ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Організаторські здібності сучасного керівника
Організаторські здібності сучасного керівника
Для досягнення високих показників в роботі колективу сучасний керівник потребує ефективних організаторських здібностей, які об`єднуються в три типи:

1. Організаційна проникливість, що включає:
психологічну вибірковість — уміння приділяти увагу тонкощам взаємин, синхронність емоційних станів керівника і підлеглих, здатність поставити себе на місце іншого;
практичну спрямованість інтелекту, тобто прагматичну орієнтацію керівника на використання даних про психологічний стан колективу для вирішення практичних завдань;
психологічний такт — здатність дотримання відчуття міри в своїй психологічній вибірковості і прагматичній орієнтованості.

2. Емоційно-вольова результативність — уміння впливати, здатність впливати на інших людей волею і емоціями. Вона складається з наступних чинників:
енергійність, здатність направляти діяльність своїх підлеглих відповідно до своїх бажань, заряджати їх спрямованістю, вірою і оптимізмом в просуванні до мети;
вимогливість, здатність добиватися вирішення своїх завдань при психологічно грамотній постановці і реалізації вимог до підлеглим;
здатність критично оцінювати свою діяльність, виявити і адекватно оцінити відхилення від наміченої програми в діяльності працівників.

3. Схильність до організаторської діяльності, тобто готовність до організаторської діяльності, починаючи з мотиваційних чинників і закінчуючи професійною підготовленістю.

Хороший керівник повинен володіти наступними особистими якостями:
широким кругозором, жаданням знань, професіоналізмом, новаторством, творчим підходом до роботи;
відчуттям розуміння ситуації;
творчим відношенням до роботи, завзятістю, упевненістю в собі і відданістю справі;
нестандартним мисленням, винахідливістю, ініціативністю і здатністю генерувати ідеї;
готовністю до змін, відвертістю, гнучкістю і легкою пристосовністю до змін, що відбуваються;
прагненням до співпраці, комунікабельністю і відчуттям успіху;
емоційною врівноваженістю і стресостійкістю, психологічними здібностями впливати на людей;
ситуаційним лідерством і енергією особи в корпоративних структурах;
здатністю працювати в колективі і з колективом;
умінням передбачати результат;
внутрішньою потребою до саморозвитку і самоорганізації;
здатністю і умінням ризикувати;
здатністю діяти самостійно;
відповідальністю за діяльність і за ухвалені рішення;
здатністю побачити, виділити істотне;
мистецтвом виконувати плани.

В даний час виділяє наступні зразки навиків керівництво, яке необхідне керівникові при формуванні і управлінні організацією:
уміння при управлінні враховувати поведінку підлеглих;
здатність встановлювати і контролювати дисципліну;
прагнення гнучке використовувати різні стилі керівництва, пристосовувавши їх до змін;
усвідомлення виконуваної ним ролі і ефективне використання свого положення;
розвиток і підтримка хороших відносин з тими, що оточують;
віддача чітких однозначних вказівок і розпоряджень;
регулярний аналіз роботи підлеглих і облік його результатів;
стимулювання діяльності підлеглих, заохочення якнайкращих прикладів в роботі;
системний підхід до аналізу роботи;
кваліфіковане делегування повноважень;
уникнення дуже частого застосування негативного підкріплення;
створення ефективного зворотного зв`язку;
захист персоналу організації від зовнішніх погроз;
пошук способів підвищення результативності роботи співробітників;
встановлення системи оцінки роботи і критеріїв успіху.

Ефективне керівництво припускає, що люди спільно координують ресурси, визначають завдання, висувають і підтримують ідеї, планують діяльність і так далі Колективна робота дозволяє відкрити великі нові можливості, колективний підхід — вирішувати проблеми спільно. Тим самим виробляється більше ідей, зростає інноваційна здатність, зменшуються можливості для появи стресових ситуацій.

Дія керівника на колектив починається з підбору і розстановки кадрів на різних ділянках. Розстановка кадрів повинна допомагати розкриттю особистих здібностей працівників, забезпечувати зростання ефективності сукупної праці всього колективу.

У рішенні цієї задачі велика роль належить керівникові, його умінню враховувати індивідуальні здібності, інтереси і психологічні особливості людей при організації їх сумісної праці. Керівник повинен уміти аналізувати і враховувати мотиви поведінки членів колективу, застосовувати диференційований підхід до людей з урахуванням їх відношення до позитивних прикладів і наявних недоліків, з урахуванням їх особистих схильностей, інтересів і психології. Успіх керівництва багато в чому залежить саме від того, наскільки керівник спирається на колектив, на його досвід і знання, наскільки він підтримує і розвиває ділову ініціативу.

На ефективність діяльності великий вплив робить сталий в колективі психологічний клімат, під яким розуміють характер відносин між людьми, переважаючий в колективі настрій, задоволеність працівників виконуваною роботою і так далі Психологічний клімат колективу багато в чому залежить від психологічної сумісності працівників. Психологічна сумісність — це здатність членів групи до спільної діяльності, заснована на оптимальному поєднанні їх психологічних властивостей.

Роль керівника в організації колективу багато в чому залежить від вдосконалення стилю і методів його керівництва, від поведінки керівника, від характеру його взаємин з людьми. Численні дослідження показали, що керівникові часто заважає ефективно виконувати свої функції нездатність співробітничати з людьми.

Результатом організаторської роботи повинна виступати тільки виконавська організаційна система. Г. П. Щедровіцкий звернув увагу на те, що організація може розглядатися в двох ракурсах:
як штучна освіта — штучний погляд на організацію властивий самому організаторові, оскільки той, хто цю організацію конструює і створює, завжди дивиться на неї як на своє творіння, яке він зробив і збирається використовувати як засіб, як знаряддя для досягнення своїх цілей (у цьому сенсі організації можуть бути будь-які залежно від цілей і завдань організатора, при цьому сама організація своїх власних цілей не має);
як що природно живе — після завершення створення організації організатор йде, залишається керівник, а організація трансформується у форму життя колективу і починає жити своїм власним життям, що з природної точки зору робить можливою появу інших цілей — цілей того колективу, який організований.

Організаторська діяльність синтезує всі види діяльності в системах. Вона вельми трудомістка і має значну питому вагу в праці керівника (до 60—80%). Предмет цієї діяльності — соціально-економічні системи, облік економічних, естетичних, технологічних, професійних і інших зв`язків і відносин, формування самого колективу як цілісної динамічної і стійкої системи.


Варто переглянути :

 Прочитано - 13780 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти