ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Ефективний управлінський контроль
Ефективний управлінський контроль
Контроль як функція менеджменту - це вид управлінської діяльності з метою утримання організації на вибраній траєкторії розвитку за допомогою порівняння показників діяльності зі встановленими стандартами і вживання необхідних заходів при відхиленнях.

Створена в організації систему контролю забезпечує зворотний зв`язок між очікуваннями, первинними планами і досягнутими реальними показниками. При цьому вирішуються наступні завдання:
 • визначення досягнутого рівня;
 • аналіз причин відхилення від намічених орієнтирів;
 • рішення про внесення необхідних змін до діяльності організації;
 • оцінка ролі контролю при ухваленні рішень;
 • аналіз позитивних і негативних дій контролю;
 • накопичення досвіду для подальшого вироблення цілей.
Контроль тісно пов`язаний з плануванням, оскільки планування без контролю не має сенсу, а контроль без планування неможливий. На основі системи цілей підприємства здійснюється стратегічне планування, потім розробляються середньострокові і поточні плани, далі - конкретні заходи, що стають основою для завдань виконавцям. Після їх виконання здійснюється порівняння між плановими і фактичними показниками.

Системи контролю із зворотнім зв`язком забезпечують вироблення управлінських дій для зміни «входу» для того, щоб досягти необхідних характеристик на «виході». Керівник-менеджер, оцінюючи інформацію зворотнього зв`язку, впливає на виробничу систему, вносячи зміни як до її цілей, так і в процес функціонування.

В разі виникнення відхилень допускаються наступні дії:
 • термінове втручання в роботу підприємства (ухвалення рішень);
 • перегляд планів;
 • перегляд системи цілей організації.
Таким чином, об`єктом контролю служать як результати діяльності (відхилення між плановими і фактичними показниками з різних причин), так і самі методики здійснення планування і контролю, покликані максимально реалістично відображати діяльність організації у минулому і майбутньому.

Виділяють наступні типи контролю: попередній, поточний, завершальний.

Завдання попереднього контролю - перевірка готовності організації на початок роботи. Попередній контроль в організаціях направлений на сфери персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів:
 • персонал: ретельний аналіз ділових і професійних знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов`язків;
 • матеріальні ресурси: попередній контроль пов`язаний з виробленням стандартів мінімально допустимої їх якості, необхідної для виробництва, з проведенням перевірок відповідності сировини, що надходить, виробленим вимогам, вибором постачальників, забезпеченням запасів матеріалів, необхідних для безперебійної роботи організації;
 • фінансові ресурси: механізм попереднього контролю фінансових ресурсів - бюджет, що дозволяє також здійснити функцію планування.
Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт по проміжних цілях, які звуться «точками контролю». Чим триваліший період виконання плану, тим більше повинне бути число таких точок, а проміжки між ними коротші. Це дозволяє своєчасно виявити відхилення і прийняти заходи до їх усунення.

Система поточного контролю включає наступні блоки:
 • інформаційний - перелік параметрів, що підлягають перевірці (сукупність сприймаючих пристроїв і інформаційних потоків);
 • оцінювальний - сприймає і аналізує інформацію, що надходить про внутрішні і зовнішні події, і визначає їх відповідність запланованому;
 • механізм коректування.
Поточний контроль на оперативному рівні покликаний забезпечити виконання всіх робіт і подій відповідно до плану. Менеджери стратегічного рівня зазвичай зосереджують увагу на квартальних результатах і ключових точках (наприклад, завершення проекту) для того, щоб оцінити весь виробничий процес і траєкторію його розвитку в цілому і, відповідно, внести необхідні корективи.

Завершальний контроль. Не дивлячись на те, що завершальний контроль здійснюється надто пізно, щоб відреагувати на проблеми у момент їх виникнення, він має важливе значення. Оперативний завершальний контроль виконує наступні основні функції:
 • забезпечує менеджерів інформацією, необхідною для оцінки ефективності діяльності, за яку вони відповідальні;
 • його результати утворюють базу для оцінки і винагороди персоналу;
 • впливає на менеджерів, відповідальних за забезпечення і здійснення виробничого процесу, з метою їх активізації.
Завершальний контроль на стратегічному рівні забезпечує вищих керівників інформацією, яка буде використаною для коректування або зміни майбутніх планів організації і вдосконалення процесу стратегічного планування.

Ефективність контролю визначається наступними вимогами до його здійснення:
 1. Пояснення персоналу суті проведення контролю як керуючого процесу. Недопущення надмірного контролю, який сприймається персоналом як тактика тиску і обмежувач свободи.
 2. Забезпечення гнучкості, тобто вибір якнайкращого за даних обставин «стилю контролю», в цілях уникнення неточності і деспотичності та подолання опору людей. Не тільки слабкі виконавці протидіють контролю (щоб не виявилися результати їх поганої роботи), але й добросовісні працівники чинять опір контролю, коли оцінюють його як неточний, погано організований, деспотичний. З іншого боку, гнучкість означає своєчасне включення в процес контролю нових чинників і пристосування до змін.
 3. Організація взаємозв`язків процесів планування і контролю так, щоб виключити використання неправдивої інформації. Це явище спостерігається, наприклад, при подачі завищених заявок на ресурси, при встановленні занижених цілей і так далі. Необхідна, щоб забезпечитись від упущення важливих можливостей для розвитку організації у зв`язку з практичною неможливістю оцінки її реального потенціалу.
 4. Забезпечення стратегічного характеру контролю, заснованого на абсолютному контролі пріоритетних напрямів діяльності, навіть якщо вони насилу піддаються вимірюванням, і спеціальному механізмі контролю у сферах, які не мають стратегічного значення.
 5. Орієнтація контролю на результати і завдання, що стоять перед організацією, і оцінка ефективності контролю з погляду досягнення цілей і можливості здійснення стратегічного планування.
 6. Формування механізму контролю, відповідного контрольованому виду діяльності і такого, що забезпечує своєчасність. Значення часового інтервалу визначається з урахуванням часових рамок основного плану, швидкості змін і витрат на проведення вимірювань і їх аналіз.
 7. Контроль повинен бути простим і грунтуватися на нескладних, але оригінальних методах. Надмірна складність, крім збільшення витрат, веде до того, що персонал не розуміє і не підтримує систему контролю.
 8. Загальні витрати на систему контролю не повинні бути вищими за створювані нею переваги, інакше організації слід відмовитися від даної системи. Обов`язково слід враховувати, що витрати на контроль складаються не тільки з витрат часу, що витрачається менеджерами і всіма працівниками на збір, передачу і аналіз інформації, на всі види використовуваного при цьому устаткування і тому подібне. У контролі приховано багато побічних витрат, наприклад, робочого часу і ресурсів, які можна направити на вирішення інших завдань. Отже, контроль економічно виправданий, якщо відношення витрат до можливого прибутку залишається достатньо низьким.

 

 Прочитано - 10817 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти