ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Методика роботи з текстовою інформацією
Методика роботи з текстовою інформацією
Уміння працювати з книгою - це уміння правильно оцінити твір, швидко розібратися в його структурі, узяти і зафіксувати в зручній формі все, що в нім виявилося цінним і потрібним. Робота з книгою - процес складний. Обумовлено це перш за все тим, що читання науково-літературних творів завжди пов`язане з необхідністю засвоєння якихось нових понять. Складно це і тому, що практично кожна книга оригінальна по своїй композиції і потрібні певні зусилля, щоб зрозуміти хід думки автора.

Умінням працювати з літературою володіють далеко не всі. Найбільш часті помилки - відсутність належної цілеспрямованості в читанні, недостатнє використання довідкового апарату, нераціональна форма запису прочитаного. Все це знижує ефективність розумової праці, приводить до непродуктивних витрат часу.

Техніка читання

Однією з особливостей читання спеціальної літератури є те, що воно протікає в певній послідовності: спочатку попереднє ознайомлення з книгою і лише після цього її ретельне опрацьовування.

Попереднє ознайомлення з книгою. Цінність кожного наукового твору коливається у вельми широких межах. Далеко не будь-яку книгу слід читати повністю, у ряді випадків можуть бути потрібні лише окремі її частини.

Тому для економії часу і з тим, щоб визначити цілі і підходи до читання книги, рекомендується починати з попереднього ознайомлення з нею в цілях загального уявлення про твір і його структуру, організацію довідково-бібліографічного апарату. При цьому необхідно взяти до уваги все ті елементи книги, які дають можливість оцінити її належним чином. Робити це краще в наступній послідовності:

- заголовок; - автор; - видавництво (або установа, що випустила книгу); - час видання; - анотація; - зміст; - авторська або видавнича передмова; - довідково-бібліографічний апарат (покажчики, додатки, перелік скорочень і т. п.).

Попереднє ознайомлення покликане дати чітку відповідь на питання про доцільність подальшого читання книги, в яких відносинах вона представляє інтерес і якими повинні бути способи її опрацьовування, включаючи сюди найбільш відповідну для даного випадку форму записів.

Читання книги

Існують два підходи до читання науково-літературного твору: збіглий перегляд його змісту і ретельне опрацьовування твору в цілому або окремих його частин.

Збіглий перегляд змісту книги необхідний в тих випадках, коли попереднє ознайомлення з нею не дає можливості визначити, наскільки вона представляє інтерес, і для того, щоб бути в курсі наявної літератури з питання, що цікавить. Буває і так, що стає ясно - в роботі містяться потрібні матеріали, і потрібний її повний перегляд, щоб їх знайти. Збіглий перегляд книги - по суті «пошукове» читання.

Ретельне опрацьовування тексту (іноді його називають «суцільним читанням») - це засвоєння його в такому ступені, в якій необхідно по характеру виконуваної роботи. Слід зазначити, що прочитати текст - ще не означає засвоїти його. Текст треба обов`язково зрозуміти, розшифрувати, осмислити.

Питання про засвоєння змісту книги часто розуміють не зовсім правильно. Багато хто вважає, що головне - запам`ятати зміст прочитаного. Тим часом засвоєння і запам`ятовування - абсолютно різні поняття. Засвоїти прочитане - означає зрозуміти все так глибоко і продумати так серйозно, щоб думки автора, об`єднуючись з власними думками, перетворилися б на єдину систему знань з даного питання.

Само собою зрозуміло, що мета ця тим легше досягається, чим вище рівень підготовки фахівця і чим більше він знайомий з тематикою літератури, що вивчається. Потрібно, проте, пам`ятати і про інше: читання спеціальної літератури - це і є процес накопичення і розширення знань. Значить, питання стоїть не про те, який рівень знань потрібний, щоб приступити до читання, а яким чином можна подолати ті труднощі, з якими доводиться стикатися в процесі читання.

Рекомендації зазвичай зводяться до того, що читати потрібно «поповільніше» і «уважніше». Самі по собі вони безперечно правильні, але це далеко не основний ключ до тих матеріалів, в засвоєнні яких можуть зустрічатися утруднення. Слід спробувати представити можливі причини цих утруднень.

Як показує практика, найчастіше вони виникають, якщо в процесі читання не завжди вдається розібратися в логічній структурі матеріалу книги. Це не просто, оскільки вона буває різною не тільки в кожній з книг, але може мінятися від розділу до розділу і від сторінки до сторінки в одній і тій же роботі.

Основні думки будь-якого твору можна зрозуміти і засвоїти лише в тому випадку, якщо повною мірою з`ясована схема його побудови. Необхідно прослідкувати послідовність ходу думок автора, логіку його доказів, встановити зв`язки між окремими положеннями, виділити те головне, що приводиться для їх обгрунтування, відокремити основні положення від ілюстрацій і прикладів. Це вже не просто читання, а глибокий і детальний аналіз тексту. І саме при такому підході стає можливим зрозуміти його і по-справжньому засвоїти. Проведення такого аналізу значно полегшується, якщо все це спробувати зобразити на папері в текстовій формі, виписуючи головні положення, або у формі графічної схеми, на якій можна найнаочніше представити всю картину логічних зв`язків явища, що вивчається. Засвоєнню тих або інших побудов автора сприяє також система підкреслень і виділень в тексті книги і нумерації окремих положень. В даному випадку мова йде про книгах тільки з особистої бібліотеки.

При роботі з однотипними текстами засвоєнню сприяє використання заздалегідь складених переліків, що містять питання, які слід з`ясувати в процесі читання. Дуже часто «смислова безвихідь» обумовлена не структурою тексту твору, а його термінологічними особливостями.

В процесі читання можуть попадатися незрозумілі слова, багато термінів використовуються в різних контекстах неоднозначно, не завжди ясні різного роду скорочення. Все це утрудняє читання, може приводити до спотворення сенсу тексту. Необхідно привчити себе до обов`язкового уточнення всіх тих термінів і понять, з приводу яких виникають хоч які-небудь сумніви. Дуже важливо для цього завжди мати під рукою необхідні довідники і словники.

Часто говорять про необхідність критичного і творчого сприйняття літературних даних. Думається, що ні те ні інше не може розглядатися як практичні рекомендації. Це повинно прийти само по собі у міру накопичення досвіду. На певному професійному рівні можуть виникнути ті або інші незгоди з поглядами окремих авторів, з`являться аргументовані доводи проти якихось їх положень і можливість зіставлення зі своїми поглядами.

Тим більше це відноситься і до творчого підходу. Звичайно ж, читання - це стимуляція ідей. Уважне ознайомлення з будь-яким текстом повинне викликати якісь думки, міркування, навіть гіпотези, що відповідають власним поглядам на речі. Але всі ці питання знаходяться поза тим, що стосується техніки читання.

Записи при читанні.

Читання наукової і спеціальної літератури, як правило, повинне супроводжуватися веденням записів. Це неодмінна умова, а не питання смаку або звички. Необхідність ведення записів в процесі читання невід`ємне від самої суті використання книги в роботі, будь то наука або практика.

Не випадково завжди мовиться про необхідність читання «з олівцем в руці». Ведення записів сприяє кращому засвоєнню прочитаного, дає можливість зберегти потрібні матеріали в зручному для використання вигляді, допомагає закріпити їх в пам`яті, дозволяє скоротити час на пошук при повторному зверненні до даного джерела.

Полегшує роботу не кожен запис. Нерідко можна спостерігати, як виписування тих або інших даних з книг перетворюється на абсолютно безглузде заняття, що віднімає час. Раціональними запису можуть бути лише в тому випадку, якщо дотримані деякі загальні вимоги до їх ведення і правильно вибрана їх форма. Як перша вимога слід повторити те, що вже було сказане відносно обов`язковості їх ведення. Іноді вважають, що записами супроводжується читання книг, тільки найбільш важливих для роботи. Це невірно. Потрібно узяти за правило вести записи при читанні будь-якої спеціальної літератури.

Ведення записів - обов`язковий елемент роботи над книгою, невіддільний від процесу читання, і тому їх не можна відкладати «на потім».

Слід виробляти в собі уміння читати і вести записи в будь-яких умовах. Особливо важливо бути дисциплінованим відносно негайного і обов`язкового запису оригінальних думок, що з`являються в процесі читання. Треба пам`ятати, що вони є результатом асоціацій, які в інших умовах не виникнуть.

Записи повинні бути гранично повними. Це, як правило, займає значно менше часу, чим повторне звернення до книги. Необхідно передбачати і майбутню потребу в матеріалі, наявному в книзі, і в межах розумного узяти з неї все, що тільки можливе.

Існує ряд практичних прийомів, направлених на те, щоб записи в процесі читання займали б якомога менше часу, і на те, щоб ними надалі можна було легко користуватися.

Для цього перш за все потрібно прагнути до лаконізму у викладі і до використання всякого роду скорочень. Велику економію часу дає також застосування умовних знаків-символів (наприклад, математичних: рівно, більше, менше і т. д.). Можна тут вводити і будь-які свої знаки.

Прагнення до лаконізму повинно бути зрозумілим, мати певну міру. Потрібно пам`ятати, що всякого роду гачки і карлючки, так само як і «телеграфна мова», стають з часом так же важко читаними, як писемність майя. Іноді буває легшим другий раз прочитати книгу, чим розібратися в недбалих записах.

Важливими вимогами є також наочність і осяжність записів і таке їх розташування, яке б допомагало з`ясувати логічні зв`язки і ієрархію понять. Зробити це можливо за допомогою системи заголовків, підзаголовків і ключових слів, а також шляхом розчленовування тексту за рахунок абзацних відступів, підкреслень, нумерації окремих понять і так далі

До загальних моментів техніки записів відноситься також питання про форму. Вибір тут йде між так званою «книжковою» формою (використанням матеріалів в зброшурованому вигляді) і «картковою» формою. Часом можна почути, що це справа смаку. Насправді це зовсім не так. Безперечні переваги має карткова форма як кращий спосіб систематизації будь-яких матеріалів.

Практична рекомендація - вести записи тільки на одній стороні листа. При цьому прискорюється їх пошук і систематизація, стає можливим проводити будь-які вставки в текст, використовувати записи при роботі над доповідями і рукописами науково-літературних творів. У останньому випадку доцільно буває всі записи мати в двох екземплярах: один залишається для зберігання, а другою йде на «розріз» для підготовки статей, брошур, книг і так далі.

Постійне питання, що встає в розмові про записи при читанні, - коли їх робити. Єдиної відповіді тут бути не може: все залежить від виду записів.

Наскільки різні цілі і умови читання наукової, учбової і спеціальної літератури, настільки можуть бути різними і види тих записів, якими це читання супроводжується. Кожен з перерахованих видів записів в значній мірі відрізняється один від одного і за своїм змістом, і по складності: одні містять «стислу» інформацію, в інших вона дається в розгорненому вигляді - або лише «ключ» для її пошуку; у одних - ті або інші відомості в тому самому вигляді, в якому вони були в книзі, в інших - результат їх аналітичної переробки і так далі Далеко не байдуже тому, який вид запису буде використаний у кожному конкретному випадку. Треба прагнути зробити так, щоб він повною мірою відповідав характеру роботи з книгою.

Відносно кожного окремого виду записів є ряд правил і практичних прийомів їх ведення, направлених на те, щоб вони можливо повніше відповідали своєму призначенню.

Перш за все, про групу записів, не пов`язаних з необхідністю аналітичної переробки тексту.

Виписки

По своєму характеру вони настільки різноманітні, що, здавалося б, між ними нічого не може бути загального. Проте і відносно їх слід сказати про певні вимоги. Перш за все - особлива ретельність записів. Будь-яка недбалість у виписці даних з книги зазвичай обертається значними втратами часу на їх уточнення або повторний пошук.

Іноді намагаються давати рекомендації з приводу того, скільки їх треба робити, і застерігають проти великої кількості. Виписують всі ті дані, які представляють інтерес для роботи. Судити про те, скільки їх потрібно, може тільки сам фахівець, і безглуздо придумувати якісь штучні обмеження. Виняток становлять лише текстові виписки-цитати. Тут, дійсно, доречно застерегти від зайвого прагнення виписувати все дослівно. Часто буває, що та або інша думка без жодного збитку може бути передана своїми словами. Дослівно виписувати слід лише те, що обов`язково повинне бути передане саме в тій формі, в якій це було у автора книги.

В деяких випадках буває доцільним використання так званих формалізованих виписок. Листи або картки для виписок повинні бути заздалегідь розграфлені, і всі дані виписуються на відведені для них місця (рядки, графи). Використання таких заздалегідь підготовлених форм прискорює вибірку з книги потрібних даних.

Маючи в перспективі ту або іншу форму копіювання прочитаного матеріалу - фотографування, мікрофільмування, ксерокопіювання і т. д., слід відразу ж по ходу читання готувати перелік сторінок (фрагментів тексту), що підлягають копіюванню.

Прикладом, що полегшує роботу з книгою, є використання закладок з написами. В процесі читання вони дозволяють швидко знаходити потрібні розділи - зміст, всякого роду покажчики, переліки скорочень, карти, таблиці і так далі Крім того, закладками можуть бути позначені всі ті місця в книзі, які знадобляться надалі.

При читанні наукової, учбової і спеціальної літератури досить поширена практика всякого роду позначок і виділень в книгах. Робляться вони на полях або прямо в тексті, виділяючи те головне, на що треба звернути увагу або повернутися ще раз; ті або інші незрозумілі місця, положення, з якими не можна погодитися; вдалі або маловдалі вирази, цитати, що підлягають виписці або копіюванню.

Систему цю слід всіляко рекомендувати, оскільки використання позначок і виділень дозволяє значно скоротити час роботи з книгою, полегшуючи орієнтування в ній і засвоєння її змісту. Якими ці позначки і виділення повинні бути формою, кожен вирішує сам. Використовувати для цього можна різні лінії, символи, цифри. Головне, щоб вибрана система була достатньо стрункою і стабільною. Виділення в книзі можуть стосуватися не тільки тексту, але і графіки. Розфарбовування схем і малюнків, особливо складних і важкозрозумілих, у багатьох випадках робить їх наочнішими і значно зручнішими.

У тих випадках, коли в книзі потрібно виділити якісь частини тексту, а позначки в ній робити не можна, доцільно користуватися так званою «системою чистих листів»: між сторінками вкладаються чисті листи папери, на яких робляться позначки на рівні тексту, що цікавиться.

При необхідності біля цих позначок можуть бути короткі пояснення. Листи з позначками нумеруються відповідно до сторінок книги. Надалі, приклавши такий лист до тексту, можна відразу ж знайти потрібні місця.

Результатом опрацьовування книги може бути ще і такий вид запису, як перелік сторінок, що містять матеріали з певних питань. На додаток до номерів сторінок в ньому доцільно також указувати, в яких абзацах знаходяться потрібні матеріали або відстань до них від верху або низу сторінки в сантиметрах. Друга група записів - аналітична.

Простими з них є оцінні записи на бібліографічних картках особистої картотеки. Цим фіксується факт, що дана книга була проглянута або пропрацювала і про неї склалася певна думка в двох-трьох словах, з яких стане ясно, чи слід ще раз звертатися до даної книги і що в ній можна знайти. Складніший вид запису - складання плану книги, що відображає її зміст і структуру. По суті планом будь-якої книги є її зміст, але як форма запису при читанні він повинен бути декілька докладнішим за зміст. Окрім загального плану книги, можуть бути ще плани окремих її частин, що показують хід думок автора, логіку його доказів і обгрунтувань. Користуючись планом, можна легко відновити в пам`яті зміст будь-якого твору. Складання плану може розглядатися також як попередній етап роботи перед тим, як перейти до складніших видів записів - тез і конспекту.

Теза - грецьке слово, що означає «положення». Таким чином, тези - це основні положення книги. Для того, щоб їх скласти, потрібне достатньо повне засвоєння змісту твору, чітке уявлення про його основну ідею і головні положення, що затверджуються автором.

Розташовувати тези слід в логічній послідовності, в якій найправильніше викладені основні ідеї книги. Це не завжди співпадає з послідовністю викладу матеріалу.

У самих тезах, як правило, не повинно міститися фактичні дані. Проте іноді буває доцільно, виділяючи від тексту тези, дати короткий перелік фактів, які приводяться автором в обгрунтування своїх положень. У тих випадках, коли в книзі разом з фактичним матеріалом наявні різного роду міркування, потрібно якимось чином відокремити їх один від одного, щоб при ознайомленні з кожною з тез бачити, чи обгрунтований він фактами або є тільки загальні міркування.

Одним з видів записів, що найчастіше практикуються, є конспект, тобто короткий виклад прочитаного. В буквальному розумінні слово «конспект» означає «огляд». По суті, його і складати треба як огляд, що містить основні думки твору, без подробиць і другорядних деталей. Дуже докладний конспект - вже не конспект. По своїй структурі він найчастіше відповідає плану книги. Крім звичайного текстового конспекту, у ряді випадків доцільно використовувати такий конспект, де всі записи вносяться до заздалегідь підготовлених таблиць (формалізований конспект). Це зручно при конспектуванні матеріалів, коли перелік характеристик описуваних предметів або явищ більш менш постійний.

Таблична форма конспекту може бути застосована також при підготовці єдиного конспекту за декількома джерелами, особливо якщо є необхідність порівняння окремих даних. Різновидом формалізованого конспекту є запис, складений у формі відповідей на заздалегідь підготовлені питання, що забезпечують вичерпні характеристики однотипних предметів або явищ.

Конспект такого типу також дуже зручний, коли передбачається зіставлення тих або інших характеристик. Ще одна форма конспекту - графічна. Суть її в тому, що елементи конспектованої роботи розташовуються у такому вигляді, при якому видно ієрархія понять і взаємозв`язок між ними. На першій горизонталі знаходиться формулювання теми, на другій показано, які основні положення в неї входять. Ці положення мають свої підрозділи і так далі По кожній роботі може бути не один, а декілька графічних конспектів, що відображають книгу в цілому і окремі її частини.

Ведення графічного конспекту - найбільш досконалий спосіб зображення внутрішньої структури книги, а сам цей процес допомагає засвоєнню її змісту.

Словник термінів і понять. Не випадково відноситься до групи записів, пов`язаних з необхідністю аналітичної переробки тексту. Скласти для себе такий словник і дати точне тлумачення всім спеціальним термінам і поняттям - справа далека не механічна.
 
Дуже часто воно пов`язане з необхідністю тривалого пошуку в довідниках. Ведення словника термінів і понять зазвичай пов`язують з процесом навчання читанню професійної літератури. Це невірно. При тій складності, яка зараз характерна для спеціальної термінології, за відсутності єдності в ній, при частих змінах, а також при великій кількості всіляких скорочень вести подібний словник абсолютно обов`язково для фахівця будь-якого рівня підготовки. Він може значно полегшити роботу з джерелами інформації.

Кожен з перерахованих видів записів в значній мірі відрізняється один від одного і за своїм змістом, і по складності: одні містять «стислу» інформацію, в інших вона дається в розгорненому вигляді - або лише «ключ» для її пошуку; у одних - ті або інші відомості в тому самому вигляді, в якому вони були в книзі, в інших - результат їх аналітичної переробки і так далі. Далеко не байдуже тому, який вид запису буде використаний у кожному конкретному випадку. Треба прагнути зробити так, щоб він повною мірою відповідав характеру роботи з книгою.

Відносно кожного окремого виду записів є ряд правил і практичних прийомів їх ведення, направлених на те, щоб вони можливо повніше відповідали своєму призначенню.

Перш за все, про групу записів, не пов`язаних з необхідністю аналітичної переробки тексту.

 

Варто уваги :

1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Гороскоп Рак

 Прочитано - 2358 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти