ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Лізинг як форма довгострокового фінансування
Лізинг як форма довгострокового фінансування
Згідно базисному визначенню Європейської федерації національних асоціацій по лізингу устаткування (Eurolease): «Лізинг — це договір оренди заводу, промислових товарів, устаткування, нерухомості для подальшого використання у виробничих цілях орендарем, тоді як ці товари купуються орендодавцем і саме він зберігає за собою право власності (зокрема на увесь період дії лізингового договору)».

Об`єкти і суб`єкти лізингової операції

Об`єктом лізингу (лізингового договору) нині найчастіше виступає капітальна продукція: машини, устаткування, транспортні засоби і інші інвестиційні товари. Їх можна класифікувати по наступних базисних трупах: устаткування промислового призначення;
- транспортне устаткування;
- електронно-обчислювальні, пакувальні і сортувальні машини, конторське устаткування різного типу, оргтехніка і т.д.
- засоби телевізійного і дистанційного зв`язку;
- ліцензії, ноу-хау, комп`ютерні програми і т.д.

У міжнародній практиці в лізинговій операції зазвичай беруть безпосередню участь три суб`єкти:

Перший суб`єкт — це власник майна (лізингодатель), що надає його в користування (оренду) на умовах комплексної лізингової угоди. Як лізінгодателей можуть виступати: дочірнє підприємство (установа) комерційного банку, в Статуті якого передбачений цей вид кредитово-позикової діяльності; фінансова компанія, що створюється спеціально для реалізації лізингових операцій, основною і фактично єдиною функцією якої є реальна оплата майна, що орендується, тобто фінансування операції; спеціалізована лізингова компанія, яка на додаток до фінансового забезпечення операції бере на себе комплекс послуг не фінансового характеру, зокрема зміст і ремонт майна, заміну зношених частин, консультації по використанню промислового устаткування і т.д.

Другим суб`єктом лізингової операції є реальний користувач орендованого майна — лізингоотримувач, в якості якого може виступати юридична особа незалежно від форми власності.

Третій суб`єкт лізингової операції — продавець майна лізингодателю (постачальник). Це також може бути будь-яка юридична особа: виробник майна, постачальницький-збутова, торгова фірма і ін.
Залежно від конкретних економічних умов фактичне число учасників лізингової операції може варіюватися. Залежно від складу учасників (суб`єктів) операції підрозділяються на прямий і непрямий лізинг.

Прямий лізинг припускає, що власник майна (постачальник) безпосередньо здає об`єкт в лізинг (двостороння операція). Лізинг за участю двох сторін (хоча офіційна статистика по цих операціях відсутня), по оцінках експертів, займає відносно скромне положення в загальному числі і сукупному об`ємі лізингових контрактів, що укладаються: не більше 5–7%.

Непрямий лізинг є передачею майна тільки через посередника. Це може бути схема класичної трибічної операції (постачальник — лізингодатель — лізингоотримувач) або, при крупних операціях, багатобічна схема з великим числом учасників. Лізинг за участю безлічі сторін (більше трьох) поширений як форма фінансування складних великомасштабних об`єктів. За типом майна розрізняється:
- лізинг рухомого майна (зокрема, машинно-технічний лізинг);
- лізинг нерухомості.

По ступеню окупності майна виділяють:
- лізинг з повною окупністю, при якому протягом терміну дії одного спочатку укладеного договору реалізується повна виплата лізінгодателю купувальної вартості майна, що орендується;
- лізинг з неповною окупністю, коли протягом терміну дії одного первинного договору окупається тільки частина вартості майна, що орендується.

Залежно від умов амортизації розрізняють:
- лізинг з повною амортизацією і відповідно з повною виплатою купувальної вартості об`єкту лізингу;
- лізинг з неповною амортизацією і відповідно з частковою (пайовий) виплатою вартості.
Відповідно до двох встановлених вище ознак класифікації ідентифікують фінансовий і оперативний лізинг.

Оперативний лізинг (operating leasing) розповсюджується на орендні відносини, при яких сукупні витрати лізингодателя, пов`язані з придбанням і змістом устаткування, що здається в оренду, не можуть бути покриті орендними платежами протягом терміну лише одного лізингового контракту, а покриваються на основі багатократних орендних договорів. Для оперативного (експлуатаційного) лізингу характерні наступні ознаки:
Лізингодатель не може відшкодувати всі свої сукупні витрати за рахунок надходження лізингових платежів від одноразового договору оренди.
Лізинговий контракт полягає, як правило, строком на 2–5 років, що об`єктивне значно менше терміну фактичного фізичного зносу сучасного устаткування. Крім того, цей контракт і відповідно договір оренди може бути розірваний лізингоотримувач у будь-який момент за власним розсудом.

Ризик псування і втрати об`єкту лежить зазвичай повністю на лізингодателю. У лізинговому договорі, проте, може бути передбачена виплата деякої компенсації лізингоотримувач за псування устаткування, але її розмір завжди істотно менше спочатку встановленої ціни майна.
Ставка лізингових платежів в основному завжди вище, ніж при банківському кредиті і фінансовому лізингу. Це обумовлено тим, що лізингоотримувач, не маючи повної гарантії окупності витрат, вимушений враховувати різні комерційні ризики шляхом тих, що включаються в ціну лізингового контракту
підвищення вартості послуг.

Об`єктами операцій виступають різні види машин і устаткування, виготовленні за сучасною технологією.
При оперативному лізингу лізингова компанія зазвичай набуває устаткування заздалегідь, не знаючи при покупці конкретного орендаря. Лізингові компанії, що займаються оперативним лізингом, зазвичай дуже добре знають кон`юнктуру і динаміку ринку інвестиційних товарів. Лізингові компанії (або банки) при цьому виді лізингу самі страхують передаване в оренду майно і забезпечують його обслуговування і ремонт.

Після закінчення терміну спочатку укладеного лізингового договору лізингоотримувач має право продовжити термін лізингу на вигідніших умовах, повернути устаткування лізингодателю, купити устаткування у лізінгодателя за наявності угоди (опціону — опційного контракту) на покупку цього устаткування за ринковою вартістю з урахуванням первинного зносу. Особливості операційного лізингу забезпечили його інтенсивне застосування в сільському господарстві, на транспорті, в гірничодобувній промисловості, будівництві, процесах електронної обробки інформації і різних сферах.

Фінансовий лізинг (financial lease) — це угода, що передбачає протягом періоду своєї дії виплату лізингових платежів, що покривають повну вартість амортизації устаткування або його значну частину, а також виникаючі додаткові витрати, і забезпечуючи отримання необхідного прибутку орендодавцем. Для фінансового лізингу характерні деякі специфічні риси:
1. Обов`язкова участь третьої сторони (постачальника-посередника або виробника об`єкту операції).
2. Неможливість розірвання договору протягом періоду так званого основного терміну оренди, тобто терміну, необхідного для відшкодування сукупних власних витрат лізингодателя. Тим часом на практиці подібного роду договори (контракти) можуть розриватися. Подібна потенційна можливість розірвання контракту може бути відображена в лізинговому договорі, але в цьому випадку загальна вартість лізингової операції істотно зростає.
3. Триваліший в порівнянні з оперативним лізингом термін угоди (зазвичай близький до допустимому терміну служби об`єкту).
4. Зазвичай відносно вища загальна вартість об`єкту лізингової операції.
Після закінчення терміну контракту, як і при оперативному лізингу, лізінгополучатель може купити об`єкт операції за залишковою ринковою вартістю, укласти новий договір декілька менший термін і по більш пільговій ставці, повернути об`єкт лізінгодателю. Фінансовий лізинг по економічних ознаках багато в чому схожий з довгостроковим банківським інвестиційним кредитуванням капітальних вкладень. Це закономірно тому, що основне місце на ринку пропозиції фінансового лізингу нині займають банки.

Переваги лізингової операції

При реалізації лізингової операції орендар зазвичай отримує певні переваги:
Підприємство-орендар може розширити виробництво і налагодити обслуговування устаткування без крупних одноразових власних фінансових витрат і без залучення позикових засобів, зокрема банківського кредиту.
Пом’якшується гострота проблем обмеженості ліквідних засобів орендаря, витрати на придбання промислового устаткування рівно розподіляються на увесь термін дії лізингового договору.

У балансі підприємства встановлюється і підтримується оптимальне співвідношення (пропорція) власного і позикового капіталу, оскільки не притягуються нові додаткові позикові засоби.

Орендар може періодично оновлювати морально старіюче устаткування без значних фінансових витрат і капітальних вкладень.
Податкові пільги і інші інвестиційні переваги і стимули, що розповсюджуються на лізингові операції, дозволяють домовлятися про орендні ставки, по своєму рівні іноді навіть нижче за ставки поточного банківського відсотка.
У певних лізингових контрактах орендар отримує право пільгового придбання орендованого ним майна (устаткування) після закінчення контрактного терміну лізингового договору.

Висока гнучкість і облік кон`юнктури по лізинговому контракту дають можливість оперативно реагувати на поточну зміну ринкової кон`юнктури в певних галузях промислового виробництва.
Забезпечується адекватність ціноутворення, оскільки лізингова фірма об`єктивно зацікавлена купувати промислове устаткування у фірм-постачальників по оптимальних цінах.

Важливою перевагою лізингу є та обставина, що він не погіршує зовнішню платіжну позицію країни і її платіжний баланс. По правилах Міжнародного валютного фонду сукупні платіжні зобов`язання, витікаючі з договорів оренди, не включаються в показник сукупної зовнішньої заборгованості країни.

Лізинг служить додатковим ресурсом (інструментом) фінансування, що важливо для банків і їх дочірніх лізингових організацій (підприємств) в плані активізації і диверсифікації сфер регулярної діяльності. В той же час необхідний підкреслити, що банки і інші кредитні установи по суті вимушені упроваджуватися в нові для них сфери діяльності і займатися лізингом, оскільки розвиток ринку лізингових послуг створює їм серйозну конкуренцію і до певної міри сприяє падінню рівня банківського відсотка, перш за все по довгостроковому кредитуванню.
Лізингове фінансування об`єктивно пов`язане з меншим ризиком, чим надання банківських довгострокових позик (особливо без адекватного забезпечення або гарантії).

Податкові пільги (якщо такі надаються) частково реалізуються і орендодавцем.
Тісніші контакти з виробниками устаткування створюють для лізінгодателей нові можливості ділового партнерства.


Варто уваги :


1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Гороскоп Рак
 Прочитано - 6759 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти