ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Як банки оцінюють кредитоспроможність своїх клієнтів
Як банки оцінюють кредитоспроможність своїх клієнтів
Кредитоспроможність клієнта комерційного банку - здатність позичальника повністю і в строк розрахуватися по своїх боргових зобов`язаннях (основному боргу і відсоткам). На відміну від його платоспроможності вона не фіксує неплатежі за минулий період або на якусь дату, а прогнозує здібність до погашення боргу на найближчу перспективу. Рівень кредитоспроможності клієнта визначає ступінь ризику банку, пов`язаного з видачею позики конкретному позичальникові.

Критерії кредитоспроможності клієнта

Світова і вітчизняна банківська практика дозволила виділити критерії оцінки кредитного ризику і кредитоспроможності клієнта:

• характер клієнта;
• здатність запозичувати засоби;
• здатність заробляти засоби для погашення боргу (фінансові можливості);
• капітал;
• забезпечення кредиту;
• умови, в яких здійснюється кредитна операція;
• контроль (законодавча основа діяльності позичальника, відповідність характеру кредиту стандартам банку і органів нагляду).

Під характером клієнта розуміється його репутація як юридичної особи, ступінь відповідальності за погашення довгий, чіткість його уявлення про мету кредиту, відповідність цій меті кредитній політиці банку.

Здатність запозичувати засоби означає наявність у клієнта заявки на кредит, підписати кредитний договір або вести переговори, дієздатність позичальника - фізичної особи.

Здатність заробляти засоби для погашення боргу в ході поточної діяльності визначається ліквідністю балансу, прибутковістю діяльності позичальника, його грошовими потоками.

Для такого критерію кредитоспроможності клієнта, як капітал, найбільш важливо два аспекти оцінки: достатність капіталу (аналізується на основі вимог до мінімального рівня капіталу і коефіцієнтів фінансового льоверіджа); ступінь вкладення власного капіталу в операцію, що кредитується (свідчить про розподіл ризику між банком і позичальником).

Під забезпеченням кредиту розуміється вартість активів позичальника і конкретне вторинне джерело погашення боргу (застава, гарантія, поручительство, страхування), передбачений в кредитному договорі. Якщо співвідношення вартості активів і боргових зобов`язань має значення для погашення позики в банку у разі оголошення позичальника банкротом, то якість конкретного вторинного джерела гарантує виконання позичальником його зобов`язань в строк при фінансових утрудненнях.

Умови, в яких здійснюється кредитна операція (поточна або прогнозна економічна ситуація в країні, регіоні і галузі, політичні чинники), визначають ступінь зовнішнього ризику банку.

Останній критерій - контроль, тобто законодавча основа діяльності позичальника, відповідність характеру кредиту стандартам банку і органів нагляду.

Способами оцінки кредитоспроможності клієнта банку є:

• оцінка менеджменту;
• оцінка фінансової стійкості клієнта;
• аналіз грошового потоку;
• збір інформації про клієнта;
• спостереження за роботою клієнта шляхом виходу на місце.

Специфіка оцінки кредитоспроможності юридичних і фізичних осіб, крупних, середніх і дрібних клієнтів визначає комбінацію вживаних способів оцінки.

Оцінка кредитоспроможності крупних і середніх підприємств базується на даних балансу, звіту про прибутки і збитки, кредитну заявку, інформацію про історію клієнта і його менеджерів. Як методи оцінки кредитоспроможності використовуються система фінансових коефіцієнтів, аналіз грошового потоку, ділової риса і менеджменту.

Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційного банку

Вибір фінансових коефіцієнтів визначається особливостями клієнтури банку, можливими причинами фінансових утруднень, кредитною політикою банку. Можна виділити п`ять груп коефіцієнтів:

I - ліквідності;
II - ефективності, або оборотності;
III - фінансового льоверіджа;
IV - прибутковості;
V - обслуговування боргу.

Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) показує, чи здатний позичальник розрахуватися по боргових зобов`язаннях:

КТЛ = Поточні активи / Поточні пасиви.

Коефіцієнт поточної ліквідності припускає зіставлення поточних активів, тобто засобів, які має в своєму розпорядженні клієнт в різній формі (грошові кошти, дебіторська заборгованість нетто найближчих термінів погашення, вартості запасів товарно-матеріальних цінностей і інших активів), з поточними пасивами, тобто зобов`язаннями найближчих термінів погашення (позики, борг постачальникам, по векселях). Якщо боргові зобов`язання перевищують засоби клієнта, останній є некредитоспроможним.

Коефіцієнт швидкої (оперативною) ліквідності (КБЛ) розраховується таким чином:

КБЛ = Ліквідні активи / Поточні пасиви.

Ліквідні активи - та частина поточних пасивів, яка швидко перетворюється на готівку, готову для погашення боргу. До ліквідних активів в світовій банківській практиці відносять грошові кошти і дебіторську заборгованість, в російській практиці - і частина запасів, що швидко реалізовуються. За допомогою коефіцієнта швидкої ліквідності прогнозують здатність позичальника швидко вивільняти з обороту грошові кошти для погашення боргу банку в строк.

Коефіцієнти ефективності (оборотності) доповнюють коефіцієнти ліквідності і дозволяють зробити висновок більш обгрунтованим. Якщо показники ліквідності ростуть за рахунок збільшення дебіторської заборгованості і вартості запасів при одночасному уповільненні їх оборотності, не можна підвищувати клас кредитоспроможності позичальника. Коефіцієнти ефективності розраховують так.

Оборотність запасів:
 
а) тривалість обороту в днях:

Середні залишки запасів в періоді / Одноденна виручка від реалізації;

б) кількість оборотів в періоді:

Виручка від реалізації за період / Середні залишки запасів в періоді.

Оборотність дебіторської заборгованості в днях:

Середні залишки заборгованості в періоді / Одноденна виручка від реалізації.

Оборотність основного капіталу (фіксованих активів):

Виручка від реалізації / Середня залишкова вартість основних фондів в періоді.

Оборотність активів:

Виручка від реалізації / Середній розмір активів в періоді.

Коефіцієнти ефективності аналізуються в динаміці, а також порівнюються з коефіцієнтами конкуруючих підприємств і з среднеотрасльовимі показниками.

Коефіцієнт фінансового льоверіджа характеризує ступінь забезпеченості позичальника власним капіталом. Варіанти розрахунку цього коефіцієнта різні, але економічний сенс один: оцінка розміру власного капіталу і ступеня залежності клієнта від привернутих ресурсів. При розрахунку даного коефіцієнта враховуються всі боргові зобов`язання клієнта банку, незалежно від їх термінів. Чим вище частка привернутих засобів (короткострокових і довгострокових), тим нижче клас кредитоспроможності клієнта. Остаточний висновок роблять з урахуванням динаміки коефіцієнтів прибутковості.

Коефіцієнти прибутковості характеризують ефективність використання всього капіталу, включаючи його привернуту частину. Їх різновидами є наступні.

Коефіцієнти норми прибутку:

а) Валовий прибуток до сплати відсотків і податків / Виручка від реалізації або чисті продажі;

б) Чистий операційний прибуток (прибуток після сплати відсотків, але до сплати податків) / Виручка від реалізації або чисті продажі;

в) Чистий прибуток після сплати відсотків і податків / Виручка від реалізації або чисті продажі.

Коефіцієнти рентабельності:

а) Прибуток до сплати відсотків і податків / Активи або власний капітал;

б) Прибуток після сплати відсотків, але до сплати податків / Активи або власний капітал;

в) Чистий прибуток (прибуток після сплати відсотків і податків) / Активи або власний капітал.

Зіставлення трьох видів коефіцієнтів рентабельності показує ступінь впливу відсотків і податків на рентабельність підприємства.

Коефіцієнти норми прибули на акцію:

а) дохід на акцію:

Дивіденди по простих акціях / Середня кількість простих акцій;

б) дивідендний дохід (%):

Річний дивіденд на одну акцію х 100 / Середня ринкова ціна однієї акції.

Якщо частка прибутку у виручці від реалізації росте, збільшується прибутковість активів або капіталу, то можна не знижувати рейтинг клієнта навіть при погіршенні коефіцієнта фінансового льоверіджа.

Коефіцієнти обслуговування боргу (ринкові коефіцієнти) показують, яка частина прибутку поглинається процентними і фіксованими платежами. Загальна їх сума розраховується таким чином.

Коефіцієнт покриття відсотка:

Прибуток за період / Процентні платежі за період.

Коефіцієнт покриття фіксованих платежів:

Прибуток за період / (Відсотки + Лізингові платежі + Дивіденди по привілейованих акціях + Інші фіксовані платежі).

Методика визначення чисельника коефіцієнтів покриття відсотків і покриття фіксованих платежів залежить від того, відносяться процентні або фіксовані платежі на собівартість або сплачуються з прибутку.

Коефіцієнти обслуговуванняборгу особливого значення набуває при високих темпах інфляції, коли величина відсотків сплачених може наближатися до основного боргу клієнта або перевищувати його. Чим більше за прибуток прямує на покриття відсотків сплачених і інших фіксованих платежів, тим менше її залишається для погашення боргових зобов`язань і покриття ризиків і тим гірше кредитоспроможність клієнта.

Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності розраховують на основі прогнозних величин на планований період, середніх залишків по балансах на звітні дати. Показники на 1-е число не завжди відображають реальне становище справ. Тому в світовій практиці використовується система коефіцієнтів, що розраховуються на основі рахунку результатів (він містить звітні показники оборотів за період). Початковий оборотний показник - виручка від реалізації.

Аналіз грошового потоку як спосіб оцінки кредитоспроможності

Аналіз грошового потоку - метод оцінки кредитоспроможності клієнта комерційного банку, в основі якого лежить використання фактичних показників, що характеризують оборот засобів клієнта в звітному періоді. Цим він принципово відрізняється від методу оцінки кредитоспроможності клієнта на основі системи фінансових коефіцієнтів.

Аналіз грошового потоку полягає в зіставленні відтоку і притоки у позичальника за період, зазвичай відповідний терміну прошеної позики. При видачі позики на рік аналіз грошового потоку проводять в річному розрізі, на строк до 90 днів - в квартальному і так далі

Елементами притоки засобів за період є:

1) прибуток, отриманий в даному періоді;
2) амортизація, нарахована за період;
3) вивільнення засобів (із запасів, дебіторської заборгованості, основних фондів, інших активів);
4) збільшення кредиторської заборгованості;
5) зростання інших пасивів;
6) збільшення акціонерного капіталу;
7) видача нових позик.

Як елементи відтоку засобів виділяють:

1) сплату податків, відсотків, дивідендів, штрафів і пені;
2) додаткові вкладення засобів в запаси, дебіторську заборгованість, інші активи, основні фонди;
3) скорочення кредиторської заборгованості;
4) зменшення інших пасивів;
5) відплив акціонерного капіталу;
6) погашення позик.

Різниця між притокою і відтоком засобів характеризує величину загального грошового потоку. Зміна розміру запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, інших активів і пасивів, основних фондів по-різному впливає на загальний грошовий потік. Для визначення цього впливу порівнюють залишки по статтях запасів, дебіторів, кредиторів і так далі на початок і кінець періоду. Зростання залишку запасів, дебіторів і інших активів протягом періоду означає відтік засобів і показується при розрахунку із знаком «-», а зменшення - притока засобів і фіксується із знаком «+». Зростання кредиторів і інших пасивів розглядається як притока засобів («+»), зниження - як відтік («-»).

У визначенні притоки і відтоку засобів у зв`язку із зміною основних фондів враховуються зростання або зниження вартості їх залишку за період і результати реалізації частини основних фондів протягом періоду. Перевищення ціни реалізації над балансовою оцінкою є притока засобів, а зворотна ситуація - відтік:

Притока (відтік) засобів у зв`язку із зміною вартості основних фондів = Вартість основних фондів на кінець періоду - Вартість основних фондів на початок періоду + Результати реалізації основних фондів протягом періоду.

Для аналізу грошового потоку беруть дані як мінімум за три минулі роки. Стійке перевищення притоки над відтоком засобів свідчить про кредитоспроможність клієнта. Коливання величини загального грошового потоку, короткочасне перевищення відтоку над притокою засобів говорить про нижчий рівень кредитоспроможності клієнта. Систематичне перевищення відтоку над притокою засобів характеризує клієнта як некредитоспроможного. Середня позитивна величина загального грошового потоку (перевищення притоки над відтоком засобів) використовується як межа видачі нових позик. Вказане перевищення показує, в якому розмірі клієнт може погашати за період боргові зобов`язання.

На основі співвідношення величини загального грошового потоку і розміру боргових зобов`язань клієнта (коефіцієнт грошового потоку) визначають його клас кредитоспроможності: клас I - 0,75; клас II - 0,30; клас III - 0,25; клас IV - 0,2; клас V - 0,2; клас VI - 0,15.

Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу

Кредитоспроможність дрібних підприємств також оцінюється на основі фінансових коефіцієнтів кредитоспроможності, аналізу грошового потоку і оцінки ділової риси.

Використання банком фінансових коефіцієнтів і методу аналізу грошового потоку утруднене із-за стану обліку і звітності у цих клієнтів банку. У підприємств малого бізнесу, як правило, немає бухгалтера, що ліцензіює. Витрати на аудиторську перевірку для цих клієнтів банку недоступні, аудиторського підтвердження звіту позичальника немає, у зв`язку з чим оцінка кредитоспроможності клієнта базується не на його фінансовій звітності, а на знанні працівником банку даного бізнесу. Останнє припускає постійні контакти з клієнтом: особисте інтерв`ю з ним, регулярні відвідини підприємства.

В ході особистого інтерв`ю з керівником дрібного підприємства з`ясовуються мета позики, джерело і термін повернення договору. Клієнт повинен довести, що запаси, що кредитуються, до певного терміну знизяться, а витрати, що кредитуються, будуть списані на собівартість реалізованої продукції.

Ще одна особливість малих підприємств: їх керівниками і працівниками нерідко є члени однієї сім`ї або родичі; особистий капітал власника часто змішується з капіталом підприємства. При оцінці кредитоспроможності дрібного клієнта враховується фінансове положення власника, визначуване за даними особистого фінансового звіту.

Система оцінки банком кредитоспроможності дрібних позичальників складається з наступних елементів:

• оцінка ділової риси;
• спостереження за роботою клієнта;
• співбесіди банкіра з власником підприємства;
• оцінка особистого фінансового положення власника;
• аналіз фінансового положення підприємства на основі первинних документів.

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи заснована на співвідношенні прошеної позики і його особистого доходу, загальній оцінці фінансового положення позичальника і вартості його майна, складу сім`ї, особових характеристиках, вивченні кредитної історії. Виділяють три основні методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи:

1) ськоррінгова оцінка;
2) вивчення кредитної історії;
3) оцінка за фінансовими показниками платоспроможності.

При ськоррінговой оцінці визначається система критеріїв і відповідних ним показників здатності позичальника повернути банку основний борг і відсотки, показники оцінюються в балах в межах встановленого банком максимуму, загальна балльна оцінка кредитоспроможності. Відомі різні моделі ськоррінгової оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

У моделі, побудованій на оцінці в балах системи окремих показників, значущість показників кредитоспроможності фізичної особи визначається через диференціацію рівня максимальної балльної оцінки.

Модель, що групує інформацію про показники кредитоспроможності фізичної особи. Наприклад, «Паризький кредит» виділяє в ськоррінгової оцінці доцільності видачі споживчого кредиту три розділи:

1) інформація по кредиту;
2) дані про клієнта;
3) фінансове становище клієнта.

Клас кредитоспроможності фізичної особи можна визначити на основі моделі, що містить шкалу балів, яка будується залежно від значення показника кредитоспроможності.

Залежно від класу банк визначає шкалу граничних термінів і суми кредиту (% від річного доходу клієнта).
 
Банки використовують різні моделі ськоррінгових оцінок кредитоспроможності фізичної особи. Вони адаптовані до російських умов. При оцінці в балах системи окремих показників на першому етапі дають попередню оцінку можливості видачі позики, засновану на даних тесту-анкети клієнта. За наслідками заповнення тесту-анкети визначають число набраних позичальником балів і підписують протокол оцінки можливості отримання позики. Якщо сума балів менше 30, в протоколі фіксують відмову у видачі позики. При сумі балів більше 30 на другому етапі ризик оцінюється ретельніше з урахуванням додаткових фактів.

Оцінка кредитоспроможності на основі вивчення кредитної історії фізичної особи

У США основа оцінки кредитоспроможності фізичної особи - вивчення його кредитної історії, пов`язаної з покупкою товарів в кредит. Банк використовує відомості, що містяться в заяві на видачу позики: ім`я, адреса місцепроживання, номер карти соціального забезпечення. На основі цих параметрів збирають дані у банків, організацій, що випускають кредитні картки, власників будинків про випадки неплатежу, їх тривалість, способі погашення заборгованості і складають кредитну історію.

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи на основі фінансових показників його платоспроможності

У основі показників платоспроможності лежать дані про дохід фізичної особи і ступеня риски втрати цього доходу. Ощадбанк Росії при видачі одноразової позики розраховує платоспроможність індивідуального позичальника на базі даних про середньомісячний дохід за передуючі шість місяців, який визначається по довідці про заробітну плату або по податковій декларації. Дохід зменшується на обов`язкові платежі і коректується на коефіцієнт, який диференціюється залежно від величини доходу (від 0,3 до 0,6). Чим більше дохід, тим більше коректування.

 

Варто уваги :

1. Афіша Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. ТВ-програма К2

 Прочитано - 13640 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти