ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Розробка нового товару або послуги
Розробка нового товару або послуги
У обстановці жорсткої конкуренції постійне новаторство у випуску товару (послуги) - обов`язкова умова виживання компанії. Приступаючи до розробки нового вигляду товарів (послуг), слідує більше уваги приділяти її концепції, а не самому виробничому циклу. Концепція товару (послуги) повинна постійно переглядатися і уточнюватися з урахуванням результатів пробного маркетингу і зауважень споживачів.

Розробка і виведення на ринок нового товару (послуги) обумовлені наступними чинниками:

• необхідністю захистити компанію від наслідків неминучого процесу застаріння існуючих товарів, який викликається конкуренцією або моральним зносом. Зниження рентабельності товарів, що випускаються, або послуг, що надаються, може бути компенсоване в довгостроковому плані тільки за рахунок введення нового товару (послуги), який мав би попит у споживача. Введення нового товару або послуги в асортимент необхідне для захисту вже вкладених в компанію засобів;
• необхідністю розширювати виробництво швидшими темпами, ніж це можливо при вузькому асортименті товарів, що випускаються, розподіляти комерційний ризик на ширший спектр товарів і послуг, зменшувати вплив конкуренції на окрему сферу діяльності компанії;
• необхідністю забезпечити швидше і поступове збільшення загальної рентабельності компанії, що виражається відношенням прибутку до вкладеного капіталу, шляхом збереження і збільшення конкурентоспроможності, раціональнішого використання відходів виробництва, повнішого використання виробничих потужностей і можливостей персоналу і, як наслідок, більш рівномірного розподілу деяких накладних витрат, зменшення сезонних і циклічних коливань в рівні виробництва і збуту.

Будь-яка компанія, що зважилася на інновацію, може вибрати один з наступних варіантів по пошуку задуму нового товару (послуги):

• купити інформацію про новий вигляд товарів (послуг) у зовнішніх джерел;
• винайти новий вигляд товару (послуги), використовуючи інформацію і аналітичні матеріали підрозділу маркетингу;
• удосконалити конструкцію або зовнішнє оформлення товару, що раніше випускається;
• привернути іншого партнера до розробки нового товару.

Необхідність дій в одному з цих напрямів пов`язана з тим, що, кожен вид товару (послуги) має свій життєвий цикл. Проте час від часу з`являються неординарні види товарів (послуг), які мають виключно високу тривалість життєвого циклу. В цьому випадку можливе проведення аналізу, що включає наступні стадії:
• ухвалення довгострокових рішень про стратегію технологічних інновацій або дії у разі непередбачених подій;
• фундаментальні дослідження, що відкривають можливість прориву у сфері технології;
• прикладні дослідження, що забезпечують їх практичне використання стосовно потреб виявлених груп споживачів;
• конструювання і розробка нового вигляду товарів (послуг) як на основі прикладних досліджень, так і безпосередньо на основі вивчення ринку.

Планування асортименту припускає координацію цілого ряду взаємозв`язаних видів діяльності: науково-технічних досліджень і розробок, досліджень ринку, організації руху товару, стимулювання збуту і реклами. Максимальна ефективність досягається не стільки за рахунок оптимізації кожного елементу окремо, скільки сумою складових частин.

Якщо відповідальність за різні елементи маркетингу буде покладена на вузькоспеціалізовані підрозділи, виникне небезпека того, що кожне розглядатиме свою власну діяльність як найбільш важливу, таку, що вимагає переважного права використання ресурсів компанії.

По можливості слід привертати до розробки нових товарів (послуг) і самих споживачів. У цього підходу є свої переваги і недоліки.

Переваги:

• економія часу за рахунок своєчасної корекції ідеї;
• економія засобів за рахунок розподілу частини витрат на споживача;
• отримання перших споживачів;
• своєчасна мінімізація ринкових рис.

Недоліки:

• можливий витік інтелектуальної власності до конкурентів;
• затримки із-за залучення користувачів в процес розробки;
• ризик надмірної орієнтації на потреби одного споживача.

Виходячи з цього, назвемо три варіанти підходу до розробок нових товарів:

• тип «А» - характеризуються мінімальними вимогами до технічного рішення і мінімальними організаційними складнощами (нескладні, мала новизна, з нульовою мінливістю і добре структуровані). Використовуються для поліпшення вже наявного продукту;
• тип «В» - з жорсткими вимогами до технічного рішення, складна організація (нові розробки, висока складність і мінливість, мінімальна структурованість);
• змішані - або ближче до «А», або до «В».

Будь-який задум нового товару (послуги) перш за все повинен бути протестований на її значущість групою потенційних споживачів з погляду його корисності і наявності самої потреби, а також рівня ціни, по якій вона може бути реалізована. Тестування нового товару можна провести як в рамках передачі його в тимчасове користування, так і на спеціалізованих виставках і ярмарках.

Якщо задум зустрічає сприятливий відгук, він повинен бути втілений в пропозицію споживачеві. Завдання планування асортименту полягає в тому, щоб підготувати споживну специфікацію на товар, передати її проектному відділу і прослідкувати, щоб дослідний зразок був випробуваний, при необхідності модифікований і доведений до товарного стану.

Необхідно визнати, що подібна організація планування асортименту товару поки застосовується тільки в окремих компаніях.

Традиційні помилки при розробці нових товарів

Головна проблема при розробці нових товарів (послуг) полягає в тому, що у міру руху товару по кривій життєвого циклу увага менеджерів все більше зміщується з потреб споживачів на потреби самої компанії. До інших помилок слід віднести наступні:

1. Управлінці схильні концентрувати увагу на питанні «де», а не як» конкурувати. Проблема «де» має два вимірювання, а як» - тривимірна. Думки про те, як проводити і як доставляти товари і послуги, часто можуть послужити кращим джерелом, ніж питання як продати. Проте більше уваги при розробці товарів і їх виведенні на ринки отримують питання маркетингових «де»: які ринки обслуговувати, які канали просування використовувати, питання розміщення товарів на полицях і так далі

2. Робиться недостатній акцент на унікальність і адаптивність. Якщо компанія не підкреслює унікальність нових товарів, то навряд чи вона її доб`ється. Велика частина пропозицій на створення нових товарів оцінюється переважно на основі передбачуваних фінансових результатів: які прогнозуються доходи, частка ринку і прибутку за фіксований період часу. Але якщо в цей час з`являться товари-аналоги, то прогнози можуть виявитися дуже завищеними. Важливо, щоб товар був здібним до адаптації настільки, щоб вижити і витягувати прибуток з непередбачуваного розвитку подій. Чи можлива адаптація принципових технічних рішень для створення нових поколінь товару?

3. Мало уваги приділяється питанню, коли слід почати конкурентну боротьбу.Товари, рухомі новими технологіями, можуть швидко застаріти в результаті появи конкуруючих технологій. Навіть коли час для виведення товару оцінений цілком вірно, компанія повинна оцінити, чи вистачить їй сил на те, щоб вийти на нього першою, і якщо немає, скоректувати стратегії в області інвестицій і розробок так, щоб забронювати собі місце, як мінімум другого і третього гравця.

4. Компанії частіше концентрують увагу на самих конкуруючих компаніях, чим на особах, що розробляючих і ухвалюють рішення в них.Розробляючи загальну стратегію або плани розробки конкретних товарів, все, як правило, обмежується аналізом самих компаній-конкурентів. Але показники частки ринку, темпів зростання і фінансові характеризують лише одну сторону питання. Необхідний ширший підхід до аналізу, включаючи оцінки, агресивності або обережності, інформації про той, хто саме в компанії ухвалює рішення про нові товари, і так далі

5. Компанії використовують стандартні вимірники результатів. Як правило, використовуються показники короткострокової рентабельності, замість того щоб оцінювати отримання доходів в довгостроковій перспективі.

Основні ризики незатребуваності нових товарів (послуг) можуть бути обумовлені наступними причинами:
• динамікою зміни споживчих переваг (яка вірогідність того, що до моменту зустрічі даного продукту із споживачем сукупність полезностей, увязнених в нім, повністю відповідатиме системі цінностей споживача?);
• невідповідністю вартісних оцінок товарів (послуг) споживачами (яка вірогідність того, що наші уявлення про якість, ціну і умови продажу повністю співпадуть з представленнями споживача?);
• науково-технічним прогресом (яка вірогідність того, що капіталовкладення в розробку, виробництво і реалізацію даного продукту дадуть очікувану віддачу до того, як на ринку з`явиться технологічно новий продукт, який зуміє його витіснити?);
• дією конкурентних сил на відповідному ринку (яка вірогідність того, що наш товар (послуга) виявиться переважнішим для споживачів, чим аналоги конкурентів?);
• купівельною невпевненістю (яка вірогідність того, що нам вдасться подолати невпевненість (скепсис) споживача з приводу пропонованого нами товару/послуги?).

Якість товару (послуги) і конкурентоспроможність

У кожного споживача є свої критерії оцінки цінності товару і його якості, які деколи можуть не співпадати з думкою розробників. Один і той же товар може отримати різні оцінки у різних груп споживачів залежно від способу, часу і місця його застосування, а також системи цінностей у конкретного споживача. Якщо ж властивості товару не відповідають умовам експлуатації (споживання), то він фактично втрачає споживчу цінність і тим самим перестає бути корисним при будь-якому рівні якості.

Для оцінки ступеня сприйняття якості послуг споживачами традиційно використовують наступні десять критеріїв:
• надійність (чи заслуговують послуги компанії довіри і чи відповідають вони потребам споживачів?).
• доступність (як здійснюється доступ до послуг і яке час очікування?).
• репутація (чи можуть споживачі довіряти компанії?).
• безпека (чи зв`язані послуги з небезпекою і ризиком?).
• розуміння потреб (що робить компанія, щоб дізнатися потреби споживачів?).
• чуйність персоналу (чи охоче обслуговують співробітники компанії споживачів?).
• компетенція (чи володіє персонал компанії знаннями і уміннями, необхідними для якісного обслуговування споживачів?).
• ввічливість (наскільки ввічливі і тактовні співробітники компанії по відношенню до споживачів?).
• комунікація (чи розуміють споживачі зміст послуг компанії?).
• відчутні чинники (чи створює зовнішній вигляд співробітників, приміщення компанії і інші відчутні чинники обслуговування імідж послуг високої якості?).

Споживче сприйняття якості і цінності товару визначається наступними показниками:
• відповідність уявленням про якість. Цей показник визначає якість основних характеристик товару (низьке, середнє, високе або дуже високе).
• особливості. Доповнення основних характеристик товару вторинними елементами.
• ступінь відповідності сертифікатам якості. Споживча оцінка товару може бути заснована на вимогах нормативних документів.
• надійність. Стабільність виконання основних функцій впродовж тривалого часу від первинної покупки до покупки, пов`язаної із заміною зношеного товару.
• термін служби. Збереження працездатності до повного морального зносу.
• зручність обслуговування. Можливості технічного обслуговування, фірмовий сервіс.
• стиль і дизайн. Зовнішній вигляд подобається споживачам або створює відчуття якості.
• післяпродажний маркетинг. Сукупність основоположних принципів корпоративної ідеології, підтверджуючих важливість формування стійких і довгострокових відносин із споживачами.

 

Варто переглянути :

1. Портал міста Луцк
2. Вакансії та Резюме
3. Форум міста Луцк
4. Програма телепередач K1

 Прочитано - 8522 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти