ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Ефект кривої досвіду і процес навчання
Ефект кривої досвіду і процес навчання

Крива досвіду пов`язана з процесом навчання. В результаті емпіричних досліджень доведено, що при багатократному виконанні завдань витрати, що повторюються, знижуються, оскільки співробітники набувають навиків виконання цих завдань. Ефект процесу навчання вперше спостерігався в авіабудівній промисловості США.

В результаті систематичних спостережень встановили, що при кожному подвоєнні наростаючих об`ємів випуску продукції витрати на одиницю продукції, що відносяться до знов створеної вартості і очищені від впливу цін, потенційно знижувалися на 20-30%. Подвоєння наростаючого об`єму випуску і тим самим потенційне зниження витрат наступають тим швидше, чим крутіше крива зростання для продукту.

Рис. 1. Крива досвіду

Крива досвіду зв`язана, таким чином, із знов створеною вартістю. Ефект раціоналізації виробництва тим більше, чим вище знов створена вартість.

Знов створена вартість є різницею між вартістю проведеної продукції і матеріальними витратами (товарами і послугами, спожитими в процесі виробництва).

вартість продукції - матеріальні затрати= знову створена вартість

сукупний виробничий результат + інші доходи = вартість продукції

 сировина основні і допоміжні матеріали + амортизація + інші затрати= матеріальні затрати

На різних підприємствах знов створена вартість виходить по-різному. У торгових фірмах вона істотно менша, ніж на промислових підприємствах або у сфері послуг.

Таблица 1. Величина знов створеної вартості

Вид підприємства Доля знов створеної вартості %
Торгові 20-30
Промислові 40-50
Підприємства сфери послуг 70-80

Торгове підприємство, продаючи продукції на 100 од., купує її на 70-80 од. Промислове підприємство, для того, щоб забезпечити оборот, рівний 100 од., споживає предметів і засобів виробництва на 50-60 од. На підприємстві, що надає послуги, наприклад, в консультаційній фірмі для отримання обороту в 100 од. потрібний сторонніх витрат лише на 20-30 од.

Таким чином, крива досвіду свідчить про те, що при кожному подвоєнні кумулятивного об`єму випуску витрати на одиницю продукції, що відносяться до знов створеної вартості і очищені від впливу цін, потенційно знижувалися на 20-30%. На підприємствах сфери послуг знов створена вартість істотно вища, ніж на промислових і торгових підприємствах.

Фактори, що впливають на величину ефекту кривоїдосвіду

На величину ефекту кривої досвіду впливають різні чинники. Часто це комбінація безлічі чинників, що ведуть до зниження витрат підприємства. На практиці часто важко розкласти сукупний ефект кривої досвіду на складові. Поза сумнівом тільки те, що результатом може стати зниження витрат підприємства.

на величину ефекту кривої досвіду надають вплив наступні чинники:

 1. еффект індивідуального і групового навчання працівників;
 2. покращення організаційної структури і організації процесів;
 3. впровадження інформаційно-управляючих систем;
 4. створення ефективної системи планування;
 5. впровадження ефективного контролю;
 6. проведення цілеспрямованих регулюючих заходів;
 7. покращення методів організації праці;
 8. покращення координації виробничих процесів;
 9. впровадження ефективної системи обслуговування і ремонту устаткування;
 10. підвищення ефективності складського господарства;
 11. модернізація продукції;
 12. підвищення продуктивності праці персоналу шляхом систематичного його навчання на робочих місцях і за рахунок повторення робіт;
 13. економне витрачання матеріалів;
 14. скорочення об`єму відходів;
 15. покращення контролю за роботою;
 16. зниження кількості годин наднормових робіт;
 17. впровадження нових виробничих процесів;
 18. зменшення споживання енергії;
 19. модернізація виробничих процесів;
 20. інтенсивне вивчення сучасних методів промислового виробництва;
 21. використання нових виробничих технологій;
 22. ціленаправлене вдосконалення конструкції виробів;
 23. скорочення числа дорогих деталей у виробах;
 24. виключення окремих деталей з виробів в результаті ФСА;
 25. стандартізація виробів;
 26. зниження кількості змін у виробах;
 27. збільшення числа процесів, що повторюються, у виробництві і збуті;
 28. оптімізація розмірів партій;
 29. краще оснащення робочих місць інструментом і пристосуваннями;
 30. оптімізація завантаження устаткування;
 31. оптімізація розміщення устаткування.

Коли діє ефект кривої досвіду

Еффект кривої досвіду не діє автоматично. Керівництво підприємства повинне постійно працювати над тим, щоб із зростанням випуску безперервно проводити у всіх підрозділах поточні поліпшення, що призводять в сукупності до зниження витрат. Таким чином, ефект кривої досвіду реалізується в зниженні витрат на одиницю продукції на 20-30% лише за умови, що кваліфікація персоналу весь час росте і на підприємстві безперервно упроваджуються нові концепції, технології і методи виробництва.

В основному мова йде про те, що керівництво повинне стимулювати безперервний кількісний і якісний процес навчання на підприємстві. При збільшенні об`ємів випуску можна приступати і до реалізації заходів щодо раціоналізації виробництва.

Еффект кривої досвіду стосується змінних і постійних витрат. Виробничі потужності, що збільшуються, вимагають проведення заходів щодо раціоналізації. Особливо на стадії зростання життєвого циклу продукту підприємству потрібні великі виробничі потужності, що, у свою чергу, спричинить зміни в сферах виробництва, складського господарства і збуту.

На більшої частини підприємств є значні резерви зниження змінних і постійних витрат. Ці резерви можна реалізувати в рамках грамотної системи управління витратами. Тим самим конкурентоспроможність підприємства не тільки зберігається, але і збільшується.

Еффект кривої досвіду особливо яскраво виявляється в комерційній і технічній сферах підприємства.

При зростанні об`ємів випуску успіх раціоналізації у комерційній сфері підприємства досягається шляхом:

 • модернізація системи збуту;
 • підвищення дієвості маркетингових заходів;
 • покращення організаційної структури;
 • більш економного витрачання матеріалів;
 • кращого використання енергії;
 • більш якісного обслуговування і ремонту обладнання,
 • вдосконалення організації праці;
 • кращих умов закупівлі матеріалів;
 • підвищення ефективності інформаційної системи;
 • вдосконалення виробів;
 • більш точного планування, швидкого контролю і ефективнішого регулювання.

Якщо устаткування підприємства має високий технічний рівень, то змінні і постійні витрати можна понизити шляхом:

 • підвищення продуктивності устаткування;
 • покращення методів виробництва;
 • підвищення завантаження наявного устаткування;
 • безперервного підвищення продуктивності праці в окремих підрозділах підприємства;
 • покращення використання існуючого устаткування;
 • зміна технологічних процесів;
 • постійного вдосконалення виробів,
 • механізація і автоматизація виробничих процесів;
 • скорочення об`ємів відходів і браку;
 • стандартізація виробничих процесів.

На більшій частині підприємства є значні резерви зниження змінних і постійних витрат. Ці резерви можна реалізувати в рамках грамотної системи управління витратами, що сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємства.

 Прочитано - 6783 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти