ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Визначення контрактних цін в зовнішній торгівлі
Визначення контрактних цін в зовнішній торгівлі

До найбільш важливих і поширених комерційних поправок можна віднести:
• поправки на торгівлю;
• термін постачання;
• дату конкурентного матеріалу;
• серійність і умови платежу. 

1. Поправки на торгівлю - знижки з первинної ціни пропозиції, як правило, завищеною. Розмір завищення, а отже, і знижки, залежить від багатьох чинників, в т ч. не в останню чергу від оцінки постачальником величини витрат виробництва і збуту в період виготовлення пропонованого товару, включаючи покриття комерційних і валютних витрат, можливих помилок в ході виготовлення і реалізації.

Знижки з ціни на торгівлю носять багато в чому суб`єктивний характер, і тому їх визначення на основі колишнього досвіду, «з практики роботи» з фірмою, країною або групою країн, не завжди може служити обгрунтуванням для отримання аналогічних знижок і в майбутньому.

Не завжди також правомірне застосування досвіду роботи з однією фірмою до інших фірм цієї ж країни, оскільки розмір найбільш вірогідної поправки на торгівлю у кожному окремому випадку залежить від великого числа чинників. У цих умовах особливого значення набувають експертні оцінки можливого завищення ціни, а отже, і необхідного розміру знижки на основі техніко-економічного аналізу пропозиції.

В той же час рішення, що визначає розмір знижки на торгівлю, засноване на базі експертних оцінок, не тільки не виключає, а настійно вимагає вивчення об`єктивних чинників, серед яких найважливішими є:
• кон`юнктура ринку товару, який є об`єктом контракту. При вивченні кон`юнктури слід враховувати такий показник, як портфель замовлень, що є у окремої фірми або у всієї галузі на певну дату. Об`єм замовлень, що підлягають виконанню свідчить про вірогідне завантаження в майбутньому, а надходження замовлень, будучи показником, що чутливо реагує на всі зміни попиту, має важливе значення для оцінки перспектив кон`юнктури;
• ступінь освоєнності постачальником виробництва устаткування, що замовляється, і пов`язаний з цим ризик можливих помилок в калькуляції витрат виробництва також повинні враховуватися і розглядатися покупцем. Від правильної оцінки постачальником можливого зростання цін на матеріали, що комплектують вироби і компоненти, робочу силу, зміни ставок на ринку капіталів залежить рівень витрат, передбачений постачальником і що враховується їм в прогнозованому підвищенні цін протягом терміну виготовлення устаткування. Прагнення постачальника завищити ці витрати для покриття можливих комерційних і валютних витрат вимагає від покупця аргументованого техніко-економічного обгрунтування своєї калькуляції ціни.

Рівень завищення ціни постачальником залежить також від ступеня монополізації виробництва даного устаткування і цін можливих конкурентів, від зацікавленості фірми в отриманні замовлення.

На можливий розмір завищення ціни впливають і такі чинники, як фінансове становище фірми, її авторитет і популярність на світовому ринку, міркування престижу, відношення до покупця, економічна і внутрішньополітична обстановка в країні продавця, вірогідність і розміри отримання урядових субсидій.

2. Поправки на терміни постачання є важливим критерієм, що визначає рівень виробничих витрат, особливо коли мова йде, наприклад, про унікальну, малосерійну продукцію машинобудування виробничого призначення.

Величина поправки на термін постачання, тобто облік у витратах виробництва динаміки ставок номінальної заробітної плати і цін на матеріали в період виготовлення, знаходиться в прямій залежності від тривалості виробничого процесу промислової продукції, що замовляється, і темпів інфляції в країні постачальника.

3. Поправки на дату конкурентного матеріалу. При визначенні рівня світових цін і подальшого розрахунку на цій основі експортної або імпортної ціни в тих випадках, коли не вистачає сучасних конкурентних матеріалів, притягуються ціни аналогів за попередні роки. Ці ціни за допомогою відповідних індексів експортних цін країни постачальника і з урахуванням змін в купівельній спроможності валюти, в якій виражена ціна, «підтягаються» до рівня цін року (або періоду) встановлення зовнішньоторговельної ціни.

4. Поправки на серійність. Зниження витрат виробництва і звернення на одиницю продукції, що випускається, при збільшенні об`єму виробництва і реалізації товару є об`єктивною передумовою для застосування знижок на серійність (кількість) з ціни виробу. Особливо такі знижки важливі при замовленнях не масової і нестандартної унікальної продукції. Наприклад, для продукції суднобудування залежно від вигляду судна і складності його виготовлення вартість проектування і оснащення складає до 15% всіх витрат виробництва, і чим більше серія однотипних судів, тим на більшу кількість одиниць розподіляються вказані витрати, і тому їх частка в ціні знижується.

Крім того, збільшення кількості однотипної продукції, що замовляється, дозволяє набувати матеріалів і комплектуючих виробів із знижкою на відповідну серійність. Одночасно з накопиченням досвіду виготовлення даної продукції і збільшенням об`ємів виробництва і реалізації знижуються витрати на сировині, напівфабрикати і підвищується продуктивність праці.

5. Поправки на умови платежу. Умови платежу (авансові платежі, платіж готівкою, платіж в розстрочку, кредит, платежі в змішаній формі) разом з ціною характеризують комерційну конкурентоспроможність товару. І поправки на умови платежу при переході від одних умов до інших визначають величину цінових змін.

Залежно від того, хто кого кредитує - покупець продавця, даючи аванс, або продавець покупця, надаючи фірмовий кредит у формі розстрочки платежу, - визначається знак (- або +) кредитної складової. Розмір цієї складової (вартість кредиту) залежить від величини суми, що надається в кредит, терміну кредитування і стягуваної процентної ставки. Надання, наприклад, кредитів з більш пільговими умовами погашення не тільки підсилює конкурентоспроможність постачальників, що користуються цими «джерелами» фінансування, але і робить найбезпосередніший вплив на рівень цін. Перехід, допустимий, від 5-6-річного кредиту з розрахунку 6-7% річних до кредиту на 15-20 років з розрахунку 2-3% річних за інших рівних умов означають для замовника пониження загальної вартості всіх постачань за контрактом на 30-40% і більш. Постачальник же в цьому випадку, щоб компенсувати свої витрати, пов`язані з наданням кредиту на пільгових умовах, прагне завищити ціни за рахунок включення в них так званої прихованої вартості кредиту. Отже, надання кредитів на найбільш пільгових умовах фінансування може привести до додаткового підвищення цін. В цьому випадку ефективність операції може бути більше або менше залежно від того, наскільки пільгові умови фінансування компенсують можливе підвищення цін в порівнянні з цінами контрактів на звичайних комерційних умовах.

Різні форми розрахунків (інкасо, акредитив, переклад, чек) також впливають на ціну, оскільки містять в собі в тому або іншому ступені елемент кредитування, навіть коли вони опосередкують наявні платежі. Наприклад, інкасова форма розрахунків з 40-денним пільговим періодом, безумовно, переважно для імпортера, ніж акредитивна, при якій імпортер іммобілізуєт свої засоби на термін дії акредитиву, іноді до 6 і навіть 12 місяців, сплачуючи не тільки різного роду комісії, пов`язані з відкриттям акредитиву, але і відсоток за користування кредитом у розмірі суми акредитиву.

До комерційних поправок можна віднести і поправки, що враховують умови і вартість транспортних витрат. Якщо, наприклад, товар поставляється на умовах СІФ, то до його ціни додається вартість морського фрахту і страхування. Таким чином, в цьому випадку продавець зобов`язаний: за свій рахунок доставити товар в порт відвантаження, зафрахтувати належне судно (або місце на судні), завантажити товар на борт судна, сплатити всі збори і податки, пов`язані з вивозом товару, і, нарешті, застрахувати товар. Зрозуміло, всі ці витрати продавець включає в ціну товару.

6. Поправки на ковзання. При розміщенні замовлень на машини і устаткування з тривалими термінами виготовлення іноді застосовуються так звані ковзаючі ціни. В цьому випадку ціна, по якій замовник розраховується з постачальником, визначається залежно від змін у витратах виробництва, що відбулися за період виготовлення замовленого устаткування.

Порядок визначення ковзаючих цін зазвичай наступний. У своїй пропозиції фірма указує ціну на дату пропозиції (базисну ціну), порядок розкладки цієї ціни на складові її елементи, а також умови переходу від базисної ціни до ціни платежу на дату постачання. В процесі переговорів між постачальником і замовником рівень базисної ціни і інші комерційні умови можуть бути змінені проти пропозиції. У контракті остаточно фіксуються узгоджені в переговорах: базисна ціна і питомі ваги складових її елементів (витрати на матеріали, вартість робочої сили і незмінна частина ціни); ціни матеріалів і ставки заробітної плати (або індекси, що відображають їх) до моменту укладення оборудки, тобто базисні ціни і ставки; умови ковзання.

Велике значення має вибір формули ковзання. Замовник завжди повинен добиватися у формулі максимального збільшення питомої ваги незмінної частини ціни. Чим він вищий, тим менше позначиться зростання цін матеріалів і ставок заробітної плати на остаточній ціні устаткування. Досвід розміщення імпортних замовлень на умовах ковзаючих цін свідчить про те, що в процесі комерційних переговорів частку незмінної частини в ціні вдавалося підвищити з 10-15% (у ціні пропозиції) до 25-30% (у ціні контракту).

Крім формули ковзання базисних індексів і цін, рівень остаточної ціни устаткування залежить від періодів ковзання (тобто від тих декількох місяців, за які обчислюються індекси цін матеріалів і ставок зарплати, що зіставляються з базисними величинами).

Розрахунок ціни по одному з головних параметрів досить часто проводиться за допомогою такого цінового показника, як питома вартість. Стосовно багатьом сировинним товарам і напівфабрикатам питома вартість як ціна товару, віднесена до одиниці ваги, одночасно є і просто ринковою ціною. Наприклад, ціна 1 т (або 1 барреля) нафти - це і питома вартість, і ціна. Те ж саме можна сказати і про ціни на чорні метали, бавовну, зернові і багато інших товарів.

Інакше йде справа з продукцією машинобудування. В даному випадку питома вартість - це не ціна машини, а приватне відділення ціни на вагу або який-небудь інший техніко-економічний параметр. Так, при визначенні цін деяких видів енергетичного устаткування (дизелів, електродвигунів, генераторів, турбін) застосовуються головним чином не вагові, а такі різновиди питомої вартості, як вартість 1 кВт, вартість 1 л.с, вартість встановленої тонни пари в годину і ін.

Методика розрахунку ковзаючих цін може бути використана і при визначенні рівня твердих контрактних цін з тривалими термінами постачання. Вище вже мовилося про внесення поправки на термін постачання. Така поправка може бути також визначена і за допомогою формули ковзання, тобто шляхом розробки прогнозу цін основних витрат виробництва устаткування, що становлять, за період від дати підписання контракту до дати постачання.

Прогноз розробляється так само, як розраховується ковзаюча ціна. Різниця полягає тільки в тому, що при визначенні контрактних цін у формулу ковзання закладаються фактичні дані про рух цін на матеріали і ставку заробітної плати за період виготовлення замовленого устаткування, при прогнозі ж ці дані (оскільки вони відносяться до майбутнього) є тільки оцінними.

Аналізу і прогнозу товарних цін світового ринку, що є базисом для визначення цін конкретних зовнішньоторговельних контрактів, завжди приділялася велика увага.У сучасних російських умовах в ході вирішення поставлених завдань по подальшому розширенню і підвищенню ефективності зовнішньоекономічних зв`язків значущість цих проблем ще більш зростає.

 

Рекомендуємо переглянути :

1. Регіональний Бізнес Портал Луцька
2. Робота в Луцьку
3. Форум лучан і гостей міста
4. ТВ-програма ТЕТ

 Прочитано - 3846 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти