ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Національні особливості бухгалтерських систем
Національні особливості бухгалтерських систем
Щоб зрозуміти, як в кожній конкретній країні розвивається система бухгалтерського обліку і звітності, доцільно визначити ті фактори, які впливають на особливості створення і функціонування таких систем.

Коротко розглянемо наступні з них:

 1. вплив провідних теоретиків і професійних організацій;
 2. економічні наслідки від ухвалення тієї або іншої системи;
 3. загальна економічна ситуація в країні;
 4. податкова політика;
 5. національні особливості;
 6. користувачі і цілі, які вони ставлять перед собою;
 7. юридичне середовище;
 8. джерела фінансування;
 9. мова;
 10. влив інших країн;
 11. вплив загальної атмосфери в країні (напружена або спокійна).

1. Вплив провідних теоретиків і професійних організацій. В деяких країнах фахівці з теорії бухгалтерського обліку і звітності можуть дуже сильно впливати на загальну ситуацію. Так, в Нідерландах Теодор Лімперг став засновником підходу «экономіка для бізнесу», який лежить в основі бухгалтерського обліку в цій країні, послідовно витісняючи колишню систему, що базується на вартості. Цей підхід отримує все більше розповсюдження серед деяких крупних компаній країни.

У Фінляндії Марта Сааріо розробив свій підхід до бухгалтерського обліку і звітності, зробивши акцент на потоках грошових засобів. У окремих країнах професія бухгалтера дуже престижна і фахівці в цій області користуються великим впливом. Яскравий приклад тому - успіх діяльності Інституту бухгалтерів присяг Англії і Уельсу, метою якого є надання допомоги у встановленні «дійсного і справедливого» підходу.

2. Економічні наслідки. Опублікованна бухгалтерська інформація потім використовується - інакше не було б сенсу витрачати сили, час і засоби на її підготовку. Ці дані стають основою для договірних і обов`язкових операцій, наприклад при взаємодії з податковими органами або при встановленні ліміту на позикові засоби. Багато хто використовує цю інформацію і для ухвалення економічних рішень. Тому зміна нормативів бухгалтерській звітності може змінити договірні і обов`язкові операції компанії, а також вплинути на вживані рішення, тобто викликати «економічні наслідки». Тому недивно, що самі різні зацікавлені особи, перш за все керівництво компанії, надають сильне тиск на законодавчі органи країни, щоб ті прийняли найбільш сприятливі для них стандарти. У США проблема «економічних наслідків» і відповідний тиск на законодавців навіть розглядалися як виклик і противодія фахівцям в цій сфері регулювання. Деякі аналітики висловлювали думку, що саме такі фахівці повинні проте залишитися тією силою, яка задає тон, звичайно, враховуючи зовнішній тиск.

3. Загальна економічна ситуація в країні. Деякі особливості, що впливають на економіку країни, можуть впливати і на систему бухгалтерського обліку і звітності. Найбільш наочний приклад з цієї області: високий рівень інфляції може привести до створення інфляційної й бухгалтерської системи, як це фактично відбулося в деяких країнах Латинскої Америки.

У Великобританії багато дослідників виявили сильний взаємозв`язок між величиною процентної ставки в інфляційній системі бухгалтерського обліку і звітності, підтвердженням чому є офіційні пропозиції встановлення її величини і рівнем інфляції. У Іспанії є ще один цікавий приклад, пов`язаний з тим, що Загальний план ведення бухгалтерії має спеціальні обмовки, що дозволяють компаніям, що проводять електроенергію, отримувати відстрочення при доходах від перерахунку. Ніякому іншому сектору промисловості такої поблажки не дається. Такий виборчий підхід пов`язаний з тим, що в середині 70-х років декілька іспанських компаній, що проводять електроенергію, зайняли великі суми в американських доларах, але незабаром валютний курс долара по відношенню до песети різко виріс. Було ухвалено рішення, що було б безрозсудно зажадати обліку такої істотної фінансової втрати в звіті про доходи цих компаній протягом одного року.

В Іспанії розуміння того, що амортизаційні відрахування, засновані на первинній вартості, давали невиправдані податкові послаблення, привело до створення так званої системи актуалізації. Це процедура, за допомогою якої компаніям дозволяється проводити переоцінку звільнених від оподаткування окремих категорій нерухомості за допомогою спеціальних індексів. Після цього амортизаційні відрахування з переоцінених сум стають оподаткуванними. Ця практика була дозволена дуже обмеженому числу підприємств в проміжку між 1960 і 1983 роками.

4. Податкова політика. В деяких країнах закон вимагає, щоб бухгалтерські звіти були підготовлені відповідно до податкового законодавства. Німеччина, яка є лідером такого підходу, застосовує для цих цілей термін «принцип зобов`язання». У інших країнах закон дозволяє вибирати між різними системами бухгалтерського обліку і звітності, при цьому отримання податкових пільг залежить від вибраного методу обліку. Наприклад, в Норвегії дозволяється капіталізувати витрати на дослідження, але на практиці це відбувається рідко, оскільки податкові знижки надаються тільки у тому випадку, коли відповідні вартості списані з рахунків.

Деякі національні особливості вживаних податкових систем можуть викликати достатньо химерні варіанти бухгалтерського обліку і звітності, яких не зустрінеш в інших країнах.

Роберт Кук (1989) розповідає про проблему в Великобританії, яка пов`язана з системою операцій, умовно званою «гірляндою з маргариток», при якій партія нафти може пройти 30 або 40 посередників при переміщенні від виробника до покупця. Проблема бухгалтерського обліку виникає, якщо одна і та ж компанія опиняється в цьому ланцюжку більше одного разу і домовляється з іншими членами ланцюжка враховувати не всю вартість операції, а тільки її маржу. І тут насправді виникає питання, чи повинні подібні операції враховуватися за повною вартістю або тільки по нетто-операція. Проблема такого «перепродажного» обліку виникає перш за все тому, що податкова система Великобританії вимагає обліку всіх ринкових операцій.

5. Національні особливості. Виступаючи за міжнародну гармонізацію систем бухгалтерського обліку, зарубіжні фахівці одним з основних джерел опору називають політику і націоналізм. Кожен вважає, що саме їх система найкраща, і нічого не хоче в ній міняти, оскільки упевнений, що саме їх стандарти бухгалтерського обліку і звітності найкращі і повинні застосовуватися в інших країнах. Так, на думку фахівців Великобританії, перше, в чому треба було б упорядкувати правила стандартної бухгалтерської практики, - це діяльність дочірніх компаній, і британські професіонали прагнуть випередити в цьому питанні своїх американських колег. В деяких випадках національна гордість виявляється особливо сильно. Навіть при тих тісних зв`язках, які існують між США і Канадою, останнят заявляє про необхідність мати свій власний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку і звітності.

Відомий дослідник Блум пише: «Слід однозначно визнати, що механічна і в повному об`ємі адаптація для Канади американських загальноприйнятих принципів бухгалтерії не підходить. Канада - унікальна країна, і їй необхідно мати власну організацію, яка займалася б встановленням стандартів в цій області».

6. Користувачі і їх цілі. Від країни до країни бухгалтерські звіти можуть сильно розрізнятися, оскільки призначені для різних цілей і різних груп користувачів. Якщо говорити про Великобританію, то тут є деяка невизначеність відносно користувачів. Так, журнал Сorporate Report визначає як споживачів цих звітів інвесторів, кредиторів, компаній, аналітиків і радників, ділових партнерів, уряд і громадськість.

Проте, коментуючи дані Сorporate Report, організація «Правове суспільство», що представляє британських адвокатів, вважає, що дух законів, що діють у Великобританії, обмежує ступінь звітності компанії перед своїми акціонерами і кредиторами. У Іспанії система бухгалтерського обліку і звітності передбачає уявлення спеціального звіту. У число користувачів включають «акціонерів, кредиторів, службовців, уряд, а також конкурентів». У Італії ширший список користувачів бухгалтерських звітів крупної компанії, в нього включаються акціонери, робочі, позикодавці, фінансові аналітики, потенційні інвестори, партнери, зокрема постачальники і замовники, уряд, особливо його податкові органи, споживачі, політичні партії і професійні союзи.

Проаналізувавши становище справ в дев`яти країнах, фахівці зробили висновок, що США висловлюють меншу заклопотаність соціальною сферою, чим Великобританія, Канада, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія і Швеція.

7. Юридичне середовище. Країни, які дотримуються традицій загального права, наприклад Великобританія, частіше будують свої системи бухгалтерського обліку і звітності виходячи з самих загальних прінципів, а не прив`язуючи їх до детально розроблених вимог. Ті ж держави, що слідують римскому праву, частіше мають систему такого обліку, в якій спочатку детально описуються всі сторони і процедури. Практика бухгалтерської справи сильно залежить від того, наскільки строго і послідовно прийняті закони застосовуються на практиці. Можна привести в приклад Італію як країну, в якій нормативи бухгалтерського обліку і звітності використовуються гнучкіше, ніж можна було б чекати від їх формального трактування.

Американский досвід свідчить, що в суспільстві з високим рівнем правосвідомості бухгалтери і аудитори прагнуть мати чіткі, однозначно тлумачені правила бухгалтерського обліку і звітності. Один з провідних американських бухгалтерів-практиків, обговорюючи судову справу, де бухгалтерській фірмі довелося виступати відповідачем і захищати позицію, в якій «проблема розкриття інформації не була обгрунтована жодним з нормативів», коментує цей випадок так: «Чим більше за правила працюватиме в бухгалтерському обліку і звітності, тим менш ймовірно, що аудиторові доведеться бути втягнутим в подібний судовий розгляд».

8. Джерела фінансування. Якщо фінансування компанії здійснюється через фондові біржі, тобто через продаж акцій всім охочим, можна чекати, що якість її публікованої бухгалтерської інформації буде більш високою, ніж коли фінансування поступає по приватних угодах, оскільки в останньому випадку особа, що надає фінанси, може отримати необхідну йому інформацію за допомогою самої угоди. Всередині Европейского союзу було випущене декілька директив, призначених для узгодження практики роботи фондових бірж. Поява єдиної європейської системи фондових бірж могла б зробити стимулюючий вплив на гармонізацію систем бухгалтерського обліку і звітності в Європі.

Різні джерела фінансування можуть зажадати різного ступеня деталізації публікованої інформації. Так, в Ізраілі значна частка промислових підприємств безпосередньо, повністю або частково, належить державі. Для таких компаній вимоги за уявленням бухгалтерської інформації набагато строгіші, ніж для решти компаній.

9. Мова. Коли норми бухгалтерського обліку перекладаються різними мовами, можуть виникати певні ускладнення. Іспанський дослідник Хуссейн повідомляє про експеримент, в ході якого було оцінено якість офіційного перекладу на іспанську мову міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Ias3 про консолідовані фінансові звіти. Це дослідження виявило декілька серйозних помилок. Подібні проблеми з`являються і тоді, коли бухгалтерські концепції, які обумовлюються культурними особливостями однієї держави, перекладаються мовою країни, чия культура сильно відрізняється. Прикладом цього є обговорення адекватності перекладу терміну «дійсне і неупереджене уявлення».

10. Вплив інших країн. По цілому ряду причин одна держава може дозволити, щоб інша країна (група країн) робила вплив на її систему бухгалтерського обліку і звітності. В деяких випадках такий вплив може бути досконало випадковим. Наприклад французька «планова» система бухгалтерського обліку була вперше введена в цій країні німцями, що окупували країну під час Другої світової війни, згодом, французький уряд не відмовився від неї, визнавши цю систему корисним інструментом економічного управління. Членство низки країн в Британському Союзі піддало їх впливу британської системи бухгалтерського обліку і звітності. У дослідженнях ступеня цього впливу на чотири країни, що входили в Співдружність, наголошується, що кожна з вказаних країн була вільна у виборі тих компонентів бухгалтерської системи, які їй підходили найбільшою мірою. Наприклад Антигуа вважала за краще не модернізувати своє законодавство, що базується на положеннях британського Закону про діяльність компаній 1862 року. Кіпр вибрав варіант, в якому не тільки враховувалося законодавство про компанії, але і передбачалося, що аудитор повинен бути «членом організації бухгалтерів, установленої у Великобританії». У Австралії штат Вікторія спочатку відмовився від британського Закону про діяльність компаній 1896 року, але потім прийняв систему, що базується на положеннях Закону про діяльність компаній 1910 року, що швидше за все було викликане побажаннями англійських інвесторів. Ці приклади показують, що вибір тієї частини британського законодавства по бухгалтерському обліку і звітності, яка увійшла до практики інших країн, робиться ними самостійно з урахуванням найрізноманітніших чинників.

11. Вплив загальної атмосфери в країні. Регулювання в області бухгалтерського обліку може стати відповіддю на якісь скандали, що вибухнули в країні, або кризову ситуацію. Наприклад, в Великобританії Закон про діяльність компаній 1856 року не вимагав від компанії проведення аудиту; законодавці виходили з того, що ринкові сили виявляться достатніми, для того, щоб дозволити акціонерам і кредиторам зажадати від компаній надання інформації, якщо вона їм знадобиться. Проте коли в 1878 році лопнув міський банк Глазго, виявилося, що публіковані бухгалтерські звіти були фальсифікованими. Цей крах привів до банкрутства 4/5 акціонерів банку. Відповіддю властей стало ухвалення нормативних вимог про проведення бухгалтерського аудиту, які були введені в 1879 році. Відповідь на кризу, що вибухнула, може також вплинути і на ступінь деталізації нормативів бухгалтерського обліку і звітності. У Великобританії, коли Комітет з бухгалтерських стандартів вперше сформулював проект закону про надання інформації про дослідження і розробки, був вибраний метод списання витрат на ці цілі.

 

Цікаво :

1. Луцький Бізнес Портал
2. Як знайти роботу?
3. Форум лучан
4. Риби гороскоп

 

 Прочитано - 5864 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти