ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Розрахунок вартості знань
Розрахунок вартості знань
Оскільки загальноприйнятої методики розрахунку вартості інтелектуальної власності компанії (CIV, а company`s intellectual value) не існує, традиційний бухгалтерський облік обліком таких нематеріальних активів не займається. Цю проблему дозволяє вирішити формула, що приводиться нижче.

Розрахунок загальної вартості інтелектуальної власності компанії (CIV)

Ринкова вартість компанії відображає не тільки її матеріальні, але і нематеріальні активи, тобто знання. Вартість інтелектуальної власності компанії можна розрахувати так само, як і вартість її бренду. Володіння сталим і успішним брендом дає компанії певні переваги: рентабельність її активів стає вищою, ніж у інших фірм, що не володіють таким брендом.

Для цього ваша компанія повинна бути прибутковою, а рентабельність її активів (ROA, return on assets) повинна бути вище середньою - хоча інакше отримані показники просто будуть негативними.

Розрахуємо загальну вартість інтелектуальної власності вашої компанії. Для цього:

1. Розрахуємо її середній прибуток до оподаткування за три останні роки. Допустимо, вона рівна 4,23 млн. дол.

2. Визначимо по вашому балансу середню вартість матеріальних активів на кінець року, використовуємо дані за останні три роки. Допустимо, вона рівна 8,98 млн. дол.

3. Розділимо прибуток на активи і отримаємо рентабельність активів. ROA = 47%.

4. Знайдемо средньотраслюючу ROA за ті ж три роки. Допустимо, вона рівна 21%.

5. Розрахуємо дохід від нематеріальних активів. Помножимо среднеотраслюючу ROA на середню вартість матеріальних активів компанії. Віднімемо отриману величину з розрахованої на самому початку прибутку до оподаткування. Дохід від нематеріальних активів = 2,37 млн. дол.

6. Розрахуємо середню за три роки ставку податку на прибуток і помножимо її на підвищену прибутковість. Віднімемо отриманий результат з розрахованої раніше прибутковості і отримаємо післяподаткову премію, обумовлену наявністю нематеріальних активів. При середній податковій ставці, рівній 32%, ця премія складе 1,612 млн. дол.

7. Розрахуємо чисту приведемо ту вартість цієї премії, розділивши її значення на відповідну ставку дисконту. При ставці дисконту, рівній 11%, CIV = 14,65 млн. дол. Ставка дисконту - процентна ставка, по якій компанія може привертати гроші зовнішніх інвесторів.

В результаті цього розрахунку ви отримаєте "балансову" вартість нематеріальних активів (тобто у випадку якби вони відбивалися в балансі). Ринкова вартість цих активів буде вища, оскільки вона показує, в що обійшлося б кому-небудь створення їх з нуля. CIV - це показник вашої здатності використовувати свої нематеріальні активи для отримання конкурентної переваги над іншими компаніями вашої галузі.

Аудит знань

Аудит знань дозволить вам отримати загальне уявлення про наявні в компанії знання. В деяких випадках доцільно провести аудит всього об`єму інформації і знань, які є і використовуються у вашій компанії, або яких вона потребує. Аудит знань дозволить вам визначити:

 • де в даний час знаходяться знання у вашій компанії (тобто в якому місці вони зберігаються або хто із службовців ними володіє);
 • де і як вони створюються;
 • як вони систематизовані (якщо взагалі систематизовані);
 • наскільки корисні, цінні, актуальні і доступні знання, що є у вас;
 • які взагалі потреби вашої компанії в знаннях;
 • які з цих потреб ще не задоволені;
 • які внутрішні і зовнішні джерела знань використовуються;
 • які перешкоди для створення і розповсюдження знань є в компанії;
 • які методи і процедури використовуються в даний час для розповсюдження знань;
 • які технології зв`язку застосовуються в компанії в даний час;
 • які можливості для поповнення своїх знань є у співробітників;
 • як вони відносяться до обміну знаннями;
 • де знання використовуються недостатньо ефективно;
 • які процеси, процедури і методи, що забезпечують ефективний обмін і управління знаннями, вже упроваджені або повинні бути упроваджені.

  Аудит знань необхідно ретельно спланувати. Перш ніж приступити до нього, потрібно визначити основних учасників цього процесу і тих, хто їмb управлятиме. Важливо, щоб співробітники компанії були проінформовані про причини проведення і цілі аудиту і ясно уявляли собі значення цієї роботи.

  Виходячи з практики ефективного управління проектами, можна також рекомендувати заздалегідь:
  • встановити терміни проведення аудиту і його проміжні цілі;
  • визначити методи збору інформації (бесіди із службовцями, запитальники, дискусійні і фокусні групи);
  • вибрати методи систематизації і представлення зібраної інформації;
  • розрахувати витрати праці і часу тих, хто займатиметься аудитом знань.


  Аудит знань дозволить вам визначити:

  • потреби в знаннях і те, які знання у вас відсутні;
  • як знання створюються, отримуються і використовуються;
  • як у вашій компанії організованни обмін і передача знань;
  • що є і скільки коштують інтелектуальні активи вашої компанії.


  Отримавши цю інформацію, ви зможете намітити свій наступний крок в процесі управління знаннями.

  Картування знань

  Під картою знань тут розуміється графічне зображення того, де і у кого знаходяться знання у вашій компанії. Картування знань - це спосіб показати місцеположення знань, виявлених в ході аудиту, для того, щоб їх можна було застосовувати, і щоб індивідууми або колективи могли передавати їх один одному. Карта знань - корисна підмога при створенні системи класифікації знань.

  На карті знань позначаються ідеї і поняття, галузі і підгалузі знання, співробітники, відділи, відділення вашої компанії і інші компанії.

  Для одних і тих же людей, ідей і галузей знання можна скласти різні карти знань. Єдиного способу складання таких карт не існує. Із зміною ваших уявлень про співвідношення між різними галузями знання і ідеями зміняться і ваші карти.

  Фінансові міркування

  Існує немало способів відповісти на питання, які необхідно задати, щоб визначити, куди і як вкласти гроші. Ви можете вибрати собі будь-який найбільш відповідний вашій компанії і поточній ситуації спосіб. Нижче перераховуються основні показники, які ви можете розрахувати.

  Коефіцієнт витрати/результати. Це простий метод розрахунку рентабельності довгострокових інвестицій. Розділіть всі результати на всі витрати, і ви отримаєте коефіцієнт витрати/результати. Він покаже вам, в скільки разів результати перевищать витрати.

  Рентабельність інвестицій. Будь-які довгострокові інвестиції повинні бути достатньо рентабельними. Бажана рентабельність повинна дорівнювати або перевищувати витрати на залучення капіталу (тобто вартість запозичення). Щоб розрахувати рентабельність інвестицій (ROI, return on investment), потрібно спочатку розрахувати середні чисті результати (вигоди) по формулі:

  Загальні результати (вигоди) - загальні витрати - амортизація / на корисний термін служби = середні чисті результати (вигоди).

  Розділивши потім середні чисті результати (вигоди) на загальні первинні інвестиції, ви отримаєте ROI.

  Термін окупності. Термін окупності - це час (зазвичай в роках), за який окуплюються первинні інвестиції. Чим менше термін окупності, тим нижче ризик і вище ліквідність і рентабельність. Цей показник не враховує зниження вартості грошей. Він виходить з того, що долар, який ви отримаєте завтра, коштує рівно стільки ж, скільки той, що ви отримали сьогодні. Також цей показник не враховує надходження грошових коштів після того, як інвестиції вже окупилися. Термін окупності розраховується шляхом ділення первинних інвестицій на чисті надходження грошових коштів за рік. Так визначається термін окупності в роках. Термін окупності не слід використовувати для оцінки доцільності інвестицій, але його можна використовувати, щоб оцінити невизначеність, пов`язану з даним проектом.

  Чиста приведена вартість. Чиста приведена вартість (NPV, net present value) показує фінансову життєздатність проекту після відшкодування витрат на залучення спочатку вкладеного капіталу. Щоб розрахувати цей показник, потрібно помножити чисті майбутні грошові надходження на ставку дисконту, а потім відняти з цього твору первинні витрати за проектом. Цей метод визначення витрат за проектом використовується дуже часто.

  Внутрішня рентабельність. Розрахунок внутрішньої рентабельності (IRR, internal rate of return) починається там, де закінчується розрахунок NPV. IRR є такою ставкою відсотка, яка у разі використання її як ставка дисконту при розрахунку NPV грошових надходжень від проекту з урахуванням первинних витрат зробить NPV рівною нулю. Тому вона показує доцільність реалізації проекту. Перевага IRR полягає в тому, що вона враховує тимчасову вартість грошей.

 •  Прочитано - 2717 раз
  Сервіси
    Афіша
    ТВ - програма
   

  Медіа
    Фотогалерея
    Відео - Луцьк
   

  ...

  Погода Луцьк
   


  Погода в інших містах

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

  волог.:

  тиск:

  вітер:

   

  Ми в Facebook
   
  © 2007 - 2016 Топ Луцьк


  Проект компанії:
  Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

  Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти