ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Аналіз методів ціноутворення




Аналіз методів ціноутворення
Комплексний аналіз впливу різних фактів на рівень цін і вибір оптимального методу ціноутворення забезпечують збільшення прибутків.

Найбільш поширеними методами ціноутворення в даний час є:
• витратне ціноутворення, що приймає як відправну точку фактично витрати (витрати) організації на виробництво, реалізацію і пост-супровід послуги;
• проходження за конкурентом, тобто використання стратегії і тактики ціноутворення найбільш успішно працюючих конкурентів;
• методи з орієнтацією на попит (включаючи ціннісне ціноутворення, що забезпечує отримання прибутку за рахунок досягнення оптимального співвідношення «цінність/затрати»).

Методи, засновані на витратах

Найбільш популярним в більшості комерційних організацій до цих пір є витратний метод, на який орієнтовано і сучасне вітчизняне законодавство. Основні причини популярності:
• прив`язка ціни до витрат на виробництво послуги спрощує рішення задачі (всі необхідні дані для розрахунку ціни присутні усередині компанії);
• при використанні даного методу компаніями якої-небудь галузі їх ціни виявляються схожими (схожі або співпадаючі ланцюжки постачань), а конкуренція внаслідок цього зводиться до мінімуму;
• даний метод є справедливішим по відношенню до покупця послуги (метод відноситься до «інтуїтивно зрозумілим» на побутовому рівні: «Я витратив на тебе на твоє прохання стільки ти, поверни мені гроші»).

У основі методу лежить облік витрат і встановлення таких цін на послуги, які б забезпечили окупність витрат і нормативний рівень прибутковості. Як витрати можуть розглядатися повні, часткові і капітальні витрати.

Як основні переваги витратних методів зазвичай розглядаються гарантований рівень прибутковості і простота. Проте простота тут - поняття вельми умовне, оскільки методи припускають наявність достовірної і повної інформації про витрати, що доводяться на одиницю послуги. Система бухгалтерського обліку такої інформації, що реально існує на сьогоднішній день, не дає. Щоб отримати її, необхідно налагодити систему управлінського обліку. Крім того, достатньо складно визначити адекватний носій одиниці ціни і вартість роботи.

Одній з альтернатив витратному методу є система «дірект-костінг». Її суть полягає в тому, що собівартість враховується і планується лише в частині змінних витрат, тобто по носіях витрат розподіляються лише змінні витрати. Частину витрат (постійні витрати), що залишилася, відображають в бухгалтерському обліку на окремому рахунку, в калькуляцію не включають і в кінці звітного періоду (як витрати періоду) списують на фінансові результати, тобто враховують при розрахунку прибутків і збитків за звітний період. За змінними витратами в умовах цієї системи оцінюються також запаси - складські залишки і незавершене виробництво.

«Дірект-костінг» дозволяє отримувати і узагальнювати інформацію, корисну для ухвалення менеджерами і вищим керівництвом компанії правильних управлінських рішень. До їх числа можна віднести:
• ухвалення рішення про напрями розвитку бізнесу;
• оцінку впливу кількості наданих послуг на прибуток;
• визначення мінімальної кількості послуг, необхідних для беззбиткової роботи компанії (або філії);
• оцінку збитків підприємства при неповному завантаженні його виробничих потужностей;
• ухвалення рішення про доцільність висновку різних бартерних операцій (наприклад, про доцільність і прибутковість проведення рекламної кампанії замість наданих послуг);
оцінку ефективності інвестиційних проектів.

Методи з орієнтацією на конкурентів

Компанія може вибрати ціни конкурентів як відправну точку для ціноутворення. Отримавши інформацію про ціни конкурентів, компанія ухвалює рішення, чи встановити їй ціни вище, нижче або на тому ж рівні. Цей метод дозволяє піти від цінової конкуренції. Крім того, цей метод достатньо простий. Негативні сторони: у різних компаній можуть бути різні витрати, і ті ціни, які дозволяють одній компанії процвітати, можуть привести іншу до банкрутства. Величина витрат залежить і від розміру компанії, і від безлічі інших індивідуальних чинників.

Так, крупні компанії добиваються зниження витрат за рахунок централізованої закупівлі витратних матеріалів і устаткування крупними партіями, маленькі компанії можуть мати перевагу за рахунок меншої кількості персоналу і менших приміщень, що вимагають менших витрат на оренду і зміст. Інформація про витрати носить суто внутрішній характер, і компанії роблять все, щоб вона не потрапила до рук конкурентів.

Орієнтуючись на ціну конкурентів, компанія не може врахувати нецінові відмінності. Ще проблематичнішим є використання цих методів, коли ціна не відображає цінності товарів/послуг для споживача.

Методи з орієнтацією на попит

Ці методи дорогі і складні. Для їх застосування необхідний достатньо кваліфікований персонал, але вони дозволяють врахувати відсутність референтних цін у споживачів і їх чутливість до нецінових чинників.

До даної групи відноситься метод встановлення цін на основі загального прогнозу об`єму продажів при заданих цінах. Його використання припускає можливість визначення об`ємів продажів при заданих рівнях цін за допомогою маркетингових досліджень і виявлення того рівня цін, який дозволить компанії отримувати найбільший прибуток і досягати маркетингових цілей.

Другий метод - це метод встановлення цін на основі сприйманої цінності товару. Для його застосування необхідно враховувати, що цінність сприймається різними людьми по-різному із-за відмінності в їх внутрішніх цінностях і смаках, знаннях про послугу, фінансове положення. Існує чотири основні значення сприйманої цінності:
«Цінність - це низька ціна»
«Цінність - це якість, яку я отримую за гроші, які я плачу»
«Цінність - виконання всіх моїх вимог щодо послуги»
«Цінність - це те, що я отримую за те, що я плачу»

Залежно від того, якого значення цінність набуває для цільових споживачів компанії, використовуються різні варіанти комплексної моделі сприйманої ціни, якості і цінності. Ключовим поняттям цієї схеми є сприймана цінність - оцінка споживачем корисності конкретної послуги, заснована на оцінці вигод від отримання послуги і того, чим доведеться пожертвувати для отримання даної послуги.

Алгоритм визначення цінності для споживача складається з наступних кроків:
• збір інформації про те, що представляє цінність для споживачів;
• допомога споживачам у виразі того, що представляє для них цінність, за допомогою збору визначень цінності, ключових абстрактних вигод, одиниць вимірювання якості, що даються ними;
• виявлення внутрішніх і зовнішніх атрибутів, що роблять вплив на сприйняття цінності послуги і їх зв`язку з атрибутами, які вони відображають. Наприклад, переклад поширеної абстракції «під ключ» в реальні стандарти надання послуги, застосовні на практиці (застосовно, наприклад, до ремонту це може бути комплект пропозицій по дизайну, організація робіт по проміжних прибираннях ремонтованих приміщень, вивозі сміття, закупівлі і доставці витратних матеріалів і т. д.);
• переклад грошової і негрошової цінності в кількісну площину;
• визначення ціни на основі цінності для споживача.

Щоб перевести сприйману споживачами цінність в грошовий вираз, необхідно відповісти на ці питання:
• які переваги дає послуга споживачеві в тому вигляді, в якому представляє її наша компанія;
• наскільки важлива кожна з цих переваг для споживача;
• у яку суму (у грошовому виразі) обійдеться споживачеві кожна перевага;
• яка ціна є економічно прийнятною.

Залежно від того, яке значення приймає цінність для цільової аудиторії, враховуються всі або окремі елементи комплексної моделі сприйманої ціни, якості і цінності.

Методи ціноутворення конкретної компанії залежать перш за все від цілей, які вона ставить перед собою. Такими цілями можуть бути:
• забезпечення виживання;
• максимізація прибутків;
• завоювання лідерства на своєму ринку;
• завоювання лідерства за показниками якості послуг і рівню сервісу;
• дослідження додаткових засобів на розвиток організації і матеріальне стимулювання працівників;
• забезпечення доступності пропонованих компанією послуг для широких верств населення.

Максимізація поточного прибутку забезпечується шляхом оперативної і об`єктивної оцінки всіх тенденцій попиту і пропозиції.

 

Варто уваги :

1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Програма телепередач Інтер

 Прочитано - 5840 раз








Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 




© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти