ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Управлінський облік: сама суть
Управлінський облік: сама суть
Постановка управлінського обліку є внутрішньою справою самої організації. На відміну від фінансового обліку, ведення управлінського обліку не є обов`язковим для організації. Система управлінського обліку служить лише інтересам ефективного управління, тому рішення про доцільність її ведення керівник організації ухвалює виходячи з того, як він оцінює витрати і вигоди від її функціонування. Система управлінського обліку є ефективною, якщо вона дозволяє полегшити досягнення цілей організації з найменшими витратами на створення і функціонування самої системи.

Мета управлінського обліку — забезпечення інформацією, необхідною для ухвалення управлінських рішень.

Управлінський облік значною мірою має справу з поточними фактами господарської діяльності, по яких можна оперативно ухвалити необхідні управлінські рішення для вдосконалення процесу виробництва. Дані управлінського обліку носять строго конфіденційний характер, складають комерційну таємницю. Управлінський облік обов`язково повинен фокусувати увагу майбутньому і на тому, що можна зробити, щоб вплинути на хід подій. У сучасних умовах ведення управлінського обліку є одним з найважливіших умов, що дозволяють керівництву підприємства ухвалювати правильні управлінські рішення. Оскільки кожна організація самостійно вибирає напрями розвитку, види продукції, що випускається, об`єми виробництва, виникає об`єктивна необхідність накопичувати по всіх цих параметрах інформацію, отримувати необхідні облікові дані. Ефективність управлінського обліку залежить від вибору методики його ведення (підходів до оцінки активів, способів обробки фінансової інформації з урахуванням чинника часу, способів калькуляції витрат і ін.). Методи ведення управлінського обліку повинні бути відбиті в документах організаційного характеру (наказах, розпорядженнях керівництва).

Принципи управлінського обліку

1. Принцип відособленості. Вимагає розгляду кожного економічного суб`єкта окремо від інших. У управлінському обліку при вирішенні специфічних завдань відособлено розглядається підприємство не тільки в цілому, але і окремі його підрозділи;

2. Принцип безперервності. Має на увазі необхідність формування інформаційного поля облікових даних постійно, а не час від часу;

3. Принцип повноти. Інформація, яка стосується обліково-управлінської проблеми, повинна бути максимально повною для того, щоб рішення, прийняті на основі цієї інформації, були максимально ефективними. З принципом повноти тісно перекликається принцип надійності, який вимагає, щоб інформація, використовувана при ухваленні рішень, була обґрунтованою;

4. Принцип своєчасності. Інформація повинна бути представлена тоді, коли вона необхідна;

5. Принцип зіставності. Однакові показники за різні періоди часу повинні бути сформовані відповідно до одних і тих же принципів;

6. Принцип зрозумілості. Інформація, представлена в будь-якому обліковому документі, повинна бути зрозуміла користувачеві цього документа. У разі управлінського обліку можна сказати, що інформація, підготовлена для менеджера, який ухвалюватиме по ній які-небудь рішення, повинна бути представлена в такій формі, щоб менеджер зрозумів, що містить в собі документ. Інформація повинна бути доречною, тобто повинна відноситися до проблеми, що цікавить менеджера, і не бути переобтяжена зайвими деталями;

7. Принцип періодичності. Абсолютно очевидний принцип, хоча фактично витримати його складніше, ніж при підготовці зовнішньої фінансової звітності, там цей принцип підтримується законодавчою вимогою представлення періодичної звітності. Проте і внутрішній оборот інформації, і внутрішні звіти бажано також будувати з урахуванням цього принципу;

8. Принцип економічності. Даний принцип ніколи не обговорюється щодо фінансового обліку, оскільки через свою жорстку зовнішню регламентовану ведення фінансового обліку він обов`язковий для організації. Витрати на підтримку системи управлінського обліку повинні бути істотно менше витрат на її функціонування. Інформаційний обмін обліково-управлінськими даними повинен приносити організації користь у вигляді зниження трансанкціоних і інших витрат.

Дотримання перерахованих вище принципів дозволяє побудувати таку систему управлінського обліку, щоб вона максимально відповідала головній меті цього виду діяльності.

Приступаючи до впровадження управлінського обліку, насамперед необхідно визначити, хто очолить цю роботу. Найдоцільніше доручити її фінансовому директорові підприємства і покласти на нього вирішення наступних завдань:
розробити динамічний метод розрахунку собівартості і надалі застосовувати його на практиці;
розробити систему класифікації асортименту і підрахунку витрат. Це завдання зажадає провести інспекцію всіх виробничих підрозділів підприємства, щоб вивчити механізми утворення витрат на кожній ділянці, оцінити їх доцільність і обґрунтованість;
створити комп`ютерну систему обліку і аналізу даних про діяльність підприємства. При цьому дуже важливий кваліфікований погляд з боку. Не у кожній компанії є фахівці, які можуть виконати весь складний комплекс робіт, пов`язаних з постановкою управлінського обліку. Тому, якщо організація має намір вирішити цю проблему ефективно, 
краще всього запросити професійних консультантів.

Система управлінського обліку в організації діє за допомогою ряду функцій, які можна розділити на дві групи на підставі того, що форму або зміст інформаційних потоків визначає дана функція:
функції, що забезпечують організацію інформаційних потоків;
функції, що визначають зміст інформаційних потоків.

Серед функцій, які забезпечують організацію інформаційних потоків, можна виділити наступні:
розробка і (або) впровадження систем обміну інформацією між різними сегментами організації і представлення інформації (підготовка різного роду внутрішніх управлінських звітів);
аналіз інформації;
планування діяльності.

Функціями, що визначають зміст інформаційних потоків, є:
координація діяльності підрозділів, сегментів організації або окремих співробітників;
мотивація персоналу;
контроль за виконанням планів.

Мета управлінського обліку досягається в рамках вказаних функцій за допомогою вирішення ряду завдань, які самі по собі можуть конкретизуватися підзадачами (завданнями нижчого рівня).

Можна сформулювати безліч завдань, що вирішуються в системі управлінського обліку в організації. У всіх випадках вибір індивідуальний і залежить від цілей і завдань самої організації, від того, яка ситуація склалася в її бізнес-середовищі, якої ринкової стратегії і тактики дотримується її керівництво і наскільки формалізовані і стандартизовані обліково-аналітичні процедури і процес ухвалення рішень в самій організації. Як основні завдання, що вирішуються в системі управлінського обліку більшості організацій, в рамках названих функцій можна виділити наступні:

1) представлення інформації:
оцінка запасів;
обґрунтування продажних цін;
числення прибули;
формування інформаційних файлів про доходи і витрати;
розробка і представлення керівництву організації різних внутрішніх звітів;

2) аналіз:
визначення шляхів найбільш ефективного використання ресурсів, зокрема обмежених;
виявлення можливості зростання фінансової результативності (внутрішніх резервів) і межперіодна оптимізація 
фінансового результату;
підготовка інформації для ухвалення рішень про структуру і об`єми випуску продукції;
підготовка інформації для ухвалення рішень про способи фінансування різних проектів, сегментів, видів діяльності і т. д.;
розробка варіантів інвестування;

3) планування:
прогнозування майбутніх значень показників;
розробка оперативних і тактичних планів;
підготовка інформації для ухвалення рішень про систему і короткострокових або довгострокових цілей і завдань організації;

4) мотивація:
мотивація співробітників і менеджерів;
розробка способів участі співробітників і менеджерів в прибутку компанії;
розмежування сфер відповідальності менеджерів;
розробка способів оцінки ефективності роботи підрозділів і менеджерів;

5) координація:
координація діяльності різних сегментів бізнесу;
оптимізація структури бізнесу;
вироблення політики в області розподілу накладних витрат між підрозділами організації і (або) продуктами;
організація поточного обміну інформацією між підрозділами і менеджерами;

6) контроль:
організація внутрішнього фінансового контролю;
організація внутрішнього аудиту;
порівняння фактично досягнутих з плановими показниками і розробка рекомендацій керівництву по усуненню або недопущенню виявлених відхилень в майбутньому.


Рекомендуємо переглянути :

 Прочитано - 24059 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти