ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Три види маркетингу
Три види маркетингу
У класичному розумінні маркетинг розглядався як підприємницька діяльність, яка управляє просуванням товарів і послуг від виробника до споживача. Сучасне визначення маркетингу (дане Американською асоціацією маркетингу) таке: маркетинг — це передбачення, управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї за допомогою обміну. Сьогодні потрібне максимально широке розуміння маркетингу, що не обмежується окремими функціями і завданнями.

Маркетинг розвивається так само, як і інші сфери господарської діяльності. В індустріальну епоху застосовувалися два основні види маркетингу: маркетинг, орієнтований на продукт, на виріб або послугу; маркетинг, орієнтований на споживача, на особливу клієнтуру, на певні групи споживачів.

Перший вид. Маркетинг, орієнтований на продукт (на виріб або послугу)

Якщо ваше підприємство випустило прекрасний продукт або може надати споживачам чудовий за якістю вид послуг, то можна вважати роботу зробленою лише наполовину, але не більш того. Впровадження нововведення на ринок можна вважати завершеним тільки у тому випадку, коли хтось інший, за межами вашого підприємства, високо оцінить зроблене вами, порахує виготовлений товар або послугу цінною і значущою для своїх потреб.

Таке відношення до вашої роботи може виявитися тільки в тому, що цей хтось купить виріб вашої фірми. Купити ж можна тільки те, про що, принаймні, знаєш; у чому розбираєшся, чиї переваги тобі відомі; що ти знаєш, як можна застосувати або використовувати; від чого ти отримаєш задоволення, зможеш віддячити самому собі.

Чим новіше, технічно досконаліше ваше дітище, чим більше нововведення, закладене в ньому, тим більшому ризику піддається ваше підприємство, реалізовуючи свій виріб, просуваючи його на ринку. Випуск принципово нового виробу, що не має близьких аналогів, вимагає і принципово нового підходу до маркетингу. У цьому полягає одна з найголовніших проблем забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Після виходу зі своїм продуктом на ринок ви відразу відчуєте, що це таке. Ви дізнаєтеся не лише, що насправді представляє ваш виріб, але і те, яким чином технічне нововведення повинне доповнюватися ще нововведеннями в області маркетингу, у формах роботи із споживачем, в методах реклами і тому подібне.

Часто для нового вигляду виробів непридатними виявляються всі підготовлені раніше обстеження ринку. Адже дуже важко дізнатися у людей, наскільки пристрасно вони бажають купувати те, чого ніколи раніше не бачили і чого досі не потребували.

Сьогодні для крупних підприємств ключове значення має не просто розробка принципово нового виробу, а створення такого продукту або виду послуг, які б поклали початок формуванню нової галузі промисловості. Якщо ви все ж таки зважитеся на використання такого методу маркетингу в рамках вже сформованої галузі, ринку, що склався, то перш ніж нести витрати, пов`язані з організацією виробництва, займатися пошуком приміщення під офіс, переконайтеся, чи є на ринку достатнє число споживачів, охочих придбати те, що ви виготовите.

«Зануритися» в ринкову стихію в індустріальну епоху, як правило, було складнішою справою, ніж в інформаційну, оскільки були потрібні крупні капіталовкладення для того, щоб розробити, виготовити і складувати який-небудь виріб. Важливою була і така обставина: зробити це належало у великих масштабах, щоб забезпечити велику серійність і низькі витрати. Сьогодні ж вашим продуктом можуть стати не тільки послуги, але й інформація про послуги, яку теж можна буде продати. Для цього не потрібні крупні первинні інвестиції. Основною статтею витрат будуть витрати з реалізації, які ні в яке порівняння не йдуть з вашими власними зусиллями по випуску «продукції».

Невеликі компанії можуть віддавати перевагу другому виду маркетингу, тобто орієнтації на запити споживача. Це зручніше: поставляти те, що свідомо буде куплене. Проте ті, хто орієнтується тільки на запити споживача, теж ризикують.

Другий вид. Маркетинг, орієнтований на споживача

Найважливіша обставина, яку ви повинні знати: що саме купують окремі споживачі. Знання і інформація про ринок, отримані в рамках традиційного підходу до маркетингу, у вас, як правило, не з «перших рук». Звичайно, це статистичні звіти і збірки або якісь спеціальні дослідження, проведені експертами на чиєсь прохання.

Головна складність тут полягає в тому, що маркетинг — важкозрозуміла категорія. Якщо у вас є продукт, виріб, ви (або споживач) можете його торкатись, понюхати, зміряти, оцінити якимсь іншим чином. Коли мова йде про маркетинг, про вивчення потреб і запитів споживачів, ми маємо справу з тим, що не піддається вимірюванню або оцінці традиційними, всім відомими способами. Проте з цим доведеться миритися і вчитися використовувати експертні та ймовірнісні методи.

Основні відмінності в процесі розробки, виробництва і реалізації продукту в рамках двох видів маркетингу можна представити таким чином.

Традиційна послідовність виробництва і реалізації продукту:
  • Виготовлення продукту: розробка продукту; покупка матеріалів; випуск.
  • Реалізація продукту: цінова політика; продаж; реклама і просування; розподіл; обслуговування.

Послідовність створення продукту, що задовольняє потреби і запити споживача:

  • Визначення незадоволеної потреби: сегментація ринку, вивчення потреб і запитів споживачів; вибір цільового сегменту; позиціонування продукту.
  • Створення цінності для споживача: розробка продукту; створення послуги; цінова політика; покупка матеріалів і випуск продукту; збут і обслуговування.
  • Інформування споживача про створену цінність наймання збутового персоналу; просування продукту; реклама.

Якщо ви дотримуєтеся маркетингу, орієнтованого на споживача, не слід дуже піклуватися про обов`язкове отримання висновку технічної експертизи щодо того, що треба і не треба проводити, чого потребують люди. Споживачі не дуже-то схильні оцінювати переваги і недоліки виробів по яких-небудь нормативних документах, а вже те, що записане в інструкціях і специфікаціях галузевих або державних стандартів, для простих людей — надто складний для сприйняття матеріал.

Можна зменшити ризик для свого підприємства, якщо застосувати обидва розглянуті види одночасно, з`єднавши маркетинг, орієнтований на продукт, і маркетинг, орієнтований на споживача, і слідувати правилу: у вас немає продукту, поки у вас немає споживача, і у вас немає споживача, якщо у вас немає продукту.

Третій вид. Поєднання двох видів в одному, або інтегрований маркетинг

Маркетинг, орієнтований і на продукт, і на споживача одночасно, направлений на всебічне зниження ризику для підприємства, називається інтегрованим маркетингом.

Стабільний світ крупних підприємств і виробництв, що випускають масову, стандартизовану продукцію, світ компаній, що конкурують тільки всередині своїх галузей, світ одноманітних і передбачених потреб і запитів споживачів — цей світ залишився у минулому. Якщо споживачі стають все більш несхожими один на одного, то вироби повинні постійно зазнавати десятків змін і доопрацювань, перш ніж вони починають відповідати запитам таких споживачів. Щороку повинні випускатися нові моделі з однією метою — задовольняти тих, кого щось не влаштовує в запропонованому асортименті виробів і послуг.

Маркетингово-орієнтована компанія повинна:
  • чутливо реагувати на все, що відбувається на ринку;
  • бачити незадоволену поки що потребу;
  • знати, що потрібно випускати, з якими модифікаціями, як розгортати нове виробництво.

В рамках інтегрованого маркетингу функції, прямо або побічно пов`язані з вивченням ринку, виконуються всіма структурними підрозділами на всіх рівнях управління. Відповідно, змінюється і організація самого управління. Функції маркетингу повинні виконувати в компанії не лише один спеціально виділений структурний підрозділ або служба, а всі. Якщо цього немає, про задоволення споживача сьогодні не може бути й мови.

Таким чином, змінюється вся концепція організаційного влаштування компанії. На місце лінійно-функціональних організаційних структур управління приходять дивізійні оргструктури управління. Виробничі відділення (дивізіони), організовані за продуктовим, регіональним або проектним принципами, об`єднують команди керівників і фахівців, орієнтовані на вирішення конкретної задачі, створення і просування конкретного продукту, здатні до того ж нести всю повноту відповідальності за доходи і витрати, рух грошових коштів, інші фінансові результати.

Інтегрований маркетинг — це просування продукту на ринку, засноване на передбаченні майбутніх потреб і переваг споживачів, змін в структурі споживчих переваг і завчасної адаптації продукту відповідно до цих запитів при одночасному обліку надзвичайно індивідуалізованих запитів різних груп споживачів (сегментів ринку) в різних регіонах.

До яких би висновків в результаті ви б не прийшли, завжди потрібно мати на увазі наступне: якщо в інформаційну еру залишилися ще ринки, придатні для масового виробництва, то їх стає все менше. Для все більшого числа компаній маркетинг означає формування кола постійних споживачів, а не метод ведення конкуренції на стабільному ринку з ясною і передбаченою галузевою і виробничою структурою.

Функції і завдання маркетингу при цьому розширюються. Від точності в аналізі все більше залежать вибір правильного варіанту реструктуризації підприємства, напрямів диверсифікації виробництва, альтернатив інвестиційної політики і ухвалення інших стратегічних рішень.

 Прочитано - 10746 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти