефекту виробничого льоверіджа (операційного льоверіджа, іншими словами). Операційний важіль збільшує дію чинників, що підвищують підприємницький ризик (непостійність і невизначеність об`єму продажів і витрат виробництва) на варіацію прибутку, але не є сам по собі джерелом ризику. Розрахунок точки беззбитковості і сили дії операційного важеля дозволяє виявити вразливі місця і продумати способи захисту.

2. У ряді випадків для визначення ступеня ризику і визначення оптимальних рішень застосовується методика «дерево рішень». Ця методика припускає графічну побудову різних варіантів, які можуть бути прийняті. По «гілках дерева» співвідносять суб`єктивні і об`єктивні оцінки даних подій (експертні оцінки, розміри втрат і доходів і тому подібне). Слідуючи уздовж побудованих «гілок», використовуючи спеціальні методики розрахунку вірогідності, оцінюють кожен варіант шляху. Це дозволяє достатньо обгрунтовано підійти до визначення ступеня ризику і вибору оптимального рішення.

Іншими словами, мова йде про формування логічної послідовності дій, коли суть кожної подальшої дії залежить від ухваленого на попередньому етапі рішення (як правило, цей етап має форму питання, а рішення - відповіді «так чи ні»). Таким чином, виходить розгалужений ланцюжок дій, де на випадок реалізації ризикової ситуації передбачено коректування дій для запобігання фінансовим або інших збитків.

У тих випадках, коли статистичні дані про розподіл вірогідності змін ринкової вартості активів недоступні, їх моделювання є скрутним, а достовірність отриманих оцінок представляється сумнівно, що відноситься, як правило, до нестаціонарних економічних об`єктів, такими є венчурні проекти і інноваційна діяльність в цілому, зазвичай застосовують сценарний аналіз і аналіз чутливості.

3. Сценарним аналізом є метод прогнозування висококваліфікованими експертами декількох можливих варіантів розвитку ситуації і пов`язаної з цим динаміки основних показників венчурного проекту. Сценарний аналіз може використовуватися і як доповнення до стандартного розрахунку ризикової ринкової вартості, яка при використанні тільки стандартного розрахунку відображає лише «нормальний» ринковий ризик.

Основу кожного сценарію складають експертні гіпотези про напрям і величину змін ринкових чинників вартості венчурного проекту, таких, як об`єми виробництва, процентні ставки, обмінні курси валют, ціни акцій і товарів, ціни початкової сировини, матеріалів і комплектуючих і відпускні ціни на нові продукти і технології і так далі на період прогнозування. Потім відповідно до цих припущень проводиться переоцінка вартості венчурного проекту. Отримана зміна вартості і буде оцінка потенційних втрат.

Головне достоїнство сценарного підходу полягає в тому, що він не вимагає знання закону розподілу вірогідності змін для основних ринкових чинників. З іншого боку, будь-які сценарні оцінки несуть друк суб`єктивності; крім того, вони грунтуються на неявному припущенні про те, що поведінка цін активів в майбутньому матиме схожість з поведінкою у минулому, що в загальному випадку далеко не очевидно.

Сценарний підхід реалізується в процедурі тестування інвестиційного проекту на стійкість (stress testing). Як сценарій можуть бути вибрані випадки найбільш несприятливих змін ринкових чинників (ланцюжки розвитку небажаних подій), що мали місце у минулому.

Іншою альтернативою є складання гіпотетичного сценарію, в якому моделюються екстремальні коливання ринкових чинників, розмах яких приймається рівним, наприклад, величині 5 або 10 стандартних відхилень. Метою тестування інвестиційного проекту є перевірка здатності системи управління ризиками протистояти несприятливому розвитку ситуації. Зокрема, в кризові періоди різко знижується ліквідність фінансових інструментів, що робить неможливим проведення беззбиткових операцій із-за неприйнятно високого спреда між цінами покупки і продажу. У подібних ситуаціях венчурні компанії, які для хеджування використовують ф`ючерсні контракти, часто стикаються з тимчасовим недостатком засобів для поточного фінансування своїх позицій на терміновому ринку. Подібні прояви ризику ліквідності також можуть бути успішно промодельовані за допомогою сценарного підходу.

4. Аналогічна процедура перевірки на стійкість інвестиційних проектів, пов`язаних з реальним сектором економіки, називається аналізом чутливості. Аналіз чутливості припускає дослідження впливу змін найбільш важливих для проекту вхідних параметрів, що задаються, на стійкість оцінок ефективності (фінансового результату) інвестиційного проекту.

Зазвичай в процесі аналізу чутливості значення одне з вибраних параметрів варіюється в певному невеликому діапазоні (±5%, ±10% і ін.) при фіксованих значеннях решти параметрів і визначається залежність показників ефективності (фінансового результату) проекту від цих змін. Параметри, що варіюються в процесі аналізу чутливості, можна підрозділити на дві основні групи: що впливають на об`єми надходжень і об`єми витрат.

Аналіз чутливості починають з найбільш значущих чинників, і сам аналіз включає як кількісні, так і якісні методи. Робота проводиться у декілька етапів:
  • Проводиться вибір основних ключових показників-параметрів, щодо яких проводиться оцінка чутливості. Це можуть бути внутрішня норма прибутковості, чистий приведений дохід.
  • Вибираються чинники, що можуть зробити на вибрані показники найбільший вплив: рівень інфляції, стан економіки і ін.
  • Розраховується значення ключових показників на різних етапах здійснення виробництва. Таким чином, можна визначити фінансові потоки для кожного моменту часу, тобто визначити показники і критичні значення ключових параметрів (наприклад, точка беззбиткової). Якщо фінансування здійснюється за рахунок позикових засобів, то критичною величиною буде мінімальна величина процентної ставки, при якій неможливе погашення заборгованості.
Аналіз чутливості допомагає фахівцям враховувати ризик і невизначеність. Наприклад, якщо ціна виявилася критичним чинником, то можна заздалегідь продумати шляхи посилення програми маркетингу і способи зниження сукупної вартості виробництва.

Проте цей метод має ряд недоліків:
  • він не є всеосяжним, оскільки не розраховується для обліку всіх можливих обставин;
  • не уточнює вірогідність здійснення альтернативних варіантів.

Коли не може бути встановлена прямий зв`язок між варійованими параметрами, слід враховувати непрямий вплив зміни значень кожного параметра на інших. Тому перш ніж приступити до аналізу чутливості, необхідно розробити план аналізу, визначивши по відношенню до кожного варійованого параметра перелік дій і умов, при виконанні яких може бути досягнуте бажане значення параметрів відповідно до сценаріїв розвитку венчурного проекту з песимістичної і оптимістичної точок зору.

 Прочитано - 1904 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти