ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Техніка вербалізаціїі емоцій і відчуттів
Техніка вербалізаціїі емоцій і відчуттів

Обмінюючись комунікативними сигналами, ділові партнери передають інформацію і про свої внутрішні психічні стани: емоції, відчуття, переживаннях. Емоції і відчуття служать найважливішими регуляторами їх міжособової комунікації. Разом з тим емоційна напруга ділових партнерів, їх схвильованість, імпульсна, нервозність, нетерпіння можуть спотворювати смислове поле інформації, створюючи своєрідний «емоційний шум», у зв`язку з чим виникає необхідність в оптимізації емоційного фону міжособової комунікації ділових партнерів. Це досягається за допомогою техніки регуляції емоційної напруги. Тому важливою ланкою технологічного ланцюжка інформаційно-комунікативних технологій є вербалізация емоцій і відчуттів.

Техніки вербалізації емоцій і відчуттів включають:

  • непосередковану вербалізацію власних емоційних станів партнера;
  • косвенну (опосередковану) вербалізацію емоцій і відчуттів партнера;
  • метафоричну вербалізацію емоційних станів партнера;
  • вербализацію спілкування з партнером;
  • вербализацию значимості партнера.

Техніка безпосередньої вербалізації емоцій і відчуттів полягає в прямому інформуванні партнера про власний емоційний стан («Мене схвилювало...», «Мене турбує...», «Мене радує...») або вербалізації емоцій, що переживаються партнером, і відчуттів («Вас турбує...», «Вас дивує...»). Безпосередня вербалізація дозволяє дещо понизити напружений психоемоційний фон міжособової комунікації ділових партнерів.

Косвена (опосередкована) вербалізація емоцій є ефективнішою для локалізації негативних емоцій партнера, коли їх безпосередня вербалізація не тільки недоречна, але і неприйнятна (наприклад, в складних конфліктних ситуаціях, коли пряма (безпосередня) вербалізація негативного емоційного стану партнера лише провокує його посилення).

косвенна вербалізація найчастіше реалізується в таких формулюваннях, як: «Я розумію, що це турбує вас», «Я відчуваю, що ви чимось схвильовані». Використання позитивних висловів при вербалізації негативних емоцій сприяє зниженню емоційної напруженості міжособової комунікації партнерів.

Метафорична вербалізація прийнятніша для локалізації амбівалентних, суперечливих, емоційних станів ділових партнерів, які пов`язані з їх подвійним відношенням один до одного, з одночасним ухваленням і відкиданням яких-небудь властивостей один одного. Наприклад, нетерпіння партнера в міжособовій коммуникації може бути пов`язане з тривожним очікуванням бурхливої емоційної реакції на його ділову пропозицію або з передчуттям швидкого дозволу ділової проблеми. Метафорична вербалізація, що використовує аналогії, схожість, порівняння, які знижують психічну напругу, сприяє позитивній корекції дискомфортного емоційного стану ділового партнера.

Техніки вербалізації спільності з партнером. Регуляція емоційної напруги в міжособовій комунікації ділових партнерів може здійснюватися і за допомогою техніки вербалізації спільності з партнером. Підкреслення спільності з партнером повинне бути релевантним (доречним), таким, що відноситься до ділової, професійної або особової, персоніфікованої зони партнера. Якщо підкреслення спільності з партнером пов`язане з виділенням особових рис, то ці риси повинні сприйматися як його переваги. Прикладом вербалізації спільності з партнером може служити вислів: «Нам з вами, як творчим людям, властиві винахідливість і пошук нестандартних вирішень ділової проблеми».

Техніки вербалізації значущості партнера. Оптимізувати емоційний стан ділового партнера можна також за допомогою техніки вербалізації його значущості у вирішенні ділової проблеми. Оскільки «емоційна мова» ділових партнерів в міжособовій комунікації нерідко є неконгруентною, для отримання правдивої зворотної інформації важливо підкреслити цінність внеску партнера в знаходження оптимального варіанту вирішення ділової проблеми. Таке підкреслення значущості партнера сприяє пом`якшенню напруженого емоційного фону ділової комунікації. Необхідна умова вербалізації значущості партнера - емоційний відтінок формулювання вислову, його переконливість і щирість. Прикладом вербалізації значущості партнера може служити формулювання: «Ваша здібність до швидкого знаходження рішень в складних економічних ситуаціях викликає захоплення».

Техніка активного слухання

Добитися взаєморозуміння з партнером в діловій комунікації допомагають і техніка активного слухання. Основними компонентами цієї техніки є три ступеня раціональної вербалізації висловів партнера: А, Б, В (розробка цих ступенів і їх практичне застосування вперше було здійснено Карлом Роджерсом, засновником гуманістичного напряму в психології.

Вербализация на ступені А включає повторення сказаного партнером з цитуванням його окремих фраз. Така вербалізація дозволяє виділити у вислові партнера головну думку і «повернути» її партнерові в найбільш прийнятній, м`якій формі. Наприклад, партнер-комунікатор: «Я вважаю, що комерційний успіх неможливий без створення привабливого іміджу фірми»; партнер-реципієнт: «Ви вважаєте, що досягнення комерційного успіху неможливе без створення привабливого іміджу фірми!».

Вербализація на ступені Б. Якщо цитування партнера є небажаним або нерелевантним «смисловому полю» діалогу, то необхідно перейти до другого ступеня вербалізації - ступеня Б. Він полягає в перефразуванні - вербалізації вислову партнера за допомогою іншого формулювання. При перефразовуванні важливо дотримувати дві умови: перефразовування повинне бути лаконічним і релевантним, відповідним головному смисловому змісту вислову партнера. Ключові фрази початку перефразовування можуть бути наступними: «Якщо я правильно розумію Вас, то...», «Другими словами, ви вважаєте, що...»

Вербалізація на ступені В. Найбільш продукований ступінь вербалізації - ступінь В. Він полягає в інтерпретації - формулюванні вислову, в якому присутнє припущення про дійсне значення вербалізованої думки партнера або причини його вживання в діловій розмові. У техніці К. Роджерса інтерпретації використовуються украй рідко, оскільки, на його думку, вони можуть бути неточними, такими, що спотворюють смислове поле вислову партнера або що позбавляють партнера його захисної маски. «Зустріч з самим собою» у присутності інших не завжди приємна. 

Техніки постановки запитань

Важливе значення при цьому набуває техніка постановки питань. Вони грають велику роль у виявленні смислового поля інформації, що отримується від партнера. Алгоритм цієї техніки включає формулювання відкритих, закритих і альтернативних запитань.

Техніки постановки відкритих питань припускають розкриту відповідь ділового партнера і отримання від нього додаткової інформації. Формулювання цих питань рекомендується починати із слів: «Що?», «Як?», «Яким чином?», «Чому?», «За яких умов?» (наприклад: «За яких умов Ви хочете досягти зміни ситуації, що склалася?»).

Запитання «Чому?» у діловій комунікації може мобілізувати захисні реакції партнера, викликати його роздратування. Тому до його постановки рекомендується вдаватися як можна рідше.

До відкритих також можна віднести:

  1. інформаційне питання, що задається з метою отримання інформації про які-небудь об`єкти, включені в ділову ситуацію;
  2. ознайомлювальні питання, що припускають виявлення думки партнера з якого-небудь конкретного питання;
  3. зеркальне питання, що повторюють ті слова партнера, які акцентують смисловий відтінок вислову.

Всі перераховані види питань розширюють інформаційні рамки ділової комунікації і створюють сприятливі можливості для підтримки безперервного діалогу з партнером.

При застосуванні техніки постановки відкритих питань необхідно використовувати такі формулювання, які прийнятні для партнера і не викликають у нього психічного відторгнення. Тому питання, що містять приховані звинувачення, докори, домисли, з ділової комунікації повинні бути виключені.

Техніка постановки закритих питань припускають однозначну відповідь ділового партнера. По суті, закриті питання пов`язані з однозначними відповідями «та чи ні». Крім того, вони можуть припускати і такі короткі відповіді, які повідомляють дату або назву якої-небудь події, кількісні параметри якого-небудь об`єкту, включеного в ділову ситуацію. Але оскільки закриті питання не сприяють діловій комунікації, то їх застосування бажано обмежити.

 Прочитано - 4248 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти