ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


План дій з постановки внутрішньофірмового бюджетування
План дій з постановки внутрішньофірмового бюджетування
Для багатьох підприємств і фірм бюджетування як управлінська технологія залишається все ще екзотикою. Але і ті, хто рахує себе «в перших рядах бюджетників», стикається з цілком очікуваними труднощами.

Консультативні фірми, що займаються постановкою внутрішньофірмового бюджетування, указують перш за все на недостатньо чітке (часто обмежене) розуміння керівництвом підприємств і компаній призначення бюджетування, його можливостей.

Актуальність проблеми постановки системи бюджетування для підприємств визначається наступними основними чинниками:
 • по-перше, необхідністю знаходження внутрішніх резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, обгрунтування оптимальних рівнів витрати фінансових коштів, оптимізацією податкової політики і іншими завданнями, пов`язаними з вдосконаленням системи управління підприємства;
 • по-друге, підвищенням конкурентної боротьби між підприємствами і, як наслідок, необхідністю отримання додаткових конкурентних переваг, наприклад, за рахунок ефективнішої системи управління фінансами;
 • по-третє, саме при створенні систем бюджетування виникає можливість органічної інтеграції сучасних управлінських і інформаційних технологій, що якісно підвищує ефективність управління;
 • по-четверте, потребою в підвищенні інвестиційної привабливості компанії, оскільки іноземні інвестори більш охоче вкладають фінансові ресурси в підприємства з високим рівнем організації менеджменту.
Головне в бюджетуванні полягає в тому, що воно є системою координат для бізнесу. Фінансові плани встановлюють ті рубежі (норму або розмір прибутку) і ті межі (ліміти витрат), в яких повинна тримати себе компанія в цілому і її структурні підрозділи, щоб бути конкурентоздатними. Будь-які рішення в області маркетингу або виробництва, будь-які антикризові заходи повинні мати чітке фінансове відображення, причому в різних іпостасях: з погляду рентабельності, підтримка ліквідності і тому подібне І чисто російська специфіка тут ні при чому.

Основні етапи постановки бюджетного процесу в компанії включають:
 • підготовку (вибір концепції, розробку методичного забезпечення і навчання працівників);
 • впровадження (визначення технологій, процедур і регламентів бюджетування, підготовку комплекту організаційно-розпорядних документів);
 • автоматизацію (вибір фінансової моделі і комп`ютерної програми, відповідних специфіці компанії і технології бюджетування);
 • експлуатацію (складання бюджетів і оцінку їх виконання, коректування бюджетів, внесення змін до технології і процедур).
Тільки тоді, коли всі ці етапи були пов`язані в єдиний управлінським контуром, стали частиною вироблення і ухвалення управлінських рішень (частиною процесу постановки цілей, розробки альтернатив їх досягнення, підведення підсумків і оцінки виконання), можна говорити про те, що бюджетування в компанії запрацювало.

Що ж до послідовності впровадження бюджетування, то в першу чергу слід освоювати все ж таки ті бюджети, які є найбільш критичними для підприємства. Звичайно це бюджет доходів і витрат. Впровадження повної схеми бюджетування, яким би принадним це не здавалося, які б перспективи з погляду підвищення якості управління фінансами не обіцяло, навряд чи можливо сьогодні на наших підприємствах через слабку підготовленість менеджерів і фахівців.

Бюджетування сьогодні - це показник якості управління в компанії, відповідності її менеджменту і вживаних управлінських технологій сучасним вимогам.

Зразковий план дій з постановки внутрішньофірмового бюджетування

Етап 1. Визначення фінансової структури компанії

В ході реалізації етапу:
 • складається перелік видів господарської діяльності (бізнесів);
 • аналізується правовий статус структурних підрозділів (дочірнє підприємство холдингу, філія без виділення юридичної особи, структура багатопрофільної комерційної фірми і т. п.);
 • досліджується організаційна структура управління компанії (визначається тип оргструктури - дівізійна або лінійно-функціональна, виробниче об`єднання);
 • розподіляються бізнеси по структурних підрозділах;
 • складається перелік центрів фінансової відповідальності (ЦФО), центрів фінансового обліку (ЦФУ) і місць виникнення витрат (МВЗ);
 • розробляється Положення про фінансову структуру компанії.
Етап 2. Визначення технології бюджетування

В ході реалізації етапу:
 • визначаються види основних, операційних (допоміжних) і додаткових (спеціальних) бюджетів, які компанія припускає використовувати у внутрішньофірмовому бюджетуванні і фінансовому плануванні;
 • встановлюється набір операційних бюджетів для ЦФО (ЦФУ, МВЗ), основних і додаткових бюджетів для ЦФО (ЦФУ) і звідних (консолідованих) бюджетів компанії (акціонерного товариства і виробничого об`єднання в цілому;
 • розробляється порядок (послідовність) складання різних бюджетів для ЦФО (ЦФУ, МВЗ) і АТ (ПО) в цілому;
 • уточнюються особливості консолідації бюджетів ЦФО (ЦФУ, МВЗ), тобто складання звідних бюджетів.

Етап 3. Визначення форматів основних бюджетів

В ході реалізації етапу:
 • визначається набір статей доходів і витрат, витрат в бюджеті доходів і витрат з виділенням прямих (змінних) і постійних витрат;
 • на основі аналізу структури собівартості продукції ЦФО (ЦФУ, МВЗ) і АТ (ПО) в цілому виявляються найбільш важливі (критичні) ресурси і відповідні ним статті витрат;
 • визначається набір статей витрат в плані капітальних (первинних) витрат;
 • визначається набір джерел грошових коштів і напрямів їх використання в БДДС з урахуванням критичних ресурсів;
 • визначається склад статей активів і пасивів в розрахунковому балансі.
 • вибираються основні фінансові показники, нормативи і коефіцієнти, необхідні для аналізу прогнозованого фінансового стану компанії і (або) окремого структурного підрозділу.
Етап 4. Регламент бюджетування

В ході реалізації етапу:
 • визначається бюджетний період (з якого місяця або кварталу по якій складаються всі види бюджетів);
 • по видах бюджетів, вживаних в компанії, визначаються мінімальні бюджетні періоди (розбиття бюджетного періоду на підперіоди - квартали, місяці, декади і т. п.);
 • встановлюється регламент (порядок) розробки, представлення первинних бюджетних форм ЦФО (ЦФУ, МВЗ) і їх консолідації, тобто терміни бюджетної звітності, уявлення їх ЦФО (ЦФУ, МВЗ) і коректування;
 • визначається процедура оцінки виконання бюджету, аналізу причин відхилень фактичних значень від прогнозованих раніше;
 • встановлюється регламент розробки і консолідації скоректованих бюджетних форм;
 • складається положення про бюджетний регламент.
Етап 5. Організація бюджетного процесу

В ході реалізації етапу:
 • визначається, які служби беруть участь в бюджетуванні (планово-економічний відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія і т. п.);
 • розподіляються функції і повноваження окремих служб, сфера їх повноважень (відповідальності);
 • встановлюється порядок взаємодії служб;
 • складаються організаційно-розпорядні документи, що регламентують процес бюджетування.
Система бюджетування дозволяє упорядкувати потік інформації, розподілити відповідальність за ухвалення рішення, здійснювати контроль за діяльністю окремих господарських одиниць, пов`язувати стратегічні, тактичні і оперативні рівні планування роботи підприємства. Тому, в системі мір антикризового управління бюджетування грає ключову роль, оскільки дозволяє в оперативному режимі контролювати результат виконання заходів, направлених на попередження або усунення кризових ситуацій, попереджати виникнення негативних тенденцій, забезпечує керівництво інформацією, необхідною для ухвалення обгрунтованих управлінських рішень.

 

Цікаво :

1. Афіша Луцька
2. Як знайти роботу?
3. Форум лучан
4. Статті по фінансам

 Прочитано - 4485 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти