ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Інвестиційне планування
Інвестиційне планування

Що таке інвестиції і які вони бувають?

Інвестиції - сукупність довгострокових витрат фінансових, трудових, матеріальних ресурсів з метою збільшення накопичень і отримання прибутку. Інвестиції, забезпечуючи динамічний розвиток підприємств, дозволяють вирішувати наступні завдання:
 • розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів;
 • придбання нових підприємств;
 • диверсифікація за рахунок освоєння нових областей бізнесу.

Всі інвестиції можна розділити на дві основні групи:

 1. Портфельні інвестиції - вкладення капіталу в групу проектів, наприклад, придбання цінних паперів різних підприємств.
 2. Реальні інвестиції - фінансові вкладення в конкретний, як правило, довгостроковий проект і звичайно пов`язаний з придбанням реальних активів.

З точки зору спрямованості дій, інвестиції поділяються на:

 • початкові інвестиції
 • інвестиції на розширення
 • реінвестиції - направлення вільних коштів підприємства на придбання нових основних засобів
 • інвестиції на заміну основних фондів
 • інвестиції на диверсифікацію та ін.

Коли виникає необхідність в інвестиціях?

При створенні нового підприємства завжди виникає необхідність в інвестиціях.

Діюча компанія може інвестувати в нове обладнання для розширення виробництва, тому що додатковий прибуток від додаткових продажів робить такі інвестиції привабливими.

Також можна інвестувати в оновлення зношеного і застарілого обладнання, щоб поліпшити ефективність за витратами. Тут обгрунтуванням інвестицій є зменшення виробничих витрат.

Інвестиції можуть також зачіпати значні витрати по просуванню товарів на ринок з метою збільшити кількість продажів, і, таким чином, комерційний прибуток від більшого обсягу діяльності.

Які завдання інвестиційного планування?

Інвестиційне планування полягає в складанні прогнозів найбільш ефективного вкладення фінансових ресурсів в земельні ділянки, виробниче обладнання, будівлі, природні ресурси, розвиток продукту, цінні папери та інші активи.

Планування інвестицій є стратегічним й одним з найбільш складних завдань управління підприємством. При цьому процесі важливо враховувати всі аспекти економічної діяльності компанії, починаючи від навколишнього середовища, показників інфляції, податкових умов, стану та перспектив розвитку ринку, наявності виробничих потужностей, матеріальних ресурсів і закінчуючи стратегією фінансування проекту.

Основними завданнями інвестиційного планування є:
 • Визначення потреби в інвестиційних ресурсах.
 • Визначення можливих джерел фінансування та розгляд пов`язаних з цим питань взаємодії з інвесторами.
 • Оцінка плати за це джерело.
 • Підготовка фінансового розрахунку ефективності інвестицій з урахуванням повернення позикових коштів.
 • Розробка детального бізнес-плану проекту для представлення потенційному інвестору.

Чи існують правила ефективного планування інвестицій?

Безсумнівно, виконання ряду основних правил дозволяє планувати майбутні капіталовкладення найбільш ефективно.
 1. Перед тим, як прийняти рішення про інвестиції дуже важливо визначити проблему, яка буде вирішена в результаті її здійснення. У більшості випадків існують кілька шляхів досягнення мети інвестицій і дуже важливо визначити оптимальний шлях на самому початку планування.
 2. Більшість капіталовкладень не залежать один від одного. Це означає, що вибір одного капіталовкладення не заважає вибрати будь-який інший. Тим не менш, є обставини, в яких інвестиційні проекти конкурують між собою за своїми цілями, наприклад, в тому випадку, коли розглядаються два можливі шляхи вирішення однієї і тієї ж проблеми. Такі інвестиційні проекти називаються взаємовиключними.
  Інший тип інвестицій стосується послідовних витрат, що здійснюються на додаток до початкового вкладення. Будь-які капіталовкладення в будівлі та обладнання зазвичай містять додаткові майбутні витрати на підтримку їх в робочому стані, удосконалення і часткову заміну протягом декількох наступних років. Такі майбутні витрати слід розглядати вже на першій стадії прийняття рішення.
 3. Успіх довгострокових інвестицій повністю залежить від майбутніх подій і їх невизначеності. Недостатньо припускати, що минулі умови і досвід залишаться незмінними і будуть застосовні до нового проекту. Тут може допомогти ретельний аналіз змін окремих змінних, таких як обсяг продажів, ціни і вартість сировини і т.д. Такий аналіз допомагає звузити діапазон майбутніх помилок.
 4. Інвестиційний процес завжди пов`язаний з ризиком, і чим довший проект і строки його окупності, тим він ризикованіший. У зв`язку з цим при ухваленні рішення необхідно враховувати фактор часу. Не потребує доказів, що гривня, отримана сьогодні, коштує дорожче гривні, отриманої рік по тому. Для того, щоб більш коректно оцінити майбутні доходи від інвестиційної діяльності, потрібен метод переведення відносних величин цих майбутніх потоків в величини на сьогоднішній день. Для такого переводу в економічному аналізі існують спеціальні математичні методи, що дозволяють визначити майбутні надходження з урахуванням фактора часу: метод нарощення і метод дисконтування. 

В якій формі має бути представлений інвестиційний проект?

Стандартної формою подання інвестиційного проекту є бізнес-план. Представлення бізнес-плану може трохи відрізнятися за формою, проте основний його зміст однаковий для всіх. Беручи до уваги, що в країнах з розвиненими ринковими економічними системами накопичений достатній досвід у сфері планування та аналізу інвестицій, - нехтувати цим досвідом було б безглуздо. Використовувані сьогодні загальноприйняті для всіх розвинених країн методи планування та критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів є тією мовою, що забезпечує діалог і взаєморозуміння інвесторів і підприємців різних країн. До таких можна віднести методики оцінки ефективності інвестиційних проектів таких авторитетних міжнародних організацій як: ЮНІДО, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. Спільним для них є те, що всі вони базуються на класичних принципах інвестиційного аналізу, побудованих на основі методу аналізу грошових потоків. Грошовий потік - надходження (позитивний грошовий потік) і витрачання (негативний грошовий потік) грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Чи потрібна якась попередня підготовка перед розробкою інвестиційного проекту?

Перш ніж приступити до розробки бізнес-плану інвестиційного проекту, керівник підприємства повинен вирішити наступні завдання, кожне з яких є невід`ємною частиною процесу планування та залучення інвестицій.
 • Маркетингові дослідження з метою вибору для подальшого виробництва продукту або послуги з вже представлених на ринку, але що володіють високим потенціалом попиту, а також з метою дослідження можливостей і шляхів збуту на ринку нового продукту або послуги.
 • Оцінка відповідності організаційних, професійних і технологічних можливостей підприємства вимогам виробництва і збуту обраної продукції або послуг. Виявлення вузьких місць і шляхи їх подолання.
 • Визначення потенційних партнерів з кооперації, основних постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих, енергоносіїв, а також укладення з ними попередніх угод про умови поставки.
 • Визначення постачальників технологічного обладнання та угоди з ними умов його поставки.
 • Попередній розрахунок обсягу інвестування і оцінка передбачуваного застави.
 • Визначення типу або імен конкретних потенційних інвесторів проекту. 

Хто такий інвестор

Інвестор - це юридична або фізична особа, яка здійснює інвестиції, вкладає власні, позикові або інші залучені кошти в інвестиційні проекти, фінансові або реальні активи.

Інвестор номінальний - інвестор, зареєстрований як власник цінних паперів, хоча вони фактично йому не належать; зазвичай банк, трастова організація або інша установа, які на прохання клієнтів-бенефіціарів є власниками цінних паперів.

Інвестор агресивний - інвестор, готовий прийняти на себе підвищений ризик заради отримання значного доходу.

Інвестор акредитований - індивідуальний або інституціональний інвестор, що задовольняє законодавчо встановленим кваліфікаційним вимогам у відношенні компетентності у фінансових питаннях.

Індивідуальний інвестор - інвестор, який є фізичною особою.

Поняття інвестора, його правовий статус. Інвестор - це учасник інвестування. Таким чином, для інвестора метою участі в інвестуванні є отримання матеріального доходу, приріст майна, іншими словами - прибутковість.

Інвестор - особа або компанія (у тому числі фірма, держава і т.д.), яка вчиняє вкладення капіталу, пов`язане з ризиком, тобто інвестиції.

 Прочитано - 5300 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти