ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Контроль ефективності бізнесу за допомогою нормативів оборотних коштів
Контроль ефективності бізнесу за допомогою нормативів оборотних коштів

Формування нормативної бази для управління виробництвом, матеріальними і фінансовими потоками є на сьогодні обов`язковим, без цього не можна підвищити ефективність господарської діяльності підприємства. Але створення нормативної бази по всіх елементах шляхом розрахунків, що виконуються вручну, достатньо трудомістке і дороге завдання. В значній мірі ці витрати можуть бути скорочені за допомогою автоматизованих програмних комплексів. Крім того, це дозволяє в автоматизованому режимі здійснювати контроль за ефективністю виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства. Витрати на формування нормативної бази з лишком окупляться в перспективі.

В цю систему вписуються норми запасів матеріальних ресурсів і норми оборотних коштів, вкладених в ці запаси.

По ступеню планування оборотні кошти підрозділяються на нормовані і ненормовані. Нормування припускає встановлення планових норм запасу і нормативів по елементах оборотних коштів, за винятком товарів відвантажених, грошових засобів і засобів в розрахунках. Розмір ненормованих оборотних коштів визначається в оперативному порядку.

Величина нормативу міняється і залежить від об`єму виробництва, умов постачання і збуту, асортименту вироблюваної продукції, вживаних форм розрахунків. Нормування оборотних коштів здійснюється в грошовому виразі. У основу визначення потреби в них покладена на витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) на планований період. Для визначення нормативу береться до уваги середньодобова витрата нормованих елементів в грошовому виразі.

Спочатку розробляються норми запасу по кожному елементу нормованих оборотних коштів. Норма - це відносна величина, відповідна об`єму запасу кожного елементу оборотних коштів. Як правило, норми встановлюються в днях запаса і означають кількість днів роботи підприємства, за які даний вид матеріальних цінностей не вичерпається. Наприклад, норма запасу складає 30 днів, отже, запас повинен забезпечити виробництво протягом 30 днів. Норма запасу може встановлюватися у відсотках, в грошовому виразі до певної бази.

Далі, виходячи з норми запасу і витрати даного виду товарно-матеріальних цінностей, визначається сумма оборотних коштів, необхідних для створення нормованих запасів по кожному виду оборотних коштів. Так визначаються приватні нормативи. Норматив окремого елементу оборотних коштів розраховується по формулі:

Nел = Оел / Тд х Нел, або Nел = P х Нел,

де Nел - норматив оборотних коштів по елементу; Оел - оборот (витрата, випуск) по даному елементу за період; tд - тривалість періоду в днях; Нел - норма запасу в днях для даного елементу оборотних коштів; Р - одноденна витрата по даному елементу (сума відповідних витрат за квартал, що ділиться на 90).

Норматив оборотних коштів по сировині, основним матеріалам, купувальним напівфабрикатам (Nм) обчислюється на підставі їх середньої одноденної витрати (Р) і середньої норми запасу в днях (Нзаг):

NМ = P х Нзаг

Однодневна витрата по номенклатурі споживаної сировини, основних матеріалів і купувальних напівфабрикатів обчислюється шляхом ділення суми витрат за відповідний квартал на кількість днів в кварталі. Норма запасу встановлюється по кожному виду або групі матеріалів.

Норматив оборотних коштів в незавершеному виробництві (Ннзв. пр) визначається як добуток вартості одноденної витрати по кошторису витрат на виробництво валової продукції і норми оборотних коштів:

Ннзв. пр = Р х Т х К,

,де Р - одноденна витрата на виробництво продукції (сума витрат за планом за квартал, ділена на 90); Т - тривалість виробничого циклу, дн.; До - коефіцієнт наростання витрат.

Коефіцієнт наростання витрат характеризує надходження фінансових ресурсів у виробничий процес і ступінь готовності виробу. Він залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів ( nрсх.бп) обчислюється по формулі:

nрсх.бп = Рн + Рп - Рс,

де Рн - перехідна сума витрат майбутніх періодів на початок планованого періоду; Рп - витрати майбутніх періодів в майбутньому році, передбачені кошторисами; Рс - витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню на собівартість продукції майбутнього року.

Норматив оборотних коштів по готовій продукції (Нгот.прод) визначається як добуток одноденного випуску товарної продукції в майбутньому році за виробничою собівартістю і норми оборотних коштів:

Нгот.прод = У х Нг,

де У - одноденний випуск товарної продукції в IV кварталі майбутнього року (при рівномірному характері виробництва) за виробничою собівартістю; Нг - норма оборотних коштів на готову продукцію, дн.

Норма запасу оборотних коштів по готовій продукції (Нг) обчислюється в днях і включає наступні елементи:

  • час на комплектування виробів в партії;
  • час на упаковку і транспортування продукції з складу постачальників до станції відправника;
  • час на вантаження;
  • оформлення розрахункових документів і здачу їх в банк.

При великій номенклатурі продукції, що випускається, норма оборотних коштів по готовій продукції на складі може бути визначена як средня з норм по групах продукції, що включають не менш (70-80%) планованого випуску готової продукції. Розрахована за цими даними середня норма оборотних коштів розповсюджується на всю готову продукцію на складі.

Сукупність норматив розраховується шляхом складання приватних нормативів. Сукупний норматив оборотних коштів є вагомим складовим планової собівартості продукції і є основою для розрахунку планованої ефективності оборотних коштів - коефіцієнта оборотності оборотних коштів. Цей показник прямо пропорційний планованому об`єму виробництва і обернено пропорційний планованій сумі оборотних коштів, необхідних для виробництва і реалізації продукції:

K=Q / C,

де Q - планований об`єм виробництва і реалізації продукції, грн.; З - планована сума оборотних коштів, необхідних для виробництва і реалізації цього об`єму продукції, грн.

Цей коефіцієнт показує, скільки рублів оборотних коштів підприємства буде витрачено на один рубель реалізованої продукції.

таким чином, цей показник залежить від планового сукупного нормативу оборотних коштів, а значить, і від всіх розрахункових показників, вхідних в розрахунок приватних нормативів: виробничих запасів, запасів готової продукції, тривалості виробничого циклу, собівартості продукції, коефіцієнта наростання витрат, часу формування готової партії для реалізації, швидкості розрахунків за реалізовану продукцію і ін.

 

Варто уваги :

1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Козеріг гороскоп

 Прочитано - 1529 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти