ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Бюджетування на нульовій основі
Бюджетування на нульовій основі
Система бюджетування на нульовій основі набула поширення в корпоративному управлінні проектами і програмами. Випадки її практичного використання в Росії поки що рідкісні із-за загального різкого відставання рівня нашого менеджменту від мінімально допустимих міжнародних стандартів. Заснована на принципі «розподіл ресурсів на нульовій основі», що набув певного поширення в американській практиці ще в початку 60-х років, система ЗББ дозволяє періодично (зазвичай один раз в рік) переоцінювати здійснювані заходи і програми (будівництва, НІОКР і т. п.) в зіставленні із знов пропонованими проектами, виходячи з економічних і фінансових критеріїв зіставлення майбутніх витрат і очікуваних результатів.

Сенс застосування системи полягає в тому, щоб у разі підвищеної невизначеності і господарської нестабільності своєчасно приймати вирішення про реструктуризацію бізнесу виходячи з максимально обгрунтованих фінансових розрахунків і прогнозів, не продовжувати фінансування тих проектів і програм, ефективність майбутніх результатів яких викликають сумніви.

Наприклад, якщо було витрачено 100 млн. дол. протягом п`яти останніх років в будівництво автоскладального заводу або 12 млн. дол. в створення аквапарку, а потім з`ясувалося, що машини, що випускаються, або послуги, що надаються, будуть нікому не потрібні, то в рамках традиційних підходів до бюджетування варіантами можливих дій можуть бути або продаж створених потужностей, або їх болісне перепрофілювання. Система ЗББ дозволяє вже через рік, не чекаючи завершення проектів, з`ясувати, наскільки змінилася господарська обстановка, які нові цілі стоять перед компанією і які нові критерії або чинники впливу належить враховувати при розробці і ухваленні управлінських рішень. І якщо це диктується об`єктивними обставинами, то після закінчення першого року внести зміни до проекту, в технологічне устаткування, в конструкцію продукції, яку належить випускати, і тому подібне

Основними елементами системи ЗББ є:
  • визначення об`єктів бюджетування (набору проектів і програм), призначення їх керівників (керівників проектами) і формулювання цілей їх реалізації (з погляду компанії);
  • розробка пакетів рішень (для кожного окремого проекту) по альтернативних варіантах реалізації кожного проекту;
  • встановлення критеріїв ранжирування (оцінки і відбору) пакетів рішень;
  • ранжирування пакетів рішень управляючим проектом;
  • розробка таблиці ранжирування і представлення бюджетів всіх проектів на твердження;
  • визначення лімітів витрат виходячи із загальних фінансових можливостей компанії і вибір пакетів рішень.
Стисло розглянемо особливості організаційно-методичних процедур ЗББ.

Об`єкти бюджетування і формулювання цілей. Структурною основою ЗББ є проекти і програми, які з погляду фінансової структури компанії мало чим відрізняються від центрів фінансового обліку. Керівник проекту по функціях і правах також в цілому відповідає керівникові ЦФУ. При цьому основними цільовими показниками є ліміти збитків по періодах реалізації проекту, а головним результатом - загальна мета проекту (будівництво нової будівлі або споруди, необхідного компанії, створення нового продукту або технології). Природно, що формати і бюджетні показники кожного проекту повинні бути максимально уніфіковані для подальшого їх ранжирування.

Розробка пакетів рішень. У ідеології ЗББ цей елемент вважається чи не головним засобом аналізу бюджетів і подальшого контролю за їх здійсненням. Пакет рішень - це сукупність встановлених для проекту бюджетів з коротким обгрунтуванням (не більше двох сторінок стандартного тексту) одного з альтернативних способів реалізації проекту. У ЗББ головне, щоб кожен проект мав не один, а декілька (як мінімум два) пакету рішень.

Критерії ранжирування пакетів рішень. Якщо результати проекту (загальна мета) у всіх випадках залишаються незмінними (стійкою в часі, наприклад протягом п`яти років) і визначаються стратегічними цілями компанії, то система критеріїв ранжирування встановлюється значною мірою під впливом господарської кон`юнктури і може переглядатися з певною періодичністю (наприклад, щорічно).

Як критерії ранжирування можуть фігурувати внесок даного пакету рішень в досягнення головних стратегічних цілей компанії; ринковий потенціал нового продукту; інтереси випередження конкурентів і так далі. У будь-якому випадку за допомогою критеріїв ранжирування повинні бути встановлені пріоритети кожного пакету рішень за кожним проектом.

Ранжирування пакетів рішень. Суть його полягає в тому, щоб при ухваленні рішень про розподіл централізованих ресурсів компанії відібрати потрібні пакети рішень по кожному з проектів і розставити їх в звідній таблиці ранжирування в порядку спадання пріоритетів.

Таблиця ранжирування. Наступною процедурою ранжирування є складання звідної таблиці ранжирування, в якій визначаються загальні ліміти фінансування проектів виходячи з доцільності реалізації проекту (самого проекту, а не одного з пакетів рішень за цим проектом) і фінансових можливостей компанії.

Визначення лімітів витрат і вибір пакетів рішень. Завершуючою процедурою ранжирування є вибір пакетів рішень по всіх або деяким проектам виходячи із загальних лімітів фінансування.

Є ще один аспект ефективності процедур бюджетування: боротьба з «відомчою». Керівництво конкретного проекту завжди, за будь-яких обставин зацікавлено в збільшенні його фінансування. Відповідно керівництво компанії в цілому може отримувати свідомо спотворену інформацію як про хід, так і про результати реалізації проекту. Для поліпшення контролю за ходом здійснення окремих проектів і застосовується ЗББ, особливо, коли у керівництва компанії відсутня можливість відстежувати в деталях той або інший проект (вникаючи у всі нюанси маркетингу, технології, виробництва і т. п.).

Система ЗББ застосовується на рівні підприємств і компаній в основному як складовий елемент управління проектами, а точніше, для проектів і програм капітального будівництва і НІОКР. Перш за все це пов`язано з тривалими періодами здійснення і окупності первинних і капітальних витрат (три роки і більш).

По суті система ЗББ - не більше ніж спосіб раціоналізації процесів розподілу обмежених (а, як правило, це інвестиційні) ресурсів і адекватного безперервного коректування раніше складених бюджетів. Відмінності полягають лише в тому, що звичайна система ковзаючого фінансового планування базується, з одного боку, на незмінності бюджетних позначок на весь бюджетний період, а з іншої - на досягнутих результатах, рівнях фінансування поточних і інвестиційних витрат. В рамках ЗББ передбачається можливість відмови від фінансування якого-небудь проекту або його окремих статей у разі зміни критеріїв ранжирування.

 Прочитано - 3787 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти