ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Управління враженнями про себе: аттракція, ассертівность, фасцинація
Управління враженнями про себе: аттракція, ассертівность, фасцинація
Для формування позитивного іміджу ділової людини важливо навчитися управляти враженнями про себе. Для цього необхідно розвивати такі важливі складові свого позитивного іміджу, як аттракція, ассертивність і фасцінація.

1. Аттракція

Аттракція (від латів. attrahere - привертати, привабливість) - не тільки уміння подобатися іншим, але і процес формування привабливості якоїсь людини і продукт цього процесу, тобто деяка якість відношення.

1.1. Міжособова аттракція - процес переваги одних людей над іншими, взаємного тяжіння між людьми, уміння викликати взаємну симпатію. Ця емоційна оцінка має вельми стійку природу і є одним з ключових чинників людських відносин. Шкала емоційної оцінки охоплює весь діапазон, від «люблю» до «ненавиджу». На процес міжособової аттракції найбільший вплив роблять зовнішні і внутрішні чинники.

Способи вимірювання міжособової аттракції запропоновані Дж. Моренно за допомогою «соціометричного тесту». Людині пропонують назвати тих людей, з ким він хотів би виконувати яку-небудь роботу або дію, а також тих, з ким йому не хотілося б брати участь в якій-небудь справі: кого б ви хотіли мати начальником? З ким ви не хотіли б провести відпустку? Соціограма узагальнює інформацію про міжособові переваги серед членів групи, а також виявляє комунікаційні зв`язки між ними.

1.2. Зовнішні чинники аттракції. До них відносяться: потреба в аффіліації [від англ. affiliate - сполучати, зв`язуват] - прагнення людей до об`єднання, потреба створювати задовільні відносини з іншими людьми, бажання подобатися, привертати увагу, відчувати себе цінною і значущою особою. Для того, щоб правильно зрозуміти партнера по взаємодії, треба знати його відношення до себе, як він сприймає і розуміє нас. Здатність людини представляти те, як він сприймається партнером по спілкуванню, отримала назву рефлексії. Поняття «рефлексія» виникло дуже давно. Ще Декарт мав на увазі під рефлексією уміння людини зосередитися на утриманні своїх думок, абстрагуватися від всього зовнішнього, тілесного. Але тут додається ще і з`ясування того, як інші знають і розуміють рефлексуючу людину, його особові особливості, розумові здібності, поведінкові і емоційні (експресивні) реакції. При цьому наша увага як би одночасно переноситься з партнера на нас самих і відбувається деяке своєрідне подвоєння дзеркальних віддзеркалень один одного.

 • я - яким я є;
 • я - яким я бачу самого себе (самооцінка);
 • я - очима інших (партнер по взаємодії).

Лише вивчаючи і враховуючи цю інформацію, можна розраховувати, що наш імідж буде адекватно сприйнятий, а особа адекватно оцінена. Незнання самого себе, неадекватна самооцінка (занижена або завищена), ігнорування думки про нас інших людей може сприяти серйозним перекосам в розвитку іміджу і перешкодити добитися успіху.

Фактор емоційного становища виражається в тому, що людина, що переживає позитивні емоції, дивиться на оточуючих частіше і більш доброзичливо, ніж коли він знаходиться в нейтральному, агресивному або пригніченому настрої.

Просторова близькість. Вплив цього чинника в тому, що за інших рівних умов чим ближче просторово знаходяться люди один до одного, тим вірогідніше їх взаємна привабливість. Це може пояснюватися тим, що люди, що тісніше спілкуються, мають загальну інформацію, загальні питання і проблеми, інтерес у взаємодопомозі.

1.3. Внутрішні чинники аттракції. Більшість фахівців-психологів переконані, що в основі аттракції лежить фізична привабливість. Для розвитку позитивного відчуття до іншого має значення соціальна і особова характеристика людини, особливості ситуації, чинник схожості і відмінності учасників спілкування. Так, практично всім подобаються красиві люди.

Разом з тим зв`язок між фізичною привабливістю людини і аттракцією неоднозначна. Іноді викликають симпатію люди, які на перший погляд не здаються приємними. Проте в процесі взаємодії ми можемо змінити своє відношення до них, якщо спостережливий розум, привабливу усмішку, доброзичливий погляд і жести, бажання піти нам назустріч. І, навпаки, при красивому обличчі людина може виглядати холодною і відчуженою, займатися самолюбство або демонструвати егоїзм, неетичні, некоректні вчинки по відношенню до іншого. Така людина, як правило, симпатії не викликає.

Це пов`язане з тим, що для формування симпатії враховується цілий спектр позицій: який спосіб життя веде людина, яке його особисте життя, відносини з колегами, родичами, друзями, його моральні принципи і достоїнства, відношення до справи, поведінка і характер. Іноді достатньо однієї негативної характеристики, і імідж сприймається не так, як хотілося б самій людині. Тому іноді не краса, а саме привабливість людини більш значуща в очах оточуючих. Привабливі люди зазвичай:

 • часто і охоче посміхаються;
 • володіють хорошим відчуттям такту і гумору, уміють сміятися над собою;
 • ведуть себе природно і рівно в різних ситуаціях;
 • веселі, життєрадісні і оптимістичні;
 • часто і охоче говорять компліменти;
 • упевнений в собі, доброзичливі, контактні;
 • бистро викликають людину на розмову про нього самого;
 • відволікаються на прохання, демонструють готовність допомогти;
 • уміют працювати в команді, радіють чужим успіхам;
 • приємні зовні (естетичні, із смаком одягнені і ін.).

Більше того, психологічні дослідження показують, що коли людина упевнена у собі, він дійсно вибирає найбільш красивого партнера. За відсутності такої упевненості він, як правило, орієнтується на середній або навіть на низький рівень фізичної привабливості іншої людини. У спілкуванні цінується уміння бути приємним і комунікабельним значно більше, чим природна зовнішня краса при нерозвиненій аттракції. Відмічено також, що вплив зовнішньої привабливості звичайно вище на початку знайомства і знижується у міру того, як ми дізнаємося про інші риси цієї людини.

2. Ассертівність

Одним з природжених властивостей, властивих людині, є прагнення задовольнити свої потреби, інтереси, бажання. Більшість людей хочуть, щоб їх відносини з оточуючими складалися на основі світу і взаєморозуміння, без зіткнень і конфліктів. Уміння домовлятися і знаходити з оточуючими, причому не тільки з користю для самих себе, але і, як правило, з вигодою для супротивників, зустрічається не часто і тому дуже високо цінується на діловому світі, будучи важливою складовою конструктивного іміджу. Такий спосіб поведінки називається ассертивним. Він припускає, що людина знає, чого вона хоче і чого не хоче (принаймні, в конкретній ситуації), і може це чітко сформулювати.

Ассертовність означає упевнену поведінку, уміння постояти за себе в міжособових відносинах, захищаючи свої права і поважаючи права інших. Відсутність ассертовності може перешкодити діловій людині досягти мети і понизити його самооцінку. Краще зрозуміти ассертивні якості спілкування можна при порівнянні їх з іншими способами взаємодії, при яких наші права, відчуття або потреби можуть бути порушені або проігноровані.

Ассертову поведінка означає уміння ефективно постояти за себе в міжособових відносинах. Відмінність між ассертовною, пасивною і агресивною поведінкою полягає не у відчуттях, що стоять за вашою реакцією, а в способі реагування на події. Так пасивна реакція виражає послання «Я не важливий, а ви важливі», а агресивна реакція виражає послання «Я важливий, а ви ніщо», ассертівна відповідь виражає послання «Я важливий, ви важливі, ми обидва важливі». З сказаного очевидно, що для формування позитивного іміджу доцільно розвивати в собі риси ассертивної поведінки.

Характеристики ассертивної поведінки:

 • ассертівні люди підкреслюють, що виразимі думки і відчуття належать їм.
 • ассертівні люди не використовують погрози, оцінки або вислови, що не допускають заперечень.
 • замість того щоб зосереджувати увагу на сторонніх предметах, ассертівні люди використовують описові вирази, які фокусуються на доречніших питаннях.
 • ассертівні люди дивляться співбесідникам прямо в очі, а не ховають погляд, не дивляться в підлогу, не розгойдуються назад і вперед, не сутуляться і не використовують інші сигнали.
 • сприйняття як прояв нерішучості або невпевненості.
 • ассертівні люди говорять твердо, але з нормальною висотою і силою голосу і в нормальному темпі.
 • ассертівні люди уникають довгих пауз і інших ознак невпевненості.

Ассертивна людина не діє в збиток кому-небудь, поважаючи права інших людей, але при цьому не дозволяє і «вити з себе мотузку». Бажаної мети він досягає, як вже було відмічено, не заподіюючи шкоди іншим. Він добивається свого, не маніпулюючи опонентами за допомогою відчуття провини або яким-небудь іншим способом з розряду прийомів емоційного шантажу.

3. Фасцінація

Фасцінація (від англ. fascination - захоплення) - спеціально організована вербальна дія на поведінку людини з метою формування довіри і підвищення ефективності дії інформації. З її допомогою знімається напруга на початку контакту, що важливо, оскільки затиснуті, недовірливі, напружені люди сприймають тільки від 14 до 45% інформації. У момент взаємодії фасцінація здійснюється через приємний тембр голосу, контакт очей, усмішку, доброзичливий погляд і слова, призначені для зменшення втрат значущої інформації при сприйнятті повідомлення і створення про себе хорошого враження.

Необхідно розуміти, що довірчість при взаємодії, будучи пов`язаною з ризиком, завжди є переборення внутрішнього психологічного барєра. Дослідники відзначають, що найбільш істотною причиною, блокуючою довіру, є висока авторитарність партнера. Отже першою стадією довірчої взаємодії є встановлення рівноправного первинного контакта і формування за допомогою фасцінації позитивного образу іншої людини.

На другій стадії формуються необхідні для ефективної взаємодії міжособові відносини:

 • досягнення згоди;
 • отримання емоційної підтримки, схвалення, наприклад комплімента або знаку уваги;
 • прагнення ухвалення себе як особи, наприклад, через відверте спілкування.

На наступній стадії взаємодії утворюються специфічні механізми регулювання динаміки індивідуальних пізнавальних процесів, виробляються сумісні стратегії і технології вирішення завдань єдиний для партнерів стиль діяльності. Крім того, що в процесі взаємодії відбувається обмін особовими якостями, розширюється спектр індивідуальних можливостей кожного, з`являється потреба співвідносити свої особисті цілі з цілями партнера, організації, з діями інших людей.

Важливою властивістю успішної людини є також уміння викликати до себе довіру. Імідж, що не викликає довіри, сприймається негативно. Довіру учасників спілкування можна втратити через недостатню компетентність, неможливістю забезпечити взаємодію потрібними ресурсами, демонстрацією збентеження, непідготовленості і невпевненості, а також публічною критикою колег або людей з організації і запереченням потреб і прав співбесідника, невиконанням узятих на себе зобов`язань і обіцянок.

для того щоб викликати довіру співбесідника і сформувати власний сприятливий імідж, дотримуйтеся запропонованих нижче тактичних дій:

 • володійте якомога більшою кількістю інформації по темі спілкування; добре обдумуйте те, що ви хочуть сказати учасникам взаємодії;
 • виконуйте свою роботу ефективно, з ентузіазмом, укладайтеся в регламент, демонструйте контактність;
 • чаще посміхайтеся, будьте доброзичливі, відкриті, акуратні і охайні в одязі, ходіть і сидіть прямо;
 • розвивайте представницькі і презентаційні уміння, виражайте позитивний емоційний настрій;
 • не бійтеся просити допомоги у партнерів або пропонувати її, прислухайтеся до рад інших;
 • пристовсовуйте свій імідж до різних груп людей (за віком і по статусу);
 • спостерігайте за іншими людьми; запишіть, що вражає і захоплює вас в інших людях.

 

Рекомендуємо відвідати :

1. Портал міста Луцьк
2. Пошук роботи
3. Луцький форум
4. Гороскоп для Риб

 

 Прочитано - 6327 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти