ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Продуктивне використання інформації в управлінні підприємством
Продуктивне використання інформації в управлінні підприємством
Інформація - головний ресурс інтелектуальною, а отже, виробничої і підприємницької діяльності людини. Робота з інформацією, уміння продуктивне її використовувати - основна умова успіху діяльності всякого підприємства. Використання інформації дає можливість вибору продукту і стратегії управління, орієнтації на певні групи споживачів і економічні показники підприємства, на потенційні ринки збуту і так далі Дослідження привели до формування концепції збалансованої системи показників, яка є базою для постановки цілей і їх ув`язків між собою.

Продуктивне використання інформації в управлінні підприємством - головний ресурс інтелектуальній, а отже, і виробничій і підприємницькій діяльності людини. За допомогою інформації про сили і закони природи цілеспрямовано використовуються трудові, матеріальні і фінансові ресурси у сфері виробництва і досягається заздалегідь намічений результат.

Робота з інформацією, уміння продуктивно її використовувати - основна умова успіху діяльності всякого підприємства. Головна властивість інформації, використовуючи яке людство піднялося до сучасного рівня цивілізації, - її здатність нескінченного тиражування, без втрати своїх первинних властивостей. Жоден інший ресурс природи не володіє цією властивістю. Витрачаючи величезні зусилля на отримання нових знань про сили і закони природи і направляючи ці знання в сферу виробництва, за рахунок тиражування отриманих результатів люди багато разів перекривають витрати на отримання знань і за рахунок додаткового залучення до виробництва сил природи отримують додаткові блага.

Маркетингові і кон`юнктурні дослідження, засновані на зборі і обробці інформації, дозволяють підприємству знайти своє місце в ринковій структурі. На основі цієї інформації будується політика підприємства відносно асортименту продукції і ціноутворення. Технічна інформація допомагає своєчасно орієнтувати науковий потенціал, фінансові і трудові ресурси на випуск перспективної продукції. Формується нове мислення, що припускає ухвалення рішень тільки після всестороннього аналізу інформаційних ресурсів.

В процесі переробки в корисну інформацію дані проходять три стадії відбору:

    •  фізичну, пов`язану з реальною можливістю її сприйняття і обробки;
    •  семантичну, обумовлену прийнятими угодами і стандартами знаків, код, термінів;
    •  прагматичну, по якій оцінюються корисність і потреба даних.

Економічні відомості в базі даних підприємства зазвичай діляться на два найважливіші класи - умовно-постійні і змінні дані:

   1. До умовно-постійних даних, або констант, відносяться величини, які в процесі їх вивчення і застосування зберігають одне і те ж значення. Це норми і нормативи, характеристики матеріалів, продукції і устаткування, ціни, розцінки за виконані роботи, виробничі потужності підприємства по окремих видах робіт і ін.
   2. До змінним даним відносяться величини, які в процесі їх вивчення приймають різні значення. Вони не мають однієї і тієї ж чисельної визначеності, але кожне з них характеризує якусь сторону процесу або явища. Це може бути випуск продукції по цехах і підприємстві в цілому на конкретну дату, надходження сировини і матеріалів від постачальників на склад підприємства, відправка готової продукції споживачам, наявність на складах запасів матеріально-технічних ресурсів і готової продукції, об`єми незавершеного виробництва по датах спостереження і ін. Змінні дані застосовуються для оперативного планування і управління. Після обробки і розрахунків вони вилучаються з ділової документації і, як правило, переводяться в банк даних, оскільки оперативне повторення ситуацій, при яких вони можуть бути корисні, маловірогідно. Інформація, що зберігається в базах даних, необхідна для економічного аналізу.

Умовно-постійні дані застосовуються багато разів і оновлюються періодично. Вони служать базою для розрахунків і контролю стану змінних даних. Наприклад, по встановленій нормі витрати матеріалів на один виріб ведеться відпустка і контроль використання матеріалів по цехах підприємства. На основі цих же норм створюються складські запаси, здійснюється калькуляція собівартості продукції.

У міру прискорення темпів передачі корисній і освоєній інформації від людини, його знань, досвіду, кваліфікації в систему технічних засобів переробки і застосування збільшується значення нових інформаційних технологій. На них, очевидно, повинен до певної міри орієнтуватися практично кожен підприємець і сучасний господарський керівник.

Вдосконалення системи показників господарського управління

Стрімке зростання ролі інформаційних технологій в управлінні економікою зажадало розширення складу відомостей, які має в своєму розпорядженні система управління підприємством (фірмою). Основним недоліком показників, використовуваних в практиці управління підприємством, є їх вузькопредметність , головним чином грошовий вираз, що не дозволяє розкрити ряд важливих сторін компаній.

Дослідження привели до формування концепції збалансованої системи показників, що включають синтетичні дані по об`єктах управління. В рамках збалансованої системи розрізняють показники, які вимірюють досягнуті результати, і показники, які відображають процеси, сприяючі отриманню цих результатів. Обидві категорії показників пов`язано один з одним, оскільки для досягнення перших (наприклад, певного рівня продуктивності) потрібно реалізувати другі (наприклад, добитися відомого завантаження і розвитку потужностей фірми). Збалансована система показників є базою для формулювання гіпотез при постановці фірмових цілей і їх ув`язці між собою (табл. 1).

Таблиця 1. Збалансована система показників відділення по виробництву програмного забезпечення на підприємстві программного обеспечения на предприятии.
 
Об`єкт Стратегічна мета Показник   Конкретне значення
Фінанси (положення компанії з позицій інвесторів) Досягнення норми прибули на використовуваний капітал вище середньою по галузі
Прибуток на використовуваний капітал Не менше 24%
Забезпечення темпів зростання продажів вище ринкових
Приріст продажів Понад 13%
Збільшення потоку готівки
Дисконтована норма надходження готівки Приріст 15% в рік
Клієнт (положення компанії з позицій клієнта) Підтримку іміджу компанії як новатора Частка нових товарів і послуг в продажах Частка продукції «молодше» за два роки понад 60%
Поліпшення співвідношення ціни і якості товарів і послуг Оцінка клієнта 1-ше місце на ринку, з точки зору не менше 60% клієнтів
Положення пріоритетного постачальника Частка продажів постійним клієнтам Понад 50%
Процеси (господарські процеси для досягнення максимальних результатів) Завчасний вплив на потребі клієнта Консультаційний годинник до початку пропозиції продукції Приріст 5% в рік
Розвиток регіонального ринку А Число нових клієнтів в регіоні А Приріст 30% в рік
Швидке налагодження апаратного забезпечення Робочі дні між видачею замовлення і наладкою комп`ютера Менше 10 днів
Різке поліпшення управління проектами Частка проектів без прострочення 90%
Персонал, навчання (збереження гнучкості і можливості поліпшення положення компанії) Постійне поліпшення положення компанії Значення індексу періоду «напіврозпаду» підприємства Щорічне підвищення на 10%
Підвищення задоволеності співробітників Індекс задоволеності співробітників Більше 80%
Число пропозицій (на одного співробітника) по поліпшенню положення компанії Більше 20 пропозицій на одну людину
 Прочитано - 3245 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти