ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Техніка активного і пасивного захисту від маніпуляції
Техніка активного і пасивного захисту від маніпуляції
Технологічним прийомом маніпулятора бажано протиставити особливу техніку пасивного захисту, спеціально орієнтовану на віддзеркалення маніпулятивної психологічної дії. Вони дозволяють вибудовувати надійніші перешкоди і перешкоди на шляху маніпулятивного вторгнення. До такої особливої техніки пасивного захисту можна віднести наступні.

Заховання адресатом маніпуляції своїх емоцій, що ситуативно переживаються, і відчуттів. Таке заховання не дозволить маніпулятору «виявити» дійсні емоції і відчуття адресата маніпуляції і надати психологічну дію на них. Емоційне «маскування» адресата впродовж всього періоду ділового спілкування, жорсткий контроль що переживаються їм ситуативних відчуттів послужать своєрідною перешкодою для маніпулятивного вторгнення.

Дистанціювання адресата маніпуляції від маніпулятора. Максимально можливе в рамках заданої ділової ситуації збільшення особової зони спілкування з маніпулятором дозволяє уникнути адресатові маніпуляції значного впливу психологічного простору маніпулятора і включених в нього активованих психічних комплексів, агресії і силового тиску.

Вибудовування смислових і семантичних бар`єрів з маніпулятором при обговоренні варіантів вирішення ділової проблеми. Адресат маніпуляції посилається на «трудності» сприйняття сенсу передаваної маніпулятором інформації і термінології, що вживається ним (наприклад: «Запропонований Вами варіант вирішення проблеми вимагає додаткового опрацьовування і осмислення»; «Трактування використовуваних Вами термінів дуже спірне і некоректне»).

Ухилення від психологічного контакту з маніпулятором. Відхід від «малої розмови» з маніпулятором. «Вербальну розвідку» маніпулятора, що робиться їм з метою встановлення психологічного контакту, адресат маніпуляції залишає без уваги. Заклик маніпулятора до вибудовування довірчих відносин на запропонованих ним умовах адресат маніпуляції «не помічає» і по суті ігнорує.

Виявлення метакомунікацій - прихованих значень, мотивів, припущень, переваг, інтерпретацій в комунікативному потоці інформації, що транслюється маніпулятором. «Прозорість» вербальних повідомлень маніпулятора адресат може встановити за допомогою постановки цілої серії відкритих, уточнюючих і пояснюючих питань (наприклад: «Що насправді Ви маєте на увазі, пропонуючи цей варіант вирішення проблеми?», «За яких умов Ви хочете досягти такої ефективності у вирішенні проблеми?»).

Уважне відстежування адресатом відповідей маніпулятора на поставлені питання і реєстрація можливого виникнення в цих відповідях обмовок допоможе йому встановити деяке приховане значення в пропонованому маніпулятором варіанті вирішення ділової проблеми.

Застосування статусного і ролевого захисту. Адресат маніпуляції за допомогою логічних доводів і аргументації робить посилання на необхідність чіткого проходження своєму статусу, своїм посадовим повноваженням і виконуваній професійній ролі, які «не дозволяють» йому повністю прийняти запропонований маніпулятором варіант вирішення ділової проблеми.

Поведінкова і операціональна блокування дій маніпулятора. Прояв з боку адресата навмисної неуважності і неуважності до технологічних хитрувань маніпулятора, нарочитій сповільненості в у відповідь психічних реакціях і поведінкових діях сприяє блокуванню дій маніпулятора.

«Відхід» від передбаченості в поведінкових реакціях і діях. На спеціально збудовані комунікативні запити маніпулятора, чекаючого отримати у відповідь стереотипні реакції і поведінкові дії, адресат маніпуляції здійснює операціональну затримку таких реакцій і дій, якщо вони виникають у нього. Ця затримка може виразитися як в тимчасовому відстроченні у відповідь дій адресата, так і в навмисно демонстрованих їм нерішучості і обережності. Наприклад, у відповідь на запропоноване маніпулятором здавалося б дуже привабливе і вигідне для адресата маніпуляції вирішення ділової проблеми, він може проявити коливання і виразити сумнів в можливості реалізації такого рішення. При цьому важливу роль грає непередбачуваність психічного реагування і у відповідь поведінкових дій адресата маніпуляції. «адресат поводиться так, що його не можна «прорахувати», то маніпулятору не до чого підстроюватися».

Фокусування уваги маніпулятора на найбільш важливих для вирішення ділової проблеми завданнях. Маніпулятор намагається всіляко відвернути увагу адресата маніпуляції від цих завдань, перемкнути його на другорядні цілі, які затуляють від нього дійсно важливі для ухвалення рішення обставини». Відстежування адресатом змістовної значущості обговорюваних питань для вирішення ділової проблеми є, поза сумнівом, надійним операційним прийомом захисту від маніпулятивної психологічної дії.

Тимчасове переривання адресатом маніпуляції ділового контакту з маніпулятором. Необхідність такого переривання може бути продиктоване виникненням напруженого емоційного фону ділової комунікації, агресією або інтенсивним психологічним тиском маніпулятора. При цьому вербально озвученим приводом для такого переривання ділового контакту можуть послужити цілком «очевидні приводи» (виконати «термінове доручення» високостатусного керівника, або, навпаки, дати виконавцеві «термінове доручення», зробити «терміновий дзвінок»).

Розглянута особлива техніка пасивного захисту від маніпулятивного вторгнення володіє різним ступенем ефективності, і їх застосування в технологічному процесі ділового спілкування багато в чому диктується заданими параметрами ділової ситуації і видом технології, використовуваної маніпулятором.

Використання психотехнічних прийомів активного захисту

Разом з технікою пасивного захисту адресат маніпуляції може використовувати в діловій комунікації і техніку активного захисту. Основна мета цієї техніки - дестабілізувати активність маніпулятора так, щоб він зовсім відмовився від своїх маніпулятивних намірів.

Істотна відмінність техніки активного захисту полягає не тільки в їх тотальній протидії маніпулятивному вторгненню, але і в їх контрдії на маніпулятора. Найбільш вживаною технікою активного антиманіпулятивного захисту в технологіях ділового спілкування є:

  1. цілеспрямована психологічна атака на маніпулятора, здійснювана адресатом маніпуляції. Використання адресатом різких критичних зауважень, оцінок, засудження, насмішок по відношенню до маніпулятивних сигналів і поведінкових дій маніпулятора дестабілізує психіку останнього і вимушує витрачати значну частину енергетичних ресурсів свого інформаційно-силового забезпечення на захист власних особових структур. Це, у свою чергу, веде до ослаблення маніпулятивного вторгнення;
  2. перетворення адресатом вербальних і невербальних сигналів, що отримуються від маніпулятора, з урахуванням власних інтересів у вирішенні ділової проблеми. Таке перетворення на початковому етапі припускає селективний відбір адресатом маніпуляції найбільш значущих для нього опорних дискурсів в комунікативному потоці інформації, що транслюється маніпулятором. Потім на основі селективного відбору адресат маніпуляції здійснює перетворення опорних дискурсів з урахуванням власних інтересів. Підкреслюючи вербально значущість «ухвалення» запропонованого маніпулятором варіанту вирішення ділової проблеми, адресат разом з тим пропонує власний сценарій її рішення, в якому враховані не тільки інтереси маніпулятора, але і його власні інтереси;
  3. використання партнером-адресатом психотехнічних прийомів зустрічної маніпуляції - контрманіпулятивного захисту. Особливість цієї техніки активного захисту полягає в її виході на рівень рівноправної силової боротьби з маніпулятором. По суті, контрманіпуляція як найбільш сильний спосіб захисту є у відповідь маніпуляцією, в якій використовуються обставини, створені первинною маніпулятивною дією нападаючого суб`єкта». Оскільки будь-яка маніпуляція немислима без прихованої психологічної дії, то і психотехнічні прийоми зустрічної маніпуляції шикуються з його обліком. Розпізнавши маніпулятивне вторгнення, адресат маніпуляції здійснює свій власний прихований пошук мішеней психологічної дії в психічній структурі маніпулятора, встановлюючи її «слабкі місця» і «больові точки». Впливаючи на них, адресат може перехопити ініціативу маніпулятивного управління, наприклад висунути на перший план ділової бесіди питання, першорядні по своїй значущості для вирішення ділової проблеми, замість другорядних тим, обговорення яких намагається нав`язати йому маніпулятор. І тому наступне основне завдання адресата полягає в тому, щоб «нав`язати» маніпулятору власні критерії вибору варіантів вирішення ділової проблеми і власну модель оцінки цього вибору за допомогою їх ініціації і забезпечення мотиваційної підтримки.

Тут слід мати на увазі і деякі інструментальні особливості зустрічної маніпуляції.

  • По-перше, контрманіпулятивні прийоми партнера-адресата робитимуться до тих пір, поки маніпулятор зовсім не відмовиться від своїх намірів.
  • По-друге, здійснюючи зустрічну маніпуляцію, адресатові необхідно одночасно вибудовувати в своїй особовій структурі своєрідні антиманіпулятивні «щити», що перешкоджають маніпулятивному вторгненню.
  • По-третє, цілі зустрічної маніпуляції, що робиться адресатом, полягають не тільки в тому, щоб «знешкоджувати» маніпулятора, але і в тому, щоб добитися вирішення ділової проблеми з урахуванням власних інтересів.

 Прочитано - 6861 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти