ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Освітні сигнали на ринку праці
Освітні сигнали на ринку праці
Якщо людський капітал - це свого роду актив, то будь-яка діяльність, яка підвищує якість робочої сили і її здатність отримувати або приносити дохід, може розглядатися як інвестиції в людський капітал.

Інвестиції в людину, здійснювані нею самою, дуже різноманітні, будучи пов`язані з самими різними аспектами людської діяльності. Очевидно, що турбота про своє здоров`я і пв`язаны з цим витрати підвищують можливості людини на ринку праці. Заняття спортом, аеробікою і тому подібне можуть цілком реально підвищити продуктивність і конкурентоспроможність людини у сфері трудової або підприємницької діяльності. Заняття людини по навчанню навикам швидкого читання або направлені на поліпшення пам`яті покращують його здібності до навчання.

Інвестиції в людський капітал - це не тільки витрати людини, що нарощують його людський капітал (витрати на освіту, набуття трудового і життєвого досвіду, поліпшення здоров`я, зовнішності і тому подібне), але і витрати на міграцію і на пошук роботи. Перший напрям вкладень підвищує цінність працівника як ресурсу, друге сприяють його реалізації на ринку праці (тим самим підвищуючи доходи працівника) за рахунок витрат з продажу.

Метою інвестицій в людський капітал може опинитися не тільки збільшення доходу, але також придбання влади і/або статусу (престижу). Ці життєві блага порівнянні по значущості з доходом, і хоча всі вони тісно зв`язані між собою і взаємообумовлені, їх все ж таки не можна змішувати; людина може навіть пожертвувати поточним доходом ради статусу або влади. Мабуть, найбільш загальною метою людини, по суті, що включає решту всіх цілей інвестування, виступає підвищення якості його життя.

Інвестиції в освіту є основними, найбільш широко поширеним і глибоко дослідженим напрямом інвестицій в людський капітал. Згідно даним ЮНЕСЬКО, 60% різниць в доходах людей доводиться на різний рівень освіти, а 40% - на решту всіх чинників (здоров`я, природні здібності, соціальне походження). У ринковій економіці освіченіші люди отримують вищу винагороду за працю. Подібну закономірність зазвичай пояснюють тим, що навчання підвищує кваліфікацію і продуктивність працівника, виробляє спеціальні навики, знання і звички до добросовісної праці, дисципліни і організованості, корисні в трудовій діяльності. Правда, існує і інша точка зору: вищий рівень освіти свідчить про вищі здібності, які самі по собі роблять працівника кориснішим працедавцеві.

Емпіричні дослідження зарубіжних учених показали, що:
  • із зростанням рівня освіти середні заробітки людей також ростуть;
  • графіки «вік - дохід» мають опуклу форму, оскільки на початку трудового життя заробітки ростуть особливо швидко;
  • із зростанням трудового стажу відмінності в заробітках, пов`язані з освітою, збільшуються.
Рішення людини про здобуття (або підвищенні) освіти можна розглядати як рішення інвестиційне, що припускає порівняння витрат і очікуваних вигод від інвестицій. Витрати можуть бути разовими або багатократними, оскільки навчання вимагає часу, а вигода полягає в очікуваній різниці потоку доходів. На рішення про отримання вищого або іншої освіти впливають не тільки прямі витрати (плата за освіту, за підручники, за проїзд і тому подібне), але і альтернативні витрати - упущений дохід від незароблених грошей.

Навчання може бути пов`язане з витратами і вигодами негрошового характеру. До негрошових витрат можна віднести необхідність відвідувати нудні лекції і складати іспити (це і стрес, і можливе приниження - особливо неприємні для людей в зрілому віці). Можуть виникати сімейні проблеми, якщо людина мало часу приділяє спілкуванню з дітьми, виконанню домашніх обов`язків. У людей малоздатних, з поганою пам`яттю навчання може викликати важкі переживання, відчуття власної неповноцінності, втрату віри в себе, заздрість і тому подібне Негрошові вигоди - це задоволення від процесу навчання, радощі студентського життя, нові приємні і корисні (особливо в майбутньому) знайомства, можливість знайти супутника життя серед перспективних і освічених людей, хороші шанси на престижну і цікаву роботу, на кар`єру і тому подібне

Наскільки в реальному житті вигідні інвестиції саме в освіту?

Оцінюючи норму віддачі від подальшої освіти, можна завищити виграш від нього, оскільки при оцінці не розділяється внесок в підвищення заробітної плати, інвестицій в освіту і здібностей людини, які можуть викликати зростання майбутніх доходів і без додаткової освіти. Крім того, існує можливість погрішності вибору, пов`язана з низькими альтернативними (зокрема негрошовими) витратами навчання у випадках, коли людині просто не залишається іншого виходу, окрім як йти вчитися, наприклад, якщо його фізичні можливості обмежені.

Оскільки розрахунки неминуче пов`язані з цілим рядом погрішностей, а негрошові аспекти витрат і вигод враховувати дуже непросто, правильніше було б як вигоди від інвестицій в людський капітал розглядати не різницю в очікуваних доходах, а приріст очікуваної корисності, і саме цю величину порівнювати з витратами. Якщо бути точнішим, то при розрахунку треба враховувати не тільки грошові витрати (прямі і альтернативні), але і втрату корисності, пов`язану з негрошовими тяготами і незручностями. Природно, що підрахувати і порівняти негрошові витрати і вигоди складно, але в реальному житті люди, ухвалюючи рішення, саме так і поступають. До речі, аналогічним чином можуть аналізуватися будь-які інвестиції, сприяючі нарощуванню людського капіталу або підвищенню його ринкової ціни (витрати на заняття спортом, міграцію, саморекламу, пошук роботи і тому подібне).

У зарубіжній літературі теорія інвестицій в людський капітал зовсім не вважається безперечною. Найбільш спірною залишається проблема здібностей. Що більше позначається на продуктивності праці: здібності або освіта? Здібніші люди (з вищим рівнем інтелекту), з більшою мотивацією до навчання, із забезпечених сімей швидше поступлять у вуз, і дохід їх в майбутньому буде більше. Слід враховувати, що в освіті і в роботі люди часто досягають успіху завдяки набору одних і тих же якостей, тому існує позитивна кореляція між здібностями і доходами. Тому залишається неясним, яка частина зростання доходу є наслідком інвестицій в людський капітал, а яка - здібностей.

У різних країнах неодноразово проводилися дослідження з метою визначення впливу природних даних і здібностей на результати діяльності людини. Наприклад, порівнювали близнят, що здобули різну освіту і навіть виховання. Висновки у різних груп дослідників виходили разні. На думку одних, вирішальну роль грає середовище, зокрема здобута освіта, на думку інших - здібності і природні дані, що визначають не менше 2/3 спостережуваних відмінностей в їх доходах. До речі, оцінки і висновки з цього питання важливі для суспільства. Якщо справедлива теорія інвестицій в людський капітал, а суспільство хоче зменшити бідність, треба підтримувати дітей з сімей з низькими доходами. Якщо важливіше за здатність, то слід витрачати гроші на навчання в першу чергу здібної молоді.

Існує гіпотеза відбору, згідно якої освіта впливає на доходи, але перш за все через те, що дипломованих фахівців спочатку розподіляють на такі робочі місця, де заробітки будуть вищими. В цьому випадку диплом виявляється як би вхідним квитком, дозволяючи його володареві проникати на високооплачувані робочі місця з перспективою службового зростання. Нерідко продуктивність робочого і його заробітки більше визначаються робочим місцем, який він займає, чим даними самого працівника, зокрема його освітою.

Існує ще один підхід до інвестицій в людський капітал, при якому підкреслюється значення соціальних і політичних аспектів процесу навчання. Деякі дослідники підкреслюють, що важлива мета навчання - впровадження в свідомість людей тих цінностей і правил, які важливі для благополуччя соціуму. Зокрема, навчання повинне сприяти формуванню дисциплінованої і керованої робочої сили. Ті якості, які заохочуються в школяреві і студентові, - дисципліна, пунктуальність, відповідальність - згодом буде потрібно і найнятому робітникові. Мета навчання і виховання полягає ще і в тому, щоб люди малоосвічені, з низьким рівнем здібностей і інтелекту і відповідно з низькими доходами не вважали, що суспільство по відношенню до ним поступає несправедливо, тобто приймали «правила гри», не дивлячись на те, що по цих правилах вони не опинилися в числі тих, що досягли успіху.

І, нарешті, альтернативною по відношенню до теорії інвестицій в людський капітал є теорія освітніх сигналів. Для працедавця диплом - це показник не тільки кваліфікації претендента на робоче місце, але і його здібностей, а також в якійсь мірі цілеспрямованості, наполегливості, загального рівня культури. Іноді для наймача важлива лише наявність диплома, а рівень конкретних професійних пізнань може виявитися обставиною другорядною. Працедавці прагнуть отримати інформацію про майбутнього працівника в першу чергу за допомогою його анкетних даних, оскільки це найшвидший і дешевший спосіб отримання відомостей. Витрати на з`ясування його знань і здібностей можуть бути достатньо високими.

У теорії освітніх сигналів передбачається, що освіту не підвищує продуктивність працівників, а лише « сигналізує» про неї, оскільки витрати на освіту працівника тим нижче, чим він здібнісніший (а значить, і продуктивніший). Виявляється, працівники і працедавці, спираючись на освітні сигнали, можуть ухвалювати достатньо обгрунтовані рішення.

У моделі, представленій на малюнку, З і С/2 - витрати навчання відповідно нездібних і здібних людей (витрати останніх удвічі менші). Працедавці вірять, що працівники, у яких є диплом (або який-небудь інший документ, формально підтверджуючий факт отримання кваліфікації), мають продуктивність удвічі більшу, ніж останні. Відповідно заробітну плату для них встановлюють також в 2 рази вищу.

Припустимо, працівник отримує диплом, проучившись е* років. Для нього доцільно вибирати той рівень освіти, при якій різниця між вигодами (заробітною платою) і витратами від освіти максимальна. З`ясовується, що нездібним працівникам краще не прагнути до отримання заробітної плати 2 од. ціною навчання е* років: в цьому випадку різниця між вигодами (відрізок Be*) і витратами навчання З (відрізок De*) менше їх первинної заробітної плати, рівної 1 од., тобто BD ОА. Таким чином, освітній сигнал діє цілком успішно. Але це відбувається не завжди.

Зниження освітніх сигналів з е* до е` зробить вигідним навчання як для працівників з витратами на освіту, рівними З, так і для працівників з витратами на освіту, рівними С/2, оскільки GH > ОА і GK > ОА. В цьому випадку освіта перестає служити для працедавців механізмом відбору. При наймі їм явно слід підвищити вимоги відносно освіти.

Надмірне підвищення необхідного рівня освіти претендентів (і відповідно тривалості їх навчання з е* до е`) також нераціонально, оскільки в цьому випадку стимули до навчання втратять навіть здібні люди: LM < ОА. Сигнальне значення освіти буде втрачено, наймачі не зможуть розрізнити більш і менш здатних і продуктивних працівників.

Яким же повинен бути цей сигнал, щоб рівень освіти, покладений в його основу, виявився оптимальним? Він повинен відповідати мінімальному рівню освіти, що дозволяє успішно розрізняти працівників двох типів. Таким оптимальним рівнем освіти є е**. При менш високому рівні вимог його почнуть набувати обох типу працівників, при вищому (наприклад, е*) освітній сигнал діяти буде, але витрати працівників на його придбання будуть більші необхідних на величину е* - е**. Для фірми невигідно пред`являти такі завищені вимоги до працівників, оскільки ті з них, які витратили на навчання е* років, обійдуться при наймі дорожче, ніж що витратили на навчання е** років. Якщо на ринку праці і ринку освітніх послуг діє конкуренція, то виявляться невигідними і надмірне тривале навчання для працівників, і надмірні запити працедавців. Все-таки освіта - не тільки сигнал про здатність, насправді воно підвищує продуктивність працівника.

 

Варто уваги :

1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Бізнес статті

 Прочитано - 1642 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти